คอร์ดเพลง หม่อมพระนาง(ล่ะแมนวา 1.3) – T-REX feat.อ๊อฟ สงกรานต์

  
Text   

Tune to Eb

 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
เดิน
A 
ดงพงใด
 
มี
F#m 
ไป่คนฮ่วมทาง
 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
อ้ายอ
Em 
ยากตามไป
 
เป็นคู่ซ้
G 
อน..
A 
 
ซั่นดอ
Bm 
กว่า

INSTRU | Bm F#m | G D | A | F# | Bm |

 
ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอน
Bm 
ยอน
 
ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอน
 
 
ละผู้แก้มอ่อน ๆ คู่ซ้อนไผหนอ
 
 
ตอนยอนสะออนเจ้าเด้หล่า
 
 
ถามจักบาทเดหนามีแฟนแล้วบ่
 
 
แนมเห็นตั้งแต่สองตอต้น
 
 
ใจอ้ายโยน อ้ายโยน ใจอ้ายโยน อ้ายโยน
 
 
ทนได้บ่
Em 
หนอ 
 
บ่แม่นมักแล้
Bm 
วบ่

 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
เดิน
A 
ดงพงใด
 
มี
F#m 
ไป่คนฮ่วมทาง
 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
อ้ายอ
Em 
ยากตามไป
 
เป็นคู่ซ้
G 
อน..
A 
 
ซั่นดอ
Bm 
กว่า

 
ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอน
Bm 
ยอน
 
ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอน
 
 
ละผู้แก้มอ่อน ๆ คู่ซ้อนไผหนอ
 
 
มีไป่ละเงินคำกำแก้ว
 
 
นาคนิลเคียงแอวกำไลสร้อยคอ
 
 
งัวควายอยากย้ายใส่ท่ง
 
 
ขอแค่เจ้าประสงค์บอกมาก็พอ
 
 
พ้อว้อปากบ่ได้แต่เดือนกับ
Em 
ดาว
 
ชีวิตอุทิศให้เจ้า แค่ได้ตุ้
A 
มผ้า..
 
นอนกอดกะพอ..
 

 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
เดิน
A 
ดงพงใด
 
มี
F#m 
ไป่คนฮ่วมทาง
 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
อ้ายอ
Em 
ยากตามไป
 
เป็นคู่ซ้
G 
อน..
A 
 
ซั่นดอ
Bm 
กว่า

 
ตี้หลี่แก้มพะนางตี้
Bm 
หลี่
 
แม่นเจ้ามีหรือยังคู่ซ้อน
 
 
หม่อมพะนางผู้ขวัญ
Em 
อ่อน
 
ยามนอนไปตบตุ่นเ
D 
ต่า
 
คั่นแม่นบุญ
Bm 
ผลา
 
กามเทพสักหลังสอง
Em 
เฮา
 
ให้อ้ายได้นอนฮ่วมเ
A 
จ้า
 
คำ
F#m 
หล่าสิว่าจั่
Bm 
งใด๋

 
ล่ะแม่นวาใจของ
Bm 
อ้าย
 
บ่าวพี่ซายยังขาดคู่
 
 
หม่อมพะนางเจ้ากะคงรับรู้
 
 
คั่นบุญยู่กะละแม่นซุกหลัง
 
 
สิพานางไปกินชาบู
 
 
ใส่เสื้อคู่ไปเดินเซเว่น
 
 
โปรดจงเห็นแววตาของอ้าย
 
 
ผู้ใดกะได้ซุกหลังกูแหน่
 
 
รอบ่ไหวต้องตายแน่ๆ
 
 
คั่นเขาบ่แล ต้องตายแน่นอน
 
 
คั่นเขาบ่แล ต้องตายแน่นอน
 

INSTRU | Bm F#m | G D |
INSTRU | A | F#m | Bm | G | A | F# |

 
โอ้ย
Bm 
หนอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
เดิน
Em 
ดงพงใด
 
มีไ
F#m 
ป่คนฮ่วมทาง
 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
อ้ายอ
Em 
ยากตามไป
 
เป็นคู่ซ้
G 
อน 
 
ซั่นดอก
A 
วา

 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
เดิน
A 
ดงพงใด
 
มีไ
F#m 
ป่คนฮ่วมทาง
 
โอ้ยห
G 
นอหม่อมพะนาง
 
เจ้าสิห
D 
ย่างไปไส 
 
อ้ายอ
A 
ยากตามไป
 
เป็นคู่
F# 
ซ้อน 
 
ซั่นดอกว่า..

OUTRO | Bm | G | D | A |
OUTRO | Bm | G | D | A F# | Bm |


โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส เดินดงพงใด
มีไป่คนฮ่วมทาง
โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส อ้ายอยากตามไป
เป็นคู่ซ้อน… ซั่นดอกว่า

( ดนตรี )

ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอน
ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอน
ละผู้แก้มอ่อน ๆ คู่ซ้อนไผหนอ
ตอนยอนสะออนเจ้าเด้หล่า
ถามจักบาทเดหนามีแฟนแล้วบ่
แนมเห็นตั้งแต่สองตอต้น
ใจอ้ายโยน อ้ายโยน ใจอ้ายโยน อ้ายโยน
ทนได้บ่หนอ บ่แม่นมักแล้วบ่

โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส เดินดงพงใด
มีไป่คนฮ่วมทาง
โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส อ้ายอยากตามไป
เป็นคู่ซ้อน… ซั่นดอกว่า

ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอน
ตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอน
ละผู้แก้มอ่อน ๆ คู่ซ้อนไผหนอ
มีไป่ละเงินคำกำแก้ว
นาคนิลเคียงแอวกำไลสร้อยคอ
งัวควายอยากย้ายใส่ท่ง
ขอแค่เจ้าประสงค์บอกมาก็พอ
พ้อว้อปากบ่ได้แต่เดือนกับดาว
ชีวิตอุทิศให้เจ้า แค่ได้ตุ้มผ้า..
นอนกอดกะพอ..

โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส เดินดงพงใด
มีไป่คนฮ่วมทาง
โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส อ้ายอยากตามไป
เป็นคู่ซ้อน… ซั่นดอกว่า

ตี้หลี่แก้มพะนางตี้หลี่
แม่นเจ้ามีหรือยังคู่ซ้อน
หม่อมพะนางผู้ขวัญอ่อน
ยามนอนไปตบตุ่นเต่า
คั่นแม่นบุญผลา
กามเทพสักหลังสองเฮา
ให้อ้ายได้นอนฮ่วมเจ้า
คำหล่าสิว่าจั่งใด๋


ล่ะแม่นวาใจของอ้าย
บ่าวพี่ซายยังขาดคู่
หม่อมพะนางเจ้ากะคงรับรู้
คั่นบุญยู่กะละแม่นซุกหลัง
สิพานางไปกินชาบู
ใส่เสื้อคู่ไปเดินเซเว่น
โปรดจงเห็นแววตาของอ้าย
ผู้ใดกะได้ซุกหลังกูแหน่
รอบ่ไหวต้องตายแน่ๆ
คั่นเขาบ่แล ต้องตายแน่นอน
คั่นเขาบ่แล ต้องตายแน่นอน

( ดนตรี )

โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส เดินดงพงใด
มีไป่คนฮ่วมทาง
โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส อ้ายอยากตามไป
เป็นคู่ซ้อน ซั่นดอกวา

โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส เดินดงพงใด
มีไป่คนฮ่วมทาง
โอ้ยหนอหม่อมพะนาง
เจ้าสิหย่างไปไส อ้ายอยากตามไป
เป็นคู่ซ้อน ซั่นดอกว่า..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หม่อมพระนาง(ล่ะแมนวา 1.3) (คอร์ด)

เนื้อร้อง : มิกซ์ ถิรวิทย์
ท่อนลำ/เรียบเรียงำ : ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานวง T-REX : โทร 06-3179-4468
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend