คอร์ดเพลง ไม่เหมือนใคร THE STUDIO PROJECT

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เหมือนใคร ศิลปิน THE STUDIO PROJECT คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E G D C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | A | A | A |
INTRO | A | E | G | D |
INTRO | A | E | G | D |

A 
  ไม่ต้องให้ฉันเป
E 
ลี่ยนได้ไหม
G 
  ให้ฉันยังได้
D 
มีตัวตน
A 
  ต้องอดทนบนโล
E 
กใบนี้เหมือน
G 
กัน
 
  ฉันแค่ทำต
D 
ามหัวใจ

A 
ร้อง.. 
 
ให้มันดังออกไ
E 
 
ว่าตัวฉันเป็น
G 
ไง 
 
เข้าใจด้วยละ
D 
กัน

 
เกิดมาเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
แบบ
E 
นี้ 
 
อย่างนี้
 
ไม่เ
G 
คยสนใจว่าใครมันจะม
D 
อง
 
จะยังเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
วัน
E 
นี้ 
 
พรุ่งนี้
 
ไม่ต้
G 
องเหมือนใครไม่เคยจำย
D 
อม

INSTRU | A | E | G | D |

A 
  อย่าบอกให้ฉันเป
E 
ลี่ยนได้ไหม
G 
  ให้ฉันยังได้เ
D 
ป็นตัวเอง
A 
  ที่ผ่านมาชี
E 
วิตต้องกดดันมากม
G 
าย
 
  จากนี้ฉันจะไ
D 
ม่สนใจ

A 
ร้อง.. 
 
ให้มันดังออกไ
E 
 
ว่าตัวฉันเป็น
G 
ไง 
 
เข้าใจด้วยละ
D 
กัน

 
เกิดมาเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
แบบ
E 
นี้ 
 
อย่างนี้
 
ไม่เ
G 
คยสนใจว่าใครมันจะม
D 
อง
 
จะยังเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
วัน
E 
นี้ 
 
พรุ่งนี้
 
ไม่ต้
G 
องเหมือนใครไม่เคยจำย
D 
อม

INSTRU | A | E | G | D |
INSTRU | A | E | G | D |

 
เมื่อ
A 
ถึงเวลาต้อ
C 
งเศร้า 
 
ก็เ
G 
อาให้มันต
D 
าย
 
เมื่อ
A 
ถึงเวลาไ
C 
ด้สนุก 
 
ก็เ
G 
อาให้
D 
มันฉิบหาย..

INSTRU | A C | G D |
INSTRU | A C | G D | A |

A 
ร้อง.. 
 
ให้มันดังออกไ
E 
 
ว่าตัวฉันเป็น
G 
ไง 
 
เข้าใจด้วยละ
D 
กัน

 
เกิดมาเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
แบบ
E 
นี้ 
 
อย่างนี้
 
ไม่เ
G 
คยสนใจว่าใครมันจะม
D 
อง
 
จะยังเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
วัน
E 
นี้ 
 
พรุ่งนี้
 
ไม่ต้
G 
องเหมือนใครไม่เคยจำย
D 
อม

A 
  เธอไม่ต้องไปเห
E 
มือนใคร
 
  ฉันก็ไม่เห
G 
มือนใคร 
 
เราไม่ต้องเห
D 
มือนกัน
A 
  เธอไม่ต้องไปเห
E 
มือนใคร
 
  ฉันก็ไม่เห
G 
มือนใคร 
 
เราไม่ต้องเห
D 
มือนเขา

OUTRO | A | E | G | D | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่เหมือนใคร


ไม่ต้องให้ฉันเปลี่ยนได้ไหม
ให้ฉันยังได้มีตัวตน
ต้องอดทนบนโลกใบนี้เหมือนกัน
ฉันแค่ทำตามหัวใจ

ร้อง.. ให้มันดังออกไป
ว่าตัวฉันเป็นไง เข้าใจด้วยละกัน

เกิดมาเป็นฉันคนนี้ แบบนี้ อย่างนี้
ไม่เคยสนใจว่าใครมันจะมอง
จะยังเป็นฉันคนนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
ไม่ต้องเหมือนใครไม่เคยจำยอม

( ดนตรี )

อย่าบอกให้ฉันเปลี่ยนได้ไหม
ให้ฉันยังได้เป็นตัวเอง
ที่ผ่านมาชีวิตต้องกดดันมากมาย
จากนี้ฉันจะไม่สนใจ

ร้อง.. ให้มันดังออกไป
ว่าตัวฉันเป็นไง เข้าใจด้วยละกัน

เกิดมาเป็นฉันคนนี้ แบบนี้ อย่างนี้
ไม่เคยสนใจว่าใครมันจะมอง
จะยังเป็นฉันคนนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
ไม่ต้องเหมือนใครไม่เคยจำยอม

( ดนตรี )

เมื่อถึงเวลาต้องเศร้า ก็เอาให้มันตาย
เมื่อถึงเวลาได้สนุก ก็เอาให้มันฉิบหาย..

( ดนตรี )

ร้อง.. ให้มันดังออกไป
ว่าตัวฉันเป็นไง เข้าใจด้วยละกัน

เกิดมาเป็นฉันคนนี้ แบบนี้ อย่างนี้
ไม่เคยสนใจว่าใครมันจะมอง
จะยังเป็นฉันคนนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
ไม่ต้องเหมือนใครไม่เคยจำยอม

เธอไม่ต้องไปเหมือนใคร
ฉันก็ไม่เหมือนใคร เราไม่ต้องเหมือนกัน
เธอไม่ต้องไปเหมือนใคร
ฉันก็ไม่เหมือนใคร เราไม่ต้องเหมือนเขา

มิวสิควิดีโอ ไม่เหมือนใคร THE STUDIO PROJECT

เพลง : ไม่เหมือนใคร (คอร์ด)
ศิลปิน : THE STUDIO PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง : THE STUDIO PROJECT
Mix & Mastered : A:TIP
FB: thestudioprojectofficial
คอร์ดเพลง ไม่เหมือนใคร THE STUDIO PROJECT
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend