คอร์ดเพลง มนตราเมืองกรุง หนวด จิรภัทร

  
Text   
คอร์ดเพลง มนตราเมืองกรุง ศิลปิน หนวด จิรภัทร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | D | F#m E | A |
INTRO | F#m F#7 | Bm | E C#m | F#m |

F#m 
มนตราแห่งเมือง
C#m 
กรุง 
 
ทำผ้า
F#m 
ถุงลุย
 
คำพูด
Bm 
คุย 
 
รสนิ
C#m 
ยมของน้องเปลี่ย
F#m 
นไป
 
เคยอาบแสง
A 
จันทร์ 
 
พอมาอยู่เ
F#7 
มืองน้องอาบแส
Bm 
งไฟ
 
แหลงกลางก็ยัง
C#m 
พลายๆ ถึงไม่แหล่งใต้ ก็ยังทอง
F#m 
แดง

 
ภายนอกเปลี่ย
F#m 
นได้ 
 
แต่เลือดใน
C#m 
กายคนใต้
F#m 
เต็มๆ
 
น้องเกิดเป็นลูกน้ำ
Bm 
เค็ม 
 
ติดกับท
C#m 
ะเลไม่ช่าย
F#m 
คอนโด
 
อย่ามาขี
A 
้หก 
 
คิดว่าตัว
F#7 
เองนั้นเป็นไ
Bm 
ฮโซ
 
ดมจากกลิ่นปาก
C#m 
ก็รู้ ลูกตอเป็นโล ที่น้อง
F#m 
กินไป

 
ขี้หกใ
D 
คร 
 
ขี้หก
E 
ได้ 
 
แต่ขี้
C#m 
หกตัวเองไ
F#m 
ม่ได้
 
แหลงได้พ
D 
รือไม่ช่ายคน
E 
ใต้ 
 
เมื่อน้อง
C#m 
ยังแหลกลางทอง
F#m 
แดง
 
ไม่ต้องอ
D 
ายน้องสาวเ
E 
ห้อ 
 
ธรรม
C#m 
ชาติไม่ต้องตก
F#m 
แต่ง
 
อยู่ที่
C#m 
น้องอิแหลไม่แหลงว่าเป็น
F#m 
คนใต้ 
 
 
E 

F#m 
มนตราแห่งเมือง
C#m 
กรุงนุ่งผ้าถุง
F#m 
บางๆ
 
กลัวน้อง
Bm 
นางลืมกลอนโ
C#m 
นราห์ 
 
ท่ารำอ่
F#m 
อนช้อย
 
เคยนุ่งผ้า
A 
ถุง 
 
โจม
F#7 
อก 
 
เปลี่ยนเป็นเอว
Bm 
ลอย
 
พี่บ่าวยังตั้งตา
C#m 
คอย 
 
ให้น้องกลับตัวกลับใจ
F#m 
กลับบ้าน

INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | F#m F#7 | Bm | C#m | F#m |

 
ขี้หกใ
D 
คร 
 
ขี้หก
E 
ได้ 
 
แต่ขี้
C#m 
หกตัวเองไ
F#m 
ม่ได้
 
แหลงได้พ
D 
รือไม่ช่ายคน
E 
ใต้ 
 
เมื่อน้อง
C#m 
ยังแหลกลางทอง
F#m 
แดง
 
ไม่ต้องอ
D 
ายน้องสาวเ
E 
ห้อ 
 
ธรรม
C#m 
ชาติไม่ต้องตก
F#m 
แต่ง
 
อยู่ที่
C#m 
น้องอิแหลไม่แหลงว่าเป็น
F#m 
คนใต้ 
 
 
E 

 
ขี้หกใ
D 
คร 
 
ขี้หก
E 
ได้ 
 
แต่ขี้
C#m 
หกตัวเองไ
F#m 
ม่ได้
 
แหลงได้พ
D 
รือไม่ช่ายคน
E 
ใต้ 
 
เมื่อน้อง
C#m 
ยังแหลกลางทอง
F#m 
แดง
 
ไม่ต้องอ
D 
ายน้องสาวเ
E 
ห้อ 
 
ธรรม
C#m 
ชาติไม่ต้องตก
F#m 
แต่ง
 
อยู่ที่
C#m 
น้องอิแหลไม่แหลงว่าเป็น
F#m 
คนใต้ 
 
 
E 

F#m 
มนตราแห่งเมือง
C#m 
กรุงนุ่งผ้าถุง
F#m 
บางๆ
 
กลัวน้อง
Bm 
นางลืมกลอนโ
C#m 
นราห์ 
 
ท่ารำอ่
F#m 
อนช้อย
 
เคยนุ่งผ้า
A 
ถุง 
 
โจม
F#7 
อก 
 
เปลี่ยนเป็นเอว
Bm 
ลอย
 
พี่บ่าวยังตั้งตา
C#m 
คอย 
 
ให้น้องกลับตัวกลับใจ
F#m 
กลับบ้าน

 
เคยนุ่งผ้า
A 
ถุง 
 
โจม
F#7 
อก 
 
เปลี่ยนเป็นเอว
Bm 
ลอย
 
พี่บ่าวยังตั้งตา
C#m 
คอย 
 
ให้น้องกลับตัวกลับใจกลั
F#m 
บใต้

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มนตราเมืองกรุง


มนตราแห่งเมืองกรุง ทำผ้าถุงลุย
คำพูดคุย รสนิยมของน้องเปลี่ยนไป
เคยอาบแสงจันทร์ พอมาอยู่เมืองน้องอาบแสงไฟ
แหลงกลางก็ยังพลายๆ ถึงไม่แหล่งใต้ ก็ยังทองแดง

ภายนอกเปลี่ยนได้ แต่เลือดในกายคนใต้เต็มๆ
น้องเกิดเป็นลูกน้ำเค็ม ติดกับทะเลไม่ช่ายคอนโด
อย่ามาขี้หก คิดว่าตัวเองนั้นเป็นไฮโซ
ดมจากกลิ่นปากก็รู้ ลูกตอเป็นโล ที่น้องกินไป

ขี้หกใคร ขี้หกได้ แต่ขี้หกตัวเองไม่ได้
แหลงได้พรือไม่ช่ายคนใต้ เมื่อน้องยังแหลกลางทองแดง
ไม่ต้องอายน้องสาวเห้อ ธรรมชาติไม่ต้องตกแต่ง
อยู่ที่น้องอิแหลไม่แหลงว่าเป็นคนใต้

มนตราแห่งเมืองกรุงนุ่งผ้าถุงบางๆ
กลัวน้องนางลืมกลอนโนราห์ ท่ารำอ่อนช้อย
เคยนุ่งผ้าถุง โจมอก เปลี่ยนเป็นเอวลอย
พี่บ่าวยังตั้งตาคอย ให้น้องกลับตัวกลับใจกลับบ้าน

( ดนตรี )

ขี้หกใคร ขี้หกได้ แต่ขี้หกตัวเองไม่ได้
แหลงได้พรือไม่ช่ายคนใต้ เมื่อน้องยังแหลกลางทองแดง
ไม่ต้องอายน้องสาวเห้อ ธรรมชาติไม่ต้องตกแต่ง
อยู่ที่น้องอิแหลไม่แหลงว่าเป็นคนใต้

ขี้หกใคร ขี้หกได้ แต่ขี้หกตัวเองไม่ได้
แหลงได้พรือไม่ช่ายคนใต้ เมื่อน้องยังแหลกลางทองแดง
ไม่ต้องอายน้องสาวเห้อ ธรรมชาติไม่ต้องตกแต่ง
อยู่ที่น้องอิแหลไม่แหลงว่าเป็นคนใต้

มนตราแห่งเมืองกรุงนุ่งผ้าถุงบางๆ
กลัวน้องนางลืมกลอนโนราห์ ท่ารำอ่อนช้อย
เคยนุ่งผ้าถุง โจมอก เปลี่ยนเป็นเอวลอย
พี่บ่าวยังตั้งตาคอย ให้น้องกลับตัวกลับใจกลับบ้าน

เคยนุ่งผ้าถุง โจมอก เปลี่ยนเป็นเอวลอย
พี่บ่าวยังตั้งตาคอย ให้น้องกลับตัวกลับใจกลับใต้

มิวสิควิดีโอ มนตราเมืองกรุง หนวด จิรภัทร

เพลง : มนตราเมืองกรุง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ต้น สติ
มาสเตอร์ริ่ง สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง มนตราเมืองกรุง หนวด จิรภัทร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend