ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์

การตั้งสายกีตาร์แบบต่างๆ “Eb”, “D Standard” จากเสียงมาตรฐาน

ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์

E
A
D
G
B
E
เทคนิคการตั้งสายกีตาร์แบบต่างๆ
• Standard Tuning
ตั้งสายกีตาร์แบบมาตรฐาน เทียบเสียงให้ตรงกับสายเปล่าทั้ง 6 สาย
• Drop Down Half Step
ตั้งสายกีตาร์แบบลดมาครึ่งเสียง หรือ “Tune to Eb” เทียบเสียงให้ตรงกับสายกีตาร์เฟรตที่ 1 ทั้ง 6 สาย
จะใช้ Capo หนีบไว้ที่เฟรตที่ 1 ก็ได้ ตั้งเสร็จแล้วค่อยเอาออก
• Drop Down Full Step
ตั้งสายกีตาร์แบบลดมาหนึ่งเสียง หรือ “D Standard” เทียบเสียงให้ตรงกับสายกีตาร์เฟรตที่ 2 ทั้ง 6 สาย
จะใช้ Capo หนีบไว้ที่เฟรตที่ 2 ก็ได้ ตั้งเสร็จแล้วค่อยเอาออก
หมายเหตุ การตั้งสายกีตาร์จากเสียงมาตรฐานเพียงเสียงเดียว จะเป็นผลดีกับทักษะการฟัง (Ear training) ของนักกีตาร์มือใหม่ครับ 🙂
วิดีโอ การตั้งสายกีตาร์ออนไลน์