ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์

การตั้งสายกีตาร์แบบต่างๆ “Eb”, “D Standard” จากเสียงมาตรฐาน

ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์

E
A
D
G
B
E
เทคนิคการตั้งสายกีตาร์แบบต่างๆ
• Standard Tuning •
ตั้งสายกีตาร์แบบมาตรฐาน “E Standard” เทียบเสียงให้ตรงกับ “สายเปล่า” ทั้ง 6 สาย
• Drop Down Half Step •
ตั้งสายกีตาร์แบบลดมาครึ่งเสียง หรือ “Tune to Eb” เทียบเสียงให้ตรงกับสายกีตาร์ “เฟรตที่ 1” ทั้ง 6 สาย
จะใช้ Capo หนีบไว้ที่เฟรตที่ 1 ก็ได้ ตั้งเสร็จแล้วค่อยเอาออก
• Drop Down Full Step •
ตั้งสายกีตาร์แบบลดมาหนึ่งเสียง หรือ “D Standard” เทียบเสียงให้ตรงกับสายกีตาร์ “เฟรตที่ 2” ทั้ง 6 สาย
จะใช้ Capo หนีบไว้ที่เฟรตที่ 2 ก็ได้ ตั้งเสร็จแล้วค่อยเอาออก
หมายเหตุ การตั้งสายกีตาร์จริงๆแล้วมีมากมายหลายร้อยแบบ ซึ่งนำเสนอเฉพาะแบบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมกัน สำหรับการตั้งสายกีตาร์จากเสียงมาตรฐานเพียงเสียงเดียว จะเป็นผลดีกับทักษะการฟัง (Ear training) ของนักกีตาร์มือใหม่ครับ 🙂
วิดีโอ การตั้งสายกีตาร์ออนไลน์
19 votes