คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ TaitosmitH

  
Text   
คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ ศิลปิน TaitosmitH (ไททศมิตร) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

F 
แอบเก็บความใน
C/E 
ใจไว้ภายใน
Dm 
แว่นเรย์แบนสีดำ
Bb 
ไม่ให้ใครรู้ 
 
 
Am 
ว่าข้างในนั้น 
 
 
Gm 
ฉันนั้นแอบซ่อน
C 
น้ำตา
F 
แสร้งทำเป็น
C/E 
ยินดี 
 
ทั้งที่หัว
Dm 
ใจข้างในมันชา
 
แกล้ง
Gm 
ยิ้มออกมา 
 
 
C 
  บอกเธอว่าไม่เป็นอะ
F 
ไร 
 
 
C 

F 
แอบเก็บความใน
C/E 
ใจไว้ภายใน
Dm 
แว่นเรย์แบนสีดำ
Bb 
แอบมองเธอยิ้ม 
 
 
Am 
ให้ชายคนนั้น 
 
 
Gm 
ช้ำก็ต้องเก็บ
C 
ไว้
F 
สิ่งเดียวที่
C/E 
สำคัญ 
 
คือฉันไม่
Dm 
เคยได้บอกเธอไป
 
ว่า
Gm 
ภายในใจ 
 
ฉัน
C 
คิดอะไรเกินเ
F 
ลย

 
ฉันจะเ
F 
ก็บข้อความ
C/E 
ในใจ
 
ให้เป็นความ
Dm 
ลับต่อไปเส
C 
มอ
 
ขอแค่ได้
Gm 
อยู่ภายในชีวิตเธอ 
 
 
C 
เป็นได้เท่านั้น
 
เพราะกลัวว่า
F 
วันหนึ่งเธอหา
C/E 
ยไป
 
ฉันยอมช้ำ
Dm 
ใจข้างในแทน
C 
เธอ
 
ความจริงมัน
Gm 
อาจจะไปทำร้ายเธอ
 
ได้เ
C 
ป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจ

INSTRU | Bb | Am Dm | Bb | C |

F 
แอบเก็บความใน
C/E 
ใจไว้ภายใน
Dm 
แว่นเรย์แบนสีดำ
Bb 
แอบมองเธอยิ้ม 
 
 
Am 
ให้ชายคนนั้น 
 
 
Gm 
ช้ำก็ต้องเก็บ
C 
ไว้
F 
สิ่งเดียวที่
C/E 
สำคัญ 
 
คือฉันไม่
Dm 
เคยได้บอกเธอไป
 
ว่า
Gm 
ภายในใจ 
 
ฉัน
C 
คิดอะไรเกินเ
F 
ลย

 
ฉันจะเ
F 
ก็บข้อความ
C/E 
ในใจ
 
ให้เป็นความ
Dm 
ลับต่อไปเส
C 
มอ
 
ขอแค่ได้
Gm 
อยู่ภายในชีวิตเธอ 
 
 
C 
เป็นได้เท่านั้น
 
เพราะกลัวว่า
F 
วันหนึ่งเธอหา
C/E 
ยไป
 
ฉันยอมช้ำ
Dm 
ใจข้างในแทน
C 
เธอ
 
ความจริงมัน
Gm 
อาจจะไปทำร้ายเธอ
 
ได้เ
C 
ป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจ

INSTRU | Bb | C |

Bb 
ขออวยพรให้เธอนั้นโชคดี
 
มายินดีกับความรักของเธอใน
F 
วันนี้ 
 
ที่
Dsus4 
ใฝ่ฝัน 
 
 
D 
Bb 
ขอให้ความปรารถนาเป็นจริง
 
เพราะเธอคือเจ้าหญิงคนเดียวในค
F 
วามฝัน 
 
ที่
Dsus4 
ตามหา 
 
 
D 
 
แต่มันคง
Bb 
ช้าเกินไป 
 
 
C 
สายเกินไปจะเอ่ยออกมา

INSTRU | Bb | Am Dm | Bb | C |

 
ฉันจะเ
F 
ก็บข้อความ
C/E 
ในใจ
 
ให้เป็นความ
Dm 
ลับต่อไปเส
C 
มอ
 
ขอแค่ได้
Gm 
อยู่ภายในชีวิตเธอ 
 
 
C 
เป็นได้เท่านั้น
 
เพราะกลัวว่า
F 
วันหนึ่งเธอหา
C/E 
ยไป
 
ฉันยอมช้ำ
Dm 
ใจข้างในแทน
C 
เธอ
 
ความจริงมัน
Gm 
อาจจะไปทำร้ายเธอ
 
ได้เ
Eb 
ป็นแค่เพื่อนเธอ

D 
ฉันจะเ
G 
ก็บข้อความ
D/F# 
ในใจ
 
ให้เป็นความ
Em 
ลับต่อไปเส
D 
มอ
 
ขอแค่ได้
Am 
อยู่ภายในชีวิตเธอ 
 
D 
ป็นได้เท่านั้น
 
เพราะกลัวว่า
G 
วันหนึ่งเธอ
D/F# 
หายไป
 
ฉันยอมช้ำ
Em 
ใจข้างในแทนเ
D 
ธอ
 
ความจริงมัน
Am 
อาจจะไปทำร้ายเธอ
 
ได้เ
D 
ป็นแค่เพื่อนเธอก็สุข
Am 
ใจ 
 
 
D 

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm |

 
ได้
Am 
เป็นแค่เพื่อนเ
D 
ธอ… 
 
ก็สุขใจ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ


แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ
ไม่ให้ใครรู้ ว่าข้างในนั้น ฉันนั้นแอบซ่อนน้ำตา
แสร้งทำเป็นยินดี ทั้งที่หัวใจข้างในมันชา
แกล้งยิ้มออกมา บอกเธอว่าไม่เป็นอะไร

แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ
แอบมองเธอยิ้ม ให้ชายคนนั้น ช้ำก็ต้องเก็บไว้
สิ่งเดียวที่สำคัญ คือฉันไม่เคยได้บอกเธอไป
ว่าภายในใจ ฉันคิดอะไรเกินเลย

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ
ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ
ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจ

( ดนตรี )

แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ
แอบมองเธอยิ้ม ให้ชายคนนั้น ช้ำก็ต้องเก็บไว้
สิ่งเดียวที่สำคัญ คือฉันไม่เคยได้บอกเธอไป
ว่าภายในใจ ฉันคิดอะไรเกินเลย

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ
ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ
ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจ

( ดนตรี )

ขออวยพรให้เธอนั้นโชคดี
มายินดีกับความรักของเธอในวันนี้ ที่sus4ใฝ่ฝัน
ขอให้ความปรารถนาเป็นจริง
เพราะเธอคือเจ้าหญิงคนเดียวในความฝัน ที่sus4ตามหา
แต่มันคงช้าเกินไป สายเกินไปจะเอ่ยออกมา

( ดนตรี )

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ
ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ
ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ
ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ
ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจ

( ดนตรี )

ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ… ก็สุขใจ..

มิวสิควิดีโอ แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ

เพลง : แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ (คอร์ด)
ศิลปิน : TaitosmitH
คำร้อง/ทำนอง : อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
คำร้อง/ทำนอง : ธนกฤต สองเมือง
เรียบเรียง : TaitosmitH
คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ TaitosmitH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend