คอร์ดเพลง ชวนน้องหลบบ้าน เบส ขวางหวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง ชวนน้องหลบบ้าน ศิลปิน เบส ขวางหวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Bm F#m |
INTRO | G F#m | Em A | D A |

 
สะ
D 
ตอพลัดถิ่นดินแ
A 
ดนนปักษ์ใต้
 
สู่
Bm 
เมืองวุ่นวาย 
 
ที่ใ
F#m 
ครหมายตา
 
หมาย
G 
มั่นตั้งใจหวัง
F#m 
ใบปริญญา
 
จาก
Em 
ใต้มุ่งหน้าสู่ม
A 
หานคร

 
หลา
D 
ยปีผ่านไป 
 
ไม่เ
A 
ห็นวี่แวว
 
หรือ
Bm 
ลืมไปแล้ว 
 
บ้าน
F#m 
เกิดเมืองนอน
 
เหมือน
G 
นกบินหลา 
 
ไม่
F#m 
กลับคืนคอน
 
ทาง
Em 
บ้านก็วอนให้ห
A 
ลบมา

 
น้องคง
Em 
ลืมโนราห์ 
 
หนัง
F#m 
ลุงเพลงบอก
 
เทียมไป
G 
อยู่บางกอก 
 
คง
D 
ลืมแล้วผ้าถุง
 
น้องลืม
Em 
แกงพุงปลา 
 
เทียมไป
F#m 
อยู่เมืองกรุง
 
ลืมเพลงด
G 
อกผักบุ้ง 
 
เวียนครกแล้วใ
A 
ช่หม้าย

 
ลืมไหรลืมไ
D 
ด้ 
 
แต่อย่าลืมหลบบ้
A 
าน
 
ปีใหม่สงก
Bm 
รานต์ 
 
ก็ให้หลบมา
A 
หา
 
ชัก
G 
พระเดือนสิบ 
 
หนม
F#m 
ต้มหนมลา
 
คอย
Em 
น้องกานดา 
 
มา
A 
หากันมั้ง
 
หลาย
D 
ปีผ่านไป 
 
จนวันไ
A 
หว้ตายาย
 
น้อง
Bm 
นางเงียบหาย 
 
ไม่ห
A 
ลบมามั้ง
 
อย่างน้
G 
อยครึ่งปี 
 
ก็หลบ
F#m 
มาสักครั้ง
 
พ่อ
Em 
แม่ยังหวัง 
 
ยัง
A 
รอให้น้องหลบบ้าน

INSTRU | D Bm | G A |
INSTRU | D Bm | G A |
INSTRU | F#m Bm | F#m Bm |
INSTRU | G A | D |

 
น้องคง
Em 
ลืมโนราห์ 
 
หนัง
F#m 
ลุงเพลงบอก
 
เทียมไป
G 
อยู่บางกอก 
 
คง
D 
ลืมแล้วผ้าถุง
 
น้องลืม
Em 
แกงพุงปลา 
 
เทียมไป
F#m 
อยู่เมืองกรุง
 
ลืมเพลงด
G 
อกผักบุ้ง 
 
เวียนครกแล้วใ
A 
ช่หม้าย

 
ลืมไหรลืมไ
D 
ด้ 
 
แต่อย่าลืมหลบบ้
A 
าน
 
ปีใหม่สงก
Bm 
รานต์ 
 
ก็ให้หลบมา
A 
หา
 
ชัก
G 
พระเดือนสิบ 
 
หนม
F#m 
ต้มหนมลา
 
คอย
Em 
น้องกานดา 
 
มา
A 
หากันมั้ง
 
หลาย
D 
ปีผ่านไป 
 
จนวันไ
A 
หว้ตายาย
 
น้อง
Bm 
นางเงียบหาย 
 
ไม่ห
A 
ลบมามั้ง
 
อย่างน้
G 
อยครึ่งปี 
 
ก็หลบ
F#m 
มาสักครั้ง
 
พ่อ
Em 
แม่ยังหวัง 
 
ยัง
A 
รอให้น้องหลบบ้
D 
าน 
 
 
A 

 
ลืมไหรลืมไ
D 
ด้ 
 
แต่อย่าลืมหลบบ้
A 
าน
 
ปีใหม่สงก
Bm 
รานต์ 
 
ก็ให้หลบมา
A 
หา
 
ชัก
G 
พระเดือนสิบ 
 
หนม
F#m 
ต้มหนมลา
 
คอย
Em 
น้องกานดา 
 
มา
A 
หากันมั้ง
 
หลาย
D 
ปีผ่านไป 
 
จนวันไ
A 
หว้ตายาย
 
น้อง
Bm 
นางเงียบหาย 
 
ไม่ห
A 
ลบมามั้ง
 
อย่างน้
G 
อยครึ่งปี 
 
ก็หลบ
F#m 
มาสักครั้ง
 
พ่อ
Em 
แม่ยังหวัง 
 
ยัง
A 
รอให้น้องหลบบ้
D 
าน

 
อย่างน้
G 
อยครึ่งปี 
 
ก็
F#m 
หลบมาสักครั้ง
 
พ่อ
Em 
แม่ยังหวัง 
 
ยัง
A 
รอให้น้องหลบบ้าน

OUTRO | D Bm | G A |
OUTRO | D Bm | G A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ชวนน้องหลบบ้าน


สะตอพลัดถิ่นดินแดนนปักษ์ใต้
สู่เมืองวุ่นวาย ที่ใครหมายตา
หมายมั่นตั้งใจหวังใบปริญญา
จากใต้มุ่งหน้าสู่มหานคร

หลายปีผ่านไป ไม่เห็นวี่แวว
หรือลืมไปแล้ว บ้านเกิดเมืองนอน
เหมือนนกบินหลา ไม่กลับคืนคอน
ทางบ้านก็วอนให้หลบมา

น้องคงลืมโนราห์ หนังลุงเพลงบอก
เทียมไปอยู่บางกอก คงลืมแล้วผ้าถุง
น้องลืมแกงพุงปลา เทียมไปอยู่เมืองกรุง
ลืมเพลงดอกผักบุ้ง เวียนครกแล้วใช่หม้าย

ลืมไหรลืมได้ แต่อย่าลืมหลบบ้าน
ปีใหม่สงกรานต์ ก็ให้หลบมาหา
ชักพระเดือนสิบ หนมต้มหนมลา
คอยน้องกานดา มาหากันมั้ง
หลายปีผ่านไป จนวันไหว้ตายาย
น้องนางเงียบหาย ไม่หลบมามั้ง
อย่างน้อยครึ่งปี ก็หลบมาสักครั้ง
พ่อแม่ยังหวัง ยังรอให้น้องหลบบ้าน

( ดนตรี )

น้องคงลืมโนราห์ หนังลุงเพลงบอก
เทียมไปอยู่บางกอก คงลืมแล้วผ้าถุง
น้องลืมแกงพุงปลา เทียมไปอยู่เมืองกรุง
ลืมเพลงดอกผักบุ้ง เวียนครกแล้วใช่หม้าย

ลืมไหรลืมได้ แต่อย่าลืมหลบบ้าน
ปีใหม่สงกรานต์ ก็ให้หลบมาหา
ชักพระเดือนสิบ หนมต้มหนมลา
คอยน้องกานดา มาหากันมั้ง
หลายปีผ่านไป จนวันไหว้ตายาย
น้องนางเงียบหาย ไม่หลบมามั้ง
อย่างน้อยครึ่งปี ก็หลบมาสักครั้ง
พ่อแม่ยังหวัง ยังรอให้น้องหลบบ้าน

ลืมไหรลืมได้ แต่อย่าลืมหลบบ้าน
ปีใหม่สงกรานต์ ก็ให้หลบมาหา
ชักพระเดือนสิบ หนมต้มหนมลา
คอยน้องกานดา มาหากันมั้ง
หลายปีผ่านไป จนวันไหว้ตายาย
น้องนางเงียบหาย ไม่หลบมามั้ง
อย่างน้อยครึ่งปี ก็หลบมาสักครั้ง
พ่อแม่ยังหวัง ยังรอให้น้องหลบบ้าน

อย่างน้อยครึ่งปี ก็หลบมาสักครั้ง
พ่อแม่ยังหวัง ยังรอให้น้องหลบบ้าน

มิวสิควิดีโอ ชวนน้องหลบบ้าน เบส ขวางหวัน

เพลง : ชวนน้องหลบบ้าน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 089-496-9919
คอร์ดเพลง ชวนน้องหลบบ้าน เบส ขวางหวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend