คอร์ดเพลง สบายดีบ่ – ตาร์ ธีรพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : สบายดีบ่ ตาร์ ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง สบายดีบ่ - ตาร์ ธีรพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตาร์ ธีรพงษ์ : สบายดีบ่


INTRO | C G/B | Am Em | F | G |

 
ฮู้อยู่
C 
ติ๊ 
 
อ้ายพอฮู้อยู่
 
ว่าเจ้ามี
F 
คู่ 
 
มีคนดูแลหั
G 
วใจ
 
แต่เจ้าฮู้
C 
บ่ 
 
ว่าเบิดหัวใจ
 
ดวงนี้ของอ้
F 
าย 
 
มันยังคึดฮอดคื
G 
อเก่า

 
กะผ่าน
Em 
มาโดนแล้วเกือบปี
 
แต่ใจดว
Am 
งนี้มันยังฮักหลาย
 
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิ
G 
ดฮอด

 
อยู่ทาง
C 
นั้นเจ้าสิซำบาย
Em 
ดีบ่
 
อยู่ทาง
F 
นี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮั
G 
กเฮา
 
เป็นจั่งใ
C 
ด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กั
Em 
บเขา
 
เรื่องเก่าของเ
F 
ฮา 
 
ยังพอจำได้อ
G 
ยู่บ่

 
อยู่ทาง
C 
นั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยั
Em 
งน้อ
 
อยู่ทาง
F 
นี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้า
G 
บ่อยู่
 
แค่อยากถ
C 
ามบ่ได้อีหยัง 
 
แค่อยากถา
Em 
มดู
 
ว่าชีวิต
F 
คู่ 
 
ของเจ้าเริ่มใหม่กับเ
G 
ขา
 
เป็นจั่งใด๋แน
C 
ส่ำนี้

INSTRU | C | Em | F | G | C | Em | F | G |

 
กะผ่าน
Em 
มาโดนแล้วเกือบปี
 
แต่ใจดว
Am 
งนี้มันยังฮักหลาย
 
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิ
G 
ดฮอด

 
อยู่ทาง
C 
นั้นเจ้าสิซำบาย
Em 
ดีบ่
 
อยู่ทาง
F 
นี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮั
G 
กเฮา
 
เป็นจั่งใ
C 
ด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กั
Em 
บเขา
 
เรื่องเก่าของเ
F 
ฮา 
 
ยังพอจำได้อ
G 
ยู่บ่

 
อยู่ทาง
C 
นั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยั
Em 
งน้อ
 
อยู่ทาง
F 
นี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้า
G 
บ่อยู่
 
แค่อยากถ
C 
ามบ่ได้อีหยัง 
 
แค่อยากถา
Em 
มดู
 
ว่าชีวิต
F 
คู่ 
 
ของเจ้าเริ่มใหม่กับเ
G 
ขา
 
เป็นจั่งใด๋แน
C 
ส่ำนี้

 
ว่าชีวิต
F 
คู่ 
 
ของน้องที่เริ่มกับเ
G 
ขา
 
เป็นจั่งใด๋แนตอ
C 
นนี้…

OUTRO | F G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สบายดีบ่


ฮู้อยู่ติ๊ อ้ายพอฮู้อยู่
ว่าเจ้ามีคู่ มีคนดูแลหัวใจ
แต่เจ้าฮู้บ่ ว่าเบิดหัวใจ
ดวงนี้ของอ้าย มันยังคึดฮอดคือเก่า

กะผ่านมาโดนแล้วเกือบปี
แต่ใจดวงนี้มันยังฮักหลาย
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิดฮอด

อยู่ทางนั้นเจ้าสิซำบายดีบ่
อยู่ทางนี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮักเฮา
เป็นจั่งใด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กับเขา
เรื่องเก่าของเฮา ยังพอจำได้อยู่บ่

อยู่ทางนั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยังน้อ
อยู่ทางนี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้าบ่อยู่
แค่อยากถามบ่ได้อีหยัง แค่อยากถามดู
ว่าชีวิตคู่ ของเจ้าเริ่มใหม่กับเขา
เป็นจั่งใด๋แนส่ำนี้

( ดนตรี )

กะผ่านมาโดนแล้วเกือบปี
แต่ใจดวงนี้มันยังฮักหลาย
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิดฮอด


อยู่ทางนั้นเจ้าสิซำบายดีบ่
อยู่ทางนี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮักเฮา
เป็นจั่งใด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กับเขา
เรื่องเก่าของเฮา ยังพอจำได้อยู่บ่

อยู่ทางนั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยังน้อ
อยู่ทางนี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้าบ่อยู่
แค่อยากถามบ่ได้อีหยัง แค่อยากถามดู
ว่าชีวิตคู่ ของเจ้าเริ่มใหม่กับเขา
เป็นจั่งใด๋แนส่ำนี้

ว่าชีวิตคู่ ของน้องที่เริ่มกับเขา
เป็นจั่งใด๋แนตอนนี้…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สบายดีบ่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ตาร์ ธีรพงษ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend