หน้าแรก » ตาร์ ธีรพงษ์ » คอร์ดเพลง สบายดีบ่ – ตาร์ ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง สบายดีบ่ – ตาร์ ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง : สบายดีบ่ ตาร์ ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง สบายดีบ่ - ตาร์ ธีรพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตาร์ ธีรพงษ์ : สบายดีบ่


INTRO | C G/B | Am Em | F | G |

 
ฮู้อยู่
ติ๊ 
 
อ้ายพอฮู้อยู่
 
ว่าเจ้ามี
คู่ 
 
มีคนดูแลหั
วใจ
 
แต่เจ้าฮู้
บ่ 
 
ว่าเบิดหัวใจ
 
ดวงนี้ของอ้
าย 
 
มันยังคึดฮอดคื
อเก่า

 
กะผ่าน
Em 
มาโดนแล้วเกือบปี
 
แต่ใจดว
Am 
งนี้มันยังฮักหลาย
 
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิ
ดฮอด

 
อยู่ทาง
นั้นเจ้าสิซำบาย
Em 
ดีบ่
 
อยู่ทาง
นี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮั
กเฮา
 
เป็นจั่งใ
ด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กั
Em 
บเขา
 
เรื่องเก่าของเ
ฮา 
 
ยังพอจำได้อ
ยู่บ่

 
อยู่ทาง
นั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยั
Em 
งน้อ
 
อยู่ทาง
นี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้า
บ่อยู่
 
แค่อยากถ
ามบ่ได้อีหยัง 
 
แค่อยากถา
Em 
มดู
 
ว่าชีวิต
คู่ 
 
ของเจ้าเริ่มใหม่กับเ
ขา
 
เป็นจั่งใด๋แน
ส่ำนี้

INSTRU | C | Em | F | G | C | Em | F | G |

 
กะผ่าน
Em 
มาโดนแล้วเกือบปี
 
แต่ใจดว
Am 
งนี้มันยังฮักหลาย
 
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิ
ดฮอด

 
อยู่ทาง
นั้นเจ้าสิซำบาย
Em 
ดีบ่
 
อยู่ทาง
นี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮั
กเฮา
 
เป็นจั่งใ
ด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กั
Em 
บเขา
 
เรื่องเก่าของเ
ฮา 
 
ยังพอจำได้อ
ยู่บ่

 
อยู่ทาง
นั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยั
Em 
งน้อ
 
อยู่ทาง
นี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้า
บ่อยู่
 
แค่อยากถ
ามบ่ได้อีหยัง 
 
แค่อยากถา
Em 
มดู
 
ว่าชีวิต
คู่ 
 
ของเจ้าเริ่มใหม่กับเ
ขา
 
เป็นจั่งใด๋แน
ส่ำนี้

 
ว่าชีวิต
คู่ 
 
ของน้องที่เริ่มกับเ
ขา
 
เป็นจั่งใด๋แนตอ
นนี้…

OUTRO | F G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สบายดีบ่


ฮู้อยู่ติ๊ อ้ายพอฮู้อยู่
ว่าเจ้ามีคู่ มีคนดูแลหัวใจ
แต่เจ้าฮู้บ่ ว่าเบิดหัวใจ
ดวงนี้ของอ้าย มันยังคึดฮอดคือเก่า

กะผ่านมาโดนแล้วเกือบปี
แต่ใจดวงนี้มันยังฮักหลาย
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิดฮอด

อยู่ทางนั้นเจ้าสิซำบายดีบ่
อยู่ทางนี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮักเฮา
เป็นจั่งใด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กับเขา
เรื่องเก่าของเฮา ยังพอจำได้อยู่บ่

อยู่ทางนั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยังน้อ
อยู่ทางนี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้าบ่อยู่
แค่อยากถามบ่ได้อีหยัง แค่อยากถามดู
ว่าชีวิตคู่ ของเจ้าเริ่มใหม่กับเขา
เป็นจั่งใด๋แนส่ำนี้

( ดนตรี )

กะผ่านมาโดนแล้วเกือบปี
แต่ใจดวงนี้มันยังฮักหลาย
ซำบายดีบ่ขอถามแทนใจที่มันคิดฮอด


อยู่ทางนั้นเจ้าสิซำบายดีบ่
อยู่ทางนี้คือจั่งคิดฮอดแต่ฮอยฮักเฮา
เป็นจั่งใด๋ตั้งแต่ถิ่มอ้ายไปอยู่กับเขา
เรื่องเก่าของเฮา ยังพอจำได้อยู่บ่

อยู่ทางนั้นเจ้าสิเฮ็ดอิหยังน้อ
อยู่ทางนี้คือเหงาแท้น้อเมื่อเจ้าบ่อยู่
แค่อยากถามบ่ได้อีหยัง แค่อยากถามดู
ว่าชีวิตคู่ ของเจ้าเริ่มใหม่กับเขา
เป็นจั่งใด๋แนส่ำนี้

ว่าชีวิตคู่ ของน้องที่เริ่มกับเขา
เป็นจั่งใด๋แนตอนนี้…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สบายดีบ่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ตาร์ ธีรพงษ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :