คอร์ดเพลง สวยขยี้ใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์,ทิดแอม,มอส คำหมากบิน

  
Text   
คอร์ดเพลง สวยขยี้ใจ ศิลปิน บุ๊ค ศุภกาญจน์,ทิดแอม,มอส คำหมากบิน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C#m E G#m A B คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m | C#m | C#m | C#m |

C#m 
สวยขยี้ใจ สาวแม่ฮ้างนางไม้ ลูกติด
C#m 
ซ่งกะใส่เขินๆ บ๊ะสวยเหลือเกิน อยากใกล้ชิด
 
แม่นเจ้าสิมีลูก
B 
ติด 
 
กะบ่ได้
A 
ผิดกระ
B 
บูน
C#m 
ใดๆ

C#m 
ซวดทรงองเอวเบ้ยอลังงานสร้าง 
 
คักอีหลี
C#m 
สนองวาสนา ของอ้ายแหน่หนา ได้ไหมคนดี
 
สิมีบุญบ่หนอชาติ
B 
นี้ 
 
สิได้บาย
A 
ศรี 
 
สู่ข
B 
วัญรับ
C#m 
นาง

 
พี่ห
A 
ลงรักเธอเข้าแ
B 
ล้วนะแม่ยอดยา
C#m 
หยี
A 
หัวใจพี่ดวง
B 
นี้ยินยอมให้เธอเป็น
C#m 
คนยึดครอง
A 
ถึงเธอเคยผ่าน
B 
มือผู้ชาย 
 
แม่
E 
สตรี..
B/D# 
มือ..
C#m 
สอง
A 
สงเคราะห์พี่หน่อย
B 
น้องคิดเสียว่า
C#m 
เอาบุญ

C#m 
ยอดดวงใจได้โปรดรับรักพี่ 
 
ได้ไหม
C#m 
พี่จะขอสัญญา 
 
จะรักแก้วตาจนชีพมลาย
 
ให้เธอเป็นคนสุด
B 
ท้าย 
 
ไม่มีลูก
A 
ไม้หลอก
B 
หนา
C#m 
คนดี

INSTRU | A | B | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | E B/D# | C#m |
INSTRU | A | B | C#m | C#m |

 
พี่ห
A 
ลงรักเธอเข้าแ
B 
ล้วนะแม่ยอดยา
C#m 
หยี
A 
หัวใจพี่ดวง
B 
นี้ยินยอมให้เธอเป็น
C#m 
คนยึดครอง
A 
ถึงเธอเคยผ่าน
B 
มือผู้ชาย 
 
แม่
E 
สตรี..
B/D# 
มือ..
C#m 
สอง
A 
สงเคราะห์พี่หน่อย
B 
น้องคิดเสียว่า
C#m 
เอาบุญ

 
พี่ห
A 
ลงรักเธอเข้าแ
B 
ล้วนะแม่ยอดยา
C#m 
หยี
A 
หัวใจพี่ดวง
B 
นี้ยินยอมให้เธอเป็น
C#m 
คนยึดครอง
A 
ถึงเธอเคยผ่าน
B 
มือผู้ชาย 
 
แม่
E 
สตรี..
B/D# 
มือ..
C#m 
สอง
A 
สงเคราะห์พี่หน่อย
B 
น้องคิดเสียว่า
C#m 
เอาบุญ

C#m 
ยอดดวงใจได้โปรดรับรักพี่ 
 
ได้ไหม
C#m 
พี่จะขอสัญญา 
 
จะรักแก้วตาจนชีพมลาย
 
ให้เธอเป็นคนสุด
B 
ท้าย 
 
ไม่มีลูก
A 
ไม้หลอก
B 
หนา
C#m 
คนดี

C#m 
ยุติการเป็นแม่ห
B 
ม้าย 
 
มาเป็นเมีย
G#m 
อ้าย
 
นะแม่ยอด
C#m 
ยาหยี

OUTRO | A | B | C#m | C#m |
OUTRO | A | B | C#m | C#m |
OUTRO | A | B | E B/D# | C#m |
OUTRO | A | B | C#m | C#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สวยขยี้ใจ


สวยขยี้ใจ สาวแม่ฮ้างนางไม้ ลูกติด
ซ่งกะใส่เขินๆ บ๊ะสวยเหลือเกิน อยากใกล้ชิด
แม่นเจ้าสิมีลูกติด กะบ่ได้ผิดกระบูนใดๆ

ซวดทรงองเอวเบ้ยอลังงานสร้าง คักอีหลี
สนองวาสนา ของอ้ายแหน่หนา ได้ไหมคนดี
สิมีบุญบ่หนอชาตินี้ สิได้บายศรี สู่ขวัญรับนาง

พี่หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยาหยี
หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครอง
ถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชาย แม่สตรี..มือ..สอง
สงเคราะห์พี่หน่อยน้องคิดเสียว่าเอาบุญ

ยอดดวงใจได้โปรดรับรักพี่ ได้ไหม
พี่จะขอสัญญา จะรักแก้วตาจนชีพมลาย
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่มีลูกไม้หลอกหนาคนดี

( ดนตรี )

พี่หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยาหยี
หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครอง
ถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชาย แม่สตรี..มือ..สอง
สงเคราะห์พี่หน่อยน้องคิดเสียว่าเอาบุญ

พี่หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยาหยี
หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครอง
ถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชาย แม่สตรี..มือ..สอง
สงเคราะห์พี่หน่อยน้องคิดเสียว่าเอาบุญ

ยอดดวงใจได้โปรดรับรักพี่ ได้ไหม
พี่จะขอสัญญา จะรักแก้วตาจนชีพมลาย
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่มีลูกไม้หลอกหนาคนดี

ยุติการเป็นแม่หม้าย มาเป็นเมียอ้าย
นะแม่ยอดยาหยี

มิวสิควิดีโอ สวยขยี้ใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง : สวยขยี้ใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน/บุ๊ค ศุภกาญจน์/วงBook
ติดต่อ : ค่ายเพลง บังเอิญ มิวสิค
คอร์ดเพลง สวยขยี้ใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์,ทิดแอม,มอส คำหมากบิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend