คอร์ดเพลง มะลางฮัก – โจ้ พงษ์ศักดิ์ ft.อ๊อฟ สงกรานต์

  
Text   

 
สายลมต้
A 
อยเมฆน้อยลอยล่
B 
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
A 
หัวลมพ่ายสาย
B 
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
E 
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

A 
คือจังฝูงแฮ่งรุม
B 
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
A 
ลายกลายเป็นมะลาง
B 
ฮัก
 
ที่เอาคื
E 
นบ่ได้..

INSTRU | E G#m | A | E G#m | A B |

 
ฮักกันมาตั้งโ
E 
ดนยังถิ่มกันลงคออยู่ 
 
หล่าเอ้ย
 
อ้ายบ่คิด
C#m 
เลยว่ามื้อหนึ่ง 
 
เจ้าสิลา
A 
ใจน้อใจ 
 
บอกอ้ายแหน่ว่า
 
อ้าย
F#m 
เคยมีค่าแหน่บ่จักห
B 
น่อย

 
เหลือใจห
E 
ลายเธอถิ่มอ้ายไปกั
G#m/D# 
บเขา
 
ฮักที่เคย
C#m 
เว่า 
 
เจ้าไลลาน้อลื
B 
มฮอย
A 
ใจน้อใจบอก
G#m 
กันว่าให้คอย
 
เมฆ
F#m 
น้อยบัดเป็นผู้ลอยลับ
B 
ลม 
 
บ่สม
E 
คำเว่า

 
สายลมต้
A 
อยเมฆน้อยลอยล่
B 
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
A 
หัวลมพ่ายสาย
B 
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
E 
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

A 
คือจังฝูงแฮ่งรุม
B 
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
A 
ลายกลายเป็นมะลาง
B 
ฮัก
 
ที่เอาคื
E 
นบ่ได้.. 
 
 
B 

 
เหลือใจห
E 
ลายเธอถิ่มอ้ายไปกั
G#m/D# 
บเขา
 
ฮักที่เคย
C#m 
เว่า 
 
เจ้าไลลาน้อลื
B 
มฮอย
A 
ใจน้อใจบอก
G#m 
กันว่าให้คอย
 
เมฆน้
A 
อยบัดเป็นผู้ลอยลับ
B 
ลม 
 
บ่สม
E 
คำเว่า

 
สายลมต้
A 
อยเมฆน้อยลอยล่
B 
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
A 
หัวลมพ่ายสาย
B 
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
E 
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

A 
คือจังฝูงแฮ่งรุม
B 
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
A 
ลายกลายเป็นมะลาง
B 
ฮัก
 
ที่เอาคื
E 
นบ่ได้..

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B |

 
สายลมต้
A 
อยเมฆน้อยลอยล่
B 
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
A 
หัวลมพ่ายสาย
B 
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
E 
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

A 
คือจังฝูงแฮ่งรุม
B 
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
A 
ลายกลายเป็นมะลาง
B 
ฮัก
 
ที่เอาคื
E 
นบ่ได้..

 
สายลมต้
A 
อยเมฆน้อยลอยล่
B 
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
A 
หัวลมพ่ายสาย
B 
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
E 
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

A 
คือจังฝูงแฮ่งรุม
B 
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
A 
ลายกลายเป็นมะลาง
B 
ฮัก
 
ที่เอาคื
E 
นบ่ได้..


สายลมต้อยเมฆน้อยลอยล่อง
คือใจน้องผู้ไรลืมฮักเก่า
หัวลมพ่ายสายลมฮักเฮา
บ่อาจสิพัดพาเจ้าให้ต่าวคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุมทึ้งฮักเฮา
อนาถา อนาจใจเหลือแต่ซาก
คือเมฆสลายกลายเป็นมะลางฮัก
ที่เอาคืนบ่ได้..

( ดนตรี )

ฮักกันมาตั้งโดนยังถิ่มกันลงคออยู่ หล่าเอ้ย
อ้ายบ่คิดเลยว่ามื้อหนึ่ง เจ้าสิลา
ใจน้อใจ บอกอ้ายแหน่ว่า
อ้ายเคยมีค่าแหน่บ่จักหน่อย

เหลือใจหลายเธอถิ่มอ้ายไปกับเขา
ฮักที่เคยเว่า เจ้าไลลาน้อลืมฮอย
ใจน้อใจบอกกันว่าให้คอย
เมฆน้อยบัดเป็นผู้ลอยลับลม บ่สมคำเว่า

สายลมต้อยเมฆน้อยลอยล่อง
คือใจน้องผู้ไรลืมฮักเก่า
หัวลมพ่ายสายลมฮักเฮา
บ่อาจสิพัดพาเจ้าให้ต่าวคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุมทึ้งฮักเฮา
อนาถา อนาจใจเหลือแต่ซาก
คือเมฆสลายกลายเป็นมะลางฮัก
ที่เอาคืนบ่ได้..

เหลือใจหลายเธอถิ่มอ้ายไปกับเขา
ฮักที่เคยเว่า เจ้าไลลาน้อลืมฮอย
ใจน้อใจบอกกันว่าให้คอย
เมฆน้อยบัดเป็นผู้ลอยลับลม บ่สมคำเว่า

สายลมต้อยเมฆน้อยลอยล่อง
คือใจน้องผู้ไรลืมฮักเก่า
หัวลมพ่ายสายลมฮักเฮา
บ่อาจสิพัดพาเจ้าให้ต่าวคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุมทึ้งฮักเฮา
อนาถา อนาจใจเหลือแต่ซาก
คือเมฆสลายกลายเป็นมะลางฮัก
ที่เอาคืนบ่ได้..

( ดนตรี )

สายลมต้อยเมฆน้อยลอยล่อง
คือใจน้องผู้ไรลืมฮักเก่า
หัวลมพ่ายสายลมฮักเฮา
บ่อาจสิพัดพาเจ้าให้ต่าวคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุมทึ้งฮักเฮา
อนาถา อนาจใจเหลือแต่ซาก
คือเมฆสลายกลายเป็นมะลางฮัก
ที่เอาคืนบ่ได้..

สายลมต้อยเมฆน้อยลอยล่อง
คือใจน้องผู้ไรลืมฮักเก่า
หัวลมพ่ายสายลมฮักเฮา
บ่อาจสิพัดพาเจ้าให้ต่าวคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุมทึ้งฮักเฮา
อนาถา อนาจใจเหลือแต่ซาก
คือเมฆสลายกลายเป็นมะลางฮัก
ที่เอาคืนบ่ได้..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มะลางฮัก (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์,ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานแสดง : 092-4892455
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend