คอร์ดเพลง ของเขา L.กฮ.

  
Text   
คอร์ดเพลง ของเขา ศิลปิน L.กฮ. คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G | D | Em | Bm |
INTRO | C | Bm Em | Am D | G | G |

 
รู้ว่ามาที
Em 
หลังแต่ไม่ยับหยั่ง
D 
ชั่งใจ
 
กลัวเธอทำอะ
C 
ไร 
 
กับเขาเหมือนทำกับ
G 
ฉัน
 
กลัวเธอมาหลอ
Em 
กเราทั้งที่เธอกับเ
D 
ขาไม่เลิกกัน
 
เธอ
C 
จะรัก
D 
ฉันจริงหรือป่
G 
าว

 
คนมาทีห
C 
ลังก็ต้องเข้า
Bm 
ใจ 
 
เธอมีใ
Am 
ครที่อยู่ก่อนเ
G 
รา
 
คนมาทีห
C 
ลังก็ต้องเ
Bm 
ศร้า 
 
เพราะว่า
Am 
เราไปเ
C 
อาของเขา
D 
มา

 
กลัวเธอจะทำอะไรอะ
G 
ไรกับเขาในเวลา
D 
นี้
 
เธอยังรู้สึก
Em 
ดีกับฉันคนนี้เหมือนเดิมอ
Bm 
ยู่ไหม
 
ที่จะเ
C 
ลิกกับเขา 
 
ฉัน
Bm 
ยังเชื่อได้ใช่ไ
Em 
หม
 
ไม่ใ
Am 
ช่เข้าบ้านปิดไฟล้มตัวล
D 
งนอน

 
แล้วเธอก็ลืมหน้า
G 
ฉัน 
 
ที่แอบผูกพันที่เคยสั
D 
ญญา
 
กลัวเธอเคลิ้มหลับ
Em 
ตา 
 
เวลาที่เขานั้นเข้า
Bm 
มาหอม
 
ถ้าเขาเผ
C 
ลอมาจับ 
 
ขอเ
Bm 
ธออย่าไป
Em 
ยอม
 
ก่อน
Am 
นอนให้เธอเอาหมอนข้างมากั้น
D 
ไว้
 
กลัวเขาจะเข้าใก
G 
ล้เธอ 
 
 
D 

INSTRU | G | D | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | D | D |

 
กลัวเธอจะทำอะไรอะ
G 
ไรกับเขาในเวลา
D 
นี้
 
เธอยังรู้สึก
Em 
ดีกับฉันคนนี้เหมือนเดิมอ
Bm 
ยู่ไหม
 
ที่จะเ
C 
ลิกกับเขา 
 
ฉัน
Bm 
ยังเชื่อได้ใช่ไ
Em 
หม
 
ไม่ใ
Am 
ช่เข้าบ้านปิดไฟล้มตัวล
D 
งนอน

 
แล้วเธอก็ลืมหน้า
G 
ฉัน 
 
ที่แอบผูกพันที่เคยสั
D 
ญญา
 
กลัวเธอเคลิ้มหลับ
Em 
ตา 
 
เวลาที่เขานั้นเข้า
Bm 
มาหอม
 
ถ้าเขาเผ
C 
ลอมาจับ 
 
ขอเ
Bm 
ธออย่าไป
Em 
ยอม
 
ก่อน
Am 
นอนให้เธอเอาหมอนข้างมากั้น
D 
ไว้
 
กลัวเขาจะเข้าใก
G 
ล้เธอ

 
กลัวเขาจะเข้าใก
G 
ล้เธอ
 
กลัวเขาจะหอมแ
G 
ก้มเธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ของเขา


รู้ว่ามาทีหลังแต่ไม่ยับหยั่งชั่งใจ
กลัวเธอทำอะไร กับเขาเหมือนทำกับฉัน
กลัวเธอมาหลอกเราทั้งที่เธอกับเขาไม่เลิกกัน
เธอจะรักฉันจริงหรือป่าว

คนมาทีหลังก็ต้องเข้าใจ เธอมีใครที่อยู่ก่อนเรา
คนมาทีหลังก็ต้องเศร้า เพราะว่าเราไปเอาของเขามา

กลัวเธอจะทำอะไรอะไรกับเขาในเวลานี้
เธอยังรู้สึกดีกับฉันคนนี้เหมือนเดิมอยู่ไหม
ที่จะเลิกกับเขา ฉันยังเชื่อได้ใช่ไหม
ไม่ใช่เข้าบ้านปิดไฟล้มตัวลงนอน

แล้วเธอก็ลืมหน้าฉัน ที่แอบผูกพันที่เคยสัญญา
กลัวเธอเคลิ้มหลับตา เวลาที่เขานั้นเข้ามาหอม
ถ้าเขาเผลอมาจับ ขอเธออย่าไปยอม
ก่อนนอนให้เธอเอาหมอนข้างมากั้นไว้
กลัวเขาจะเข้าใกล้เธอ

( ดนตรี )

กลัวเธอจะทำอะไรอะไรกับเขาในเวลานี้
เธอยังรู้สึกดีกับฉันคนนี้เหมือนเดิมอยู่ไหม
ที่จะเลิกกับเขา ฉันยังเชื่อได้ใช่ไหม
ไม่ใช่เข้าบ้านปิดไฟล้มตัวลงนอน

แล้วเธอก็ลืมหน้าฉัน ที่แอบผูกพันที่เคยสัญญา
กลัวเธอเคลิ้มหลับตา เวลาที่เขานั้นเข้ามาหอม
ถ้าเขาเผลอมาจับ ขอเธออย่าไปยอม
ก่อนนอนให้เธอเอาหมอนข้างมากั้นไว้
กลัวเขาจะเข้าใกล้เธอ

กลัวเขาจะเข้าใกล้เธอ
กลัวเขาจะหอมแก้มเธอ

มิวสิควิดีโอ ของเขา L.กฮ.

เพลง : ของเขา (คอร์ด)
ศิลปิน : L.กฮ.
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศรีสกล สมทรง
เรียบเรียง : L.กฮ.
ติดต่องานศิลปิน : TMG Record
คอร์ดเพลง ของเขา L.กฮ.
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend