คอร์ดเพลง ลมหนาว – วงทีเร็กซ์ (T-Rex)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลมหนาว วงทีเร็กซ์ (T-Rex)

คอร์ดเพลง ลมหนาว - วงทีเร็กซ์ (T-Rex)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงทีเร็กซ์ (T-Rex) : ลมหนาว


C 
พวมสิเย็นจ้
G 
อย ๆ  
Am 
พวมสิพัดซูน
Em 
ใจ
 
กะ
F 
มิด 
 
กะ
Em 
หาย 
 
จา
Dm7 
กไปจ้อยเนาะลมห
G 
นาว

C 
พวมสิฮู้จัก
G 
กัน.. 
 
 
Am 
พวมสิฮู้สึ
Em 
กดี
 
กะ
F 
มิด 
 
กะ
Em 
หมี่.. 
 
จาก
Dm7 
ไปจ้อยเนาะผู้
G 
สาว

Fmaj7 
น้องคงบ่
Fm 
ฮู้ว่า 
 
มีคน
Em 
บ้าคนหนึ่งมัน
Am 
คึดนำเจ้า
 
จนลัง
Dm7 
เทือบ่กินน้ำกินข้าว 
 
เป็นเอาคัก
G 
อีหลี

Fmaj7 
พยากรณ์อากาศบอกลมหนาว
Em 
กำลังพัดเข้ามา
Dm7 
แล้วยังคาดการว่า.. 
 
สิหนาว
G 
ดนหนาวกว่าซุปี
Fmaj7 
คือจั่งใจของอ้ายที่คาดกา
Em 
รไว้กับน้อง
Am 
คนดี
 
คิดว่า
Dm7 
เฮาสองคนสิได้พ้อกันดนกว่
G 
านี้

Am 
แต่.. 
 
สุดท้ายก
G 
ะบ่แม่น
 
ฟ้าแพินให้
F 
เฮาพ้อกันบ่กี่นา
C 
ที
Am 
บ่.. 
 
ทันได้ฮู้
G 
จักกันดี
 
เจ้ากะ
F 
จากไปมิด
G 
ซีลี.. 
 
คือจั่งล
C 
มหนาว

INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm7 | G |
INSTRU | Fmaj7 | Em Am | Dm7 | G |

Fmaj7 
น้องคงบ่
Fm 
ฮู้ว่า 
 
มีคน
Em 
บ้าคนหนึ่งมัน
Am 
คึดนำเจ้า
 
จนลัง
Dm7 
เทือบ่กินน้ำกินข้าว 
 
เป็นเอาคัก
G 
อีหลี

Fmaj7 
พยากรณ์อากาศบอกลมหนาว
Em 
กำลังพัดเข้ามา
Dm7 
แล้วยังคาดการว่า.. 
 
สิหนาว
G 
ดนหนาวกว่าซุปี
Fmaj7 
คือจั่งใจของอ้ายที่คาดกา
Em 
รไว้กับน้อง
Am 
คนดี
 
คิดว่า
Dm7 
เฮาสองคนสิได้พ้อกันดนกว่
G 
านี้

Am 
แต่.. 
 
สุดท้ายก
G 
ะบ่แม่น
 
ฟ้าแพินให้
F 
เฮาพ้อกันบ่กี่นา
C 
ที
Am 
บ่.. 
 
ทันได้ฮู้
G 
จักกันดี
 
เจ้ากะ
F 
จากไปมิด
G 
ซีลี.. 
 
คือจั่งล
C 
มหนาว

C 
พวมสิเย็นจ้
G 
อย ๆ  
Am 
พวมสิพัดซูน
Em 
ใจ
 
กะ
F 
มิด 
 
กะ
Em 
หาย 
 
จา
Dm7 
กไปจ้อยเนาะลมห
G 
นาว
C 
แต่อ้ายกะสิค
G 
อง.. 
 
 
Am 
คองถ่าน้องคือ
G 
เก่า
 
อีก
F 
จัก.. 
 
หน้า
Em 
หนาว..
Dm7 
กะสิถ่าคือ
G 
เก่า 
 
เด้อล
C 
มหนาว

 
อีก
F 
จัก.. 
 
หน้า
Em 
หนาว..
Dm7 
กะสิถ่าคือ
G 
เก่า.. 
 
เด้อล
C 
มหนาว

OUTRO | Fmaj7 Em | Dm7 G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลมหนาว


พวมสิเยนจ้อย ๆ พวมสิพัดซูนใจ
กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว

พวมสิฮู้จักกัน.. พวมสิฮู้สึกดี
กะมิด กะหมี่.. จากไปจ้อยเนาะผู้สาว

น้องคงบ่ฮู้ว่า มีคนบ้าคนหนึ่งมันคึดนำเจ้า
จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าว เปนเอาคักอีหลี

พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา
แล้วยังคาดการว่า.. สิหนาวดนหนาวกว่าซุปี
คือจั่งใจของอ้ายที่คาดการไว้กับน้องคนดี
คิดว่าเฮาสองคนสิได้พ้อกันดนกว่านี้

แต่.. สุดท้ายกะบ่แม่น
ฟ้าแพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที
บ่.. ทันได้ฮู้จักกันดี
เจ้ากะจากไปมิดซีลี.. คือจั่งลมหนาว

( ดนตรี )

น้องคงบ่ฮู้ว่า มีคนบ้าคนหนึ่งมันคึดนำเจ้า
จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าว เปนเอาคักอีหลี

พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา
แล้วยังคาดการว่า.. สิหนาวดนหนาวกว่าซุปี
คือจั่งใจของอ้ายที่คาดการไว้กับน้องคนดี
คิดว่าเฮาสองคนสิได้พ้อกันดนกว่านี้

แต่.. สุดท้ายกะบ่แม่น
ฟ้าแพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที
บ่.. ทันได้ฮู้จักกันดี
เจ้ากะจากไปมิดซีลี.. คือจั่งลมหนาว

พวมสิเยนจ้อย ๆ พวมสิพัดซูนใจ
กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว
แต่อ้ายกะสิคอง.. คองถ่าน้องคือเก่า
อีกจัก.. หน้าหนาว..
กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว

อีกจัก.. หน้าหนาว..
กะสิถ่าคือเก่า.. เด้อลมหนาว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ลมหนาว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เซียงพา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend