หน้าแรก » T-Rex » คอร์ดเพลง เดินดง – T-rex (ทีเร็กซ์)

คอร์ดเพลง เดินดง – T-rex (ทีเร็กซ์)

คอร์ดเพลง : เดินดง T-rex

คอร์ดเพลง เดินดง - T-rex

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T-rex : เดินดง


INTRO | Bb | Eb Bb | Bb | Eb |

Bb 
โอ้.. 
 
ละ
Eb 
น้อ.. 
 
 
Bb 
 
Eb 
 
นวลนว
ลเอย.. 
 
สวยแล้ว..

 
มาบาด
Bb 
นี้สิเดินดงพงไกล
 
หนีคนหลาย
Eb 
ใจบ่ให้ผู้ได๋ฮู้
Bb 
ข่าว
 
เจ็บปวด
Bb 
ซ้ำย้อนคำว่าฮักจากเจ้า
 
เลยอุกอั่ง
Eb 
เอ้าหมองหม่นใน
ใจ 

 
อ้ายพวม
Bb 
ฮู้เป็นซู้เก่าเฮียงสอง
 
บ่สมใจ
Eb 
น้องเจ้าเลยมีผู้ใ
หม่
 
ลมพัด
Bb 
ต้องกองยอดปลายไผ่
 
มาโค้งคือ
Eb 
ใจเจ้าแท้เด้.. 
 
นดี

 
แมงกะ
Eb 
บี้เกาะอยู่ใบหญ้า
คา
 
เจ้าคงอ่อน
Dm 
ล้าเสมอส่ำใจ
Gm 
อ้าย
 
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้
Eb 
อเล้อหยางนำผู้ใหม่
 
อ้ายผู้หนีต
ายหลบหม่นเข้าป่า

 
สาธุเ
Bb 
ด้ออย่าให้พ้อให้เ
ห็น
 
ให้เบิ่ดกรรม
Eb 
เวรต่อกันชา
Bb 
ตินี้
 
สาธุเ
Bb 
ด้อให้เจ้าพ้อคน
ที่
 
เจ้ายอว่า
Eb 
ดีกว่าทางอ้าย 
 
ผู้แฟนเ
ก่า

 
ให้ผนาง
Bb 
น้องสมปองสุเช้า
ค่ำ
 
ให้ฮักซู
Eb 
ค่ำหอบอุ้มหัวใจเ
Bb 
จ้า
 
ก่ำทาง
Bb 
อ้ายสิหนีหม่นดงป่าเ
ขา
 
เก็บเมี้ยนความเ
Eb 
ศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เ
ดียว
 
เด้อนางน้อง..
 

INSTRU | Bb F | Eb Bb | Bb F | Eb F |
INSTRU | Gm F | Eb Bb | Gm F | Eb | F | F |

 
แมงกะ
Eb 
บี้เกาะอยู่ใบหญ้า
คา
 
เจ้าคงอ่อน
Dm 
ล้าเสมอส่ำใจ
Gm 
อ้าย
 
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้
Eb 
อเล้อหยางนำผู้ใหม่
 
อ้ายผู้หนีต
ายหลบหม่นเข้าป่า

 
สาธุเ
Bb 
ด้ออย่าให้พ้อให้เ
ห็น
 
ให้เบิ่ดกรรม
Eb 
เวรต่อกันชา
Bb 
ตินี้
 
สาธุเ
Bb 
ด้อให้เจ้าพ้อคน
ที่
 
เจ้ายอว่า
Eb 
ดีกว่าทางอ้าย 
 
ผู้แฟนเ
ก่า

 
ให้ผนาง
Bb 
น้องสมปองสุเช้า
ค่ำ
 
ให้ฮักซู
Eb 
ค่ำหอบอุ้มหัวใจเ
Bb 
จ้า
 
ก่ำทาง
Bb 
อ้ายสิหนีหม่นดงป่าเ
ขา
 
เก็บเมี้ยนความเ
Eb 
ศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เ
ดียว

 
สาธุเ
Bb 
ด้ออย่าให้พ้อให้เ
ห็น
 
ให้เบิ่ดกรรม
Eb 
เวรต่อกันชา
Bb 
ตินี้
 
สาธุเ
Bb 
ด้อให้เจ้าพ้อคน
ที่
 
เจ้ายอว่า
Eb 
ดีกว่าทางอ้าย 
 
ผู้แฟนเ
ก่า

 
ให้ผนาง
Bb 
น้องสมปองสุเช้า
ค่ำ
 
ให้ฮักซู
Eb 
ค่ำหอบอุ้มหัวใจเ
Bb 
จ้า
 
ก่ำทาง
Bb 
อ้ายสิหนีหม่นดงป่าเ
ขา
 
เก็บเมี้ยนความเ
Eb 
ศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เ
ดียว
 
เด้อนางน้อง..
 

OUTRO | Bb F | Eb Bb | Bb F | Eb F | F |


โอ้.. ละน้อ..
นวลนวลเอย.. สวยแล้ว..

มาบาดนี้สิเดินดงพงไกล
หนีคนหลายใจบ่ให้ผู้ได๋ฮู้ข่าว
เจบปวดซ้ำย้อนคำว่าฮักจากเจ้า
เลยอุกอั่งเอ้าหมองหม่นในใจ 

อ้ายพวมฮู้เปนซู้เก่าเฮียงสอง
บ่สมใจน้องเจ้าเลยมีผู้ใหม่
ลมพัดต้องกองยอดปลายไผ่
มาโค้งคือใจเจ้าแท้เด้.. คนดี

แมงกะบี้เกาะอยู่ใบหญ้าคา
เจ้าคงอ่อนล้าเสมอส่ำใจอ้าย
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้อเล้อหยางนำผู้ใหม่
อ้ายผู้หนีตายหลบหม่นเข้าป่า

สาธุเด้ออย่าให้พ้อให้เหน
ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันชาตินี้
สาธุเด้อให้เจ้าพ้อคนที่
เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้าย ผู้แฟนเก่า

ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ
ให้ฮักซูค่ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า
ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา
เกบเมี้ยนความเศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เดียว
เด้อนางน้อง..

( ดนตรี )

แมงกะบี้เกาะอยู่ใบหญ้าคา
เจ้าคงอ่อนล้าเสมอส่ำใจอ้าย
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้อเล้อหยางนำผู้ใหม่
อ้ายผู้หนีตายหลบหม่นเข้าป่า

สาธุเด้ออย่าให้พ้อให้เหน
ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันชาตินี้
สาธุเด้อให้เจ้าพ้อคนที่
เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้าย ผู้แฟนเก่า

ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ
ให้ฮักซูค่ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า
ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา
เกบเมี้ยนความเศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เดียว

สาธุเด้ออย่าให้พ้อให้เหน
ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันชาตินี้
สาธุเด้อให้เจ้าพ้อคนที่
เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้าย ผู้แฟนเก่า

ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ
ให้ฮักซูค่ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า
ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา
เกบเมี้ยนความเศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เดียว
เด้อนางน้อง..


รูปภาพคอร์ด เดินดง – T-rex

คอร์ดเพลง เดินดง - T-rex

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดินดง (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องาน โทร 06-3179-4468

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา