คอร์ดเพลง เดินดง – T-rex (ทีเร็กซ์)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เดินดง T-rex

คอร์ดเพลง เดินดง - T-rex

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T-rex : เดินดง


INTRO | Bb | Eb Bb | Bb | Eb |

Bb 
โอ้.. 
 
ละ
Eb 
น้อ.. 
 
 
Bb 
 
Eb 
 
นวลนว
F 
ลเอย.. 
 
สวยแล้ว..

 
มาบาด
Bb 
นี้สิเดินดงพงไกล
 
หนีคนหลาย
Eb 
ใจบ่ให้ผู้ได๋ฮู้
Bb 
ข่าว
 
เจ็บปวด
Bb 
ซ้ำย้อนคำว่าฮักจากเจ้า
 
เลยอุกอั่ง
Eb 
เอ้าหมองหม่นใน
F 
ใจ 

 
อ้ายพวม
Bb 
ฮู้เป็นซู้เก่าเฮียงสอง
 
บ่สมใจ
Eb 
น้องเจ้าเลยมีผู้ใ
F 
หม่
 
ลมพัด
Bb 
ต้องกองยอดปลายไผ่
 
มาโค้งคือ
Eb 
ใจเจ้าแท้เด้.. 
 
F 
นดี

 
แมงกะ
Eb 
บี้เกาะอยู่ใบหญ้า
F 
คา
 
เจ้าคงอ่อน
Dm 
ล้าเสมอส่ำใจ
Gm 
อ้าย
 
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้
Eb 
อเล้อหยางนำผู้ใหม่
 
อ้ายผู้หนีต
F 
ายหลบหม่นเข้าป่า

 
สาธุเ
Bb 
ด้ออย่าให้พ้อให้เ
F 
ห็น
 
ให้เบิ่ดกรรม
Eb 
เวรต่อกันชา
Bb 
ตินี้
 
สาธุเ
Bb 
ด้อให้เจ้าพ้อคน
F 
ที่
 
เจ้ายอว่า
Eb 
ดีกว่าทางอ้าย 
 
ผู้แฟนเ
F 
ก่า

 
ให้ผนาง
Bb 
น้องสมปองสุเช้า
F 
ค่ำ
 
ให้ฮักซู
Eb 
ค่ำหอบอุ้มหัวใจเ
Bb 
จ้า
 
ก่ำทาง
Bb 
อ้ายสิหนีหม่นดงป่าเ
F 
ขา
 
เก็บเมี้ยนความเ
Eb 
ศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เ
F 
ดียว
 
เด้อนางน้อง..
 

INSTRU | Bb F | Eb Bb | Bb F | Eb F |
INSTRU | Gm F | Eb Bb | Gm F | Eb | F | F |

 
แมงกะ
Eb 
บี้เกาะอยู่ใบหญ้า
F 
คา
 
เจ้าคงอ่อน
Dm 
ล้าเสมอส่ำใจ
Gm 
อ้าย
 
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้
Eb 
อเล้อหยางนำผู้ใหม่
 
อ้ายผู้หนีต
F 
ายหลบหม่นเข้าป่า

 
สาธุเ
Bb 
ด้ออย่าให้พ้อให้เ
F 
ห็น
 
ให้เบิ่ดกรรม
Eb 
เวรต่อกันชา
Bb 
ตินี้
 
สาธุเ
Bb 
ด้อให้เจ้าพ้อคน
F 
ที่
 
เจ้ายอว่า
Eb 
ดีกว่าทางอ้าย 
 
ผู้แฟนเ
F 
ก่า

 
ให้ผนาง
Bb 
น้องสมปองสุเช้า
F 
ค่ำ
 
ให้ฮักซู
Eb 
ค่ำหอบอุ้มหัวใจเ
Bb 
จ้า
 
ก่ำทาง
Bb 
อ้ายสิหนีหม่นดงป่าเ
F 
ขา
 
เก็บเมี้ยนความเ
Eb 
ศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เ
F 
ดียว

 
สาธุเ
Bb 
ด้ออย่าให้พ้อให้เ
F 
ห็น
 
ให้เบิ่ดกรรม
Eb 
เวรต่อกันชา
Bb 
ตินี้
 
สาธุเ
Bb 
ด้อให้เจ้าพ้อคน
F 
ที่
 
เจ้ายอว่า
Eb 
ดีกว่าทางอ้าย 
 
ผู้แฟนเ
F 
ก่า

 
ให้ผนาง
Bb 
น้องสมปองสุเช้า
F 
ค่ำ
 
ให้ฮักซู
Eb 
ค่ำหอบอุ้มหัวใจเ
Bb 
จ้า
 
ก่ำทาง
Bb 
อ้ายสิหนีหม่นดงป่าเ
F 
ขา
 
เก็บเมี้ยนความเ
Eb 
ศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เ
F 
ดียว
 
เด้อนางน้อง..
 

OUTRO | Bb F | Eb Bb | Bb F | Eb F | F |


โอ้.. ละน้อ..
นวลนวลเอย.. สวยแล้ว..

มาบาดนี้สิเดินดงพงไกล
หนีคนหลายใจบ่ให้ผู้ได๋ฮู้ข่าว
เจบปวดซ้ำย้อนคำว่าฮักจากเจ้า
เลยอุกอั่งเอ้าหมองหม่นในใจ 

อ้ายพวมฮู้เปนซู้เก่าเฮียงสอง
บ่สมใจน้องเจ้าเลยมีผู้ใหม่
ลมพัดต้องกองยอดปลายไผ่
มาโค้งคือใจเจ้าแท้เด้.. คนดี

แมงกะบี้เกาะอยู่ใบหญ้าคา
เจ้าคงอ่อนล้าเสมอส่ำใจอ้าย
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้อเล้อหยางนำผู้ใหม่
อ้ายผู้หนีตายหลบหม่นเข้าป่า

สาธุเด้ออย่าให้พ้อให้เหน
ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันชาตินี้
สาธุเด้อให้เจ้าพ้อคนที่
เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้าย ผู้แฟนเก่า

ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ
ให้ฮักซูค่ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า
ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา
เกบเมี้ยนความเศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เดียว
เด้อนางน้อง..

( ดนตรี )

แมงกะบี้เกาะอยู่ใบหญ้าคา
เจ้าคงอ่อนล้าเสมอส่ำใจอ้าย
ฝ่ายเจ้าเบิดเท้อเล้อหยางนำผู้ใหม่
อ้ายผู้หนีตายหลบหม่นเข้าป่า

สาธุเด้ออย่าให้พ้อให้เหน
ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันชาตินี้
สาธุเด้อให้เจ้าพ้อคนที่
เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้าย ผู้แฟนเก่า

ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ
ให้ฮักซูค่ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า
ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา
เกบเมี้ยนความเศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เดียว

สาธุเด้ออย่าให้พ้อให้เหน
ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันชาตินี้
สาธุเด้อให้เจ้าพ้อคนที่
เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้าย ผู้แฟนเก่า

ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ
ให้ฮักซูค่ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า
ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา
เกบเมี้ยนความเศร้าเซื่องไว้ดอกผู้เดียว
เด้อนางน้อง..


รูปภาพคอร์ด เดินดง – T-rex

คอร์ดเพลง เดินดง - T-rex

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดินดง (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องาน โทร 06-3179-4468
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend