คอร์ดเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปาน

  
Text   
คอร์ดเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง) ศิลปิน ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปาน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G D | C | C | D |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |

Em 
  ตำนานวรรณคดีลือโ
D 
ฉมที่ใครกล่าวขาน
 
  แม่คนง
C 
าม 
 
วันท
D 
องเป็นคนสอ
G 
งใจ
Em 
  ต่างโดนชาวบ้านประณามย่ำ
D 
ยีให้เธอเสียใจ
 
  พูดกัน
C 
ไป 
 
ว่าเ
D 
ธอเป็นคนหลา
G 
ยใจ

Bm 
  แล้วใครเล่าเอยจะรู้ 
 
ว่า
Em 
เรื่องจริงเป็นอย่างไร
 
  พิมพิ
C 
ลาไลย 
 
วันท
D 
องที่ใครก
G 
ล่าวขาน
Bm 
  เป็นที่หมายปองของหนุ่ม 
 
ที่
Em 
ชื่อว่าขุนช้าง
 
  
C 
เพียงเพราะเธอรูปงาม 
 
จนโดนสาป
D 
ใจ

 
เเม่วันท
G 
องสอง
D 
ใจ 
 
โถใ
C 
ครก็พูดอย่าง
G 
งั้น
 
แต่ความจ
C 
ริงที่เธอรับกรรมคือตราบา
G 
ปใจ
 
พ่อขุนแ
C 
ผนก็มาย่ำ
D 
ยี 
 
ให้
Bm 
วันทองเสี
Em 
ยใจ
 
มีเเต่
Am 
ขุนช้างที่เข้า
D 
ใจ
 
รับ
Am 
รู้ว่าคนสองใ
D 
จไม่ใช่
G 
วันทอง

Em 
  แม่วันทองมีน้ำใจมีเมต
D 
ตาและให้อภัย
 
  ชาวบ้
C 
านจะว่าอย่างไ
D 
รไม่เคยเคีย
G 
ดแค้น
Em 
  แต่ความจริงน่าเสียดาย 
 
ที่ความต
D 
ายเข้ามาทดแทน
 
  ว่าเธอ
C 
นั้น.. 
 
D 
ป็นผู้หญิงสอ
G 
งใจ

Bm 
  เอิงเอย..
Em 
  อันว่าขุนแผนแสนสะท้านมีเมียหลายคนคนมองไม่ผิด
C 
  อนิจจาอนิจจังใครก็มองวันทองนั้นผิด
G 
  ไม่รู้ไปก่อกรรมชาติไหน 
 
คนเลยมองว่าวิปริต
D 
  ทั้งที่วันทองมีเเต่ขุนแผน 
 
แล้วทำไมยังโดนจับผิด

Em 
  ขุนช้างก็แสนจะดีไม่เคยนอกใจทุ่มใจให้หมด
C 
  แต่วันทองที่รักขุนแผนไม่ได้รักขุนช้างก็เลยตัดบท
G 
  เรื่องราวก็เลยบานปลายจนใครต่อใครก็ว่าพูดปด
D 
  วันทองเลยตัดสินใจ.. 
 
ลาตายให้มันจบๆ

INSTRU | Em | Bm | Em | Bm |
INSTRU | Em Bm | Bm Em | C | D |

 
เเม่วันท
G 
องสอง
D 
ใจ 
 
โถใ
C 
ครก็พูดอย่าง
G 
งั้น
 
แต่ความจ
C 
ริงที่เธอรับกรรมคือตราบา
G 
ปใจ
 
พ่อขุนแ
C 
ผนก็มาย่ำ
D 
ยี 
 
ให้
Bm 
วันทองเสี
Em 
ยใจ
 
มีเเต่
Am 
ขุนช้างที่เข้า
D 
ใจ
 
รับ
Am 
รู้ว่าคนสองใ
D 
จไม่ใช่
G 
วันทอง

 
เเม่วันท
G 
องสอง
D 
ใจ 
 
โถใ
C 
ครก็พูดอย่าง
G 
งั้น
 
แต่ความจ
C 
ริงที่เธอรับกรรมคือตราบา
G 
ปใจ
 
พ่อขุนแ
C 
ผนก็มาย่ำ
D 
ยี 
 
ให้
Bm 
วันทองเสี
Em 
ยใจ
 
มีเเต่
Am 
ขุนช้างที่เข้า
D 
ใจ
 
รับ
Am 
รู้ว่าคนสองใ
D 
จไม่ใช่
G 
วันทอง

 
แม่วัน
Am 
ทองก็มีหัว
D 
ใจ 
 
รักใ
Am 
ครก็ยอมทุ่ม
D 
ใจ..
 
ให้จนตัวตาย…
 

OUTRO | G D | C G |
OUTRO | C | D | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พิมพิลาไลย (วันทอง)


ตำนานวรรณคดีลือโฉมที่ใครกล่าวขาน
แม่คนงามวันทองเป็นคนสองใจ
ต่างโดนชาวบ้านประณามย่ำยีให้เธอเสียใจ
พูดกันไป ว่าพิมเป็นคนหลายใจ

แล้วใครเล่าเอยจะรู้ ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร
พิมพิลาไลย วันทองที่ใครกล่าวขาน
เป็นที่หมายปองของหนุ่ม ที่ชื่อว่าขุนช้าง
เพียงเพราะเธอรูปงาม จนโดนสาปใจ

เเม่วันทองสองใจ โถใครก็พูดอย่างงั้น
แต่ความจริงที่เธอรับกรรมคือตราบาปใจ
พ่อขุนแผนก็มาย่ำยี ให้วันทองเสียใจ
มีเเต่ขุนช้างที่เข้าใจ รับรู้ว่าคนสองใจไม่ใช่วันทอง

แม่วันทองมีน้ำใจมีเมตตาและให้อภัย
ชาวบ้านจะว่าอย่าง ไรไม่เคยเคียดแค้น
แต่ความจริงน่าเสียดาย ความตายเข้ามาทดแทน
ว่าเธอนั้น.. เป็นผู้หญิงสองใจ

อันว่าขุนแผนแสนสะท้านมีเมียหลายคน
คนมองไม่ผิด
อนิจจาอนิจจังใครก็มองวันทองนั้นผิด
ไม่รู้ไปก่อกรรมชาติไหน คนเลยมองว่าวิปริต
ทั้งที่วันทองมีเเต่ขุนแผน แล้วทำไมยังโดนจับผิด
ขุนช้างก็แสนจะดีไม่เคยนอกใจทุ่มใจให้หมด
แต่วันทองที่รักขุนแผนไม่ได้รักขุนช้างก็เลยตัดบท
เรื่องราวก็เลยบานปลายจนใครต่อใครก็ว่าพูดปด
วันทองเลยตัดสินใจ.. ลาตายให้มันจบๆ

( ดนตรี )

เเม่วันทองสองใจ โถใครก็พูดอย่างงั้น
แต่ความจริงที่เธอรับกรรมคือตราบาปใจ
พ่อขุนแผนก็มาย่ำยี ให้วันทองเสียใจ
มีเเต่ขุนช้างที่เข้าใจ รับรู้ว่าคนสองใจไม่ใช่วันทอง

เเม่วันทองสองใจ โถใครก็พูดอย่างงั้น
แต่ความจริงที่เธอรับกรรมคือตราบาปใจ
พ่อขุนแผนก็มาย่ำยี ให้วันทองเสียใจ
มีเเต่ขุนช้างที่เข้าใจ รับรู้ว่าคนสองใจไม่ใช่วันทอง

แม่วันทองก็มีหัวใจ รักใครก็ยอมทุ่มใจ..
ให้จนตัวตาย…

มิวสิควิดีโอ พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY)

เพลง : พิมพิลาไลย (วันทอง) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชรกัญญา
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานศิลปิน : 0815720575, 0807347498
คอร์ดเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปาน
4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend