คอร์ดเพลง ออกเดินทาง วงสวัสดี

  
Text   
คอร์ดเพลง ออกเดินทาง ศิลปิน วงสวัสดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | D | G | G | ( 3 Times )

 
หากเหนื่อย
D 
ใจก็เดินหนีไปให้ไกล
F#m 
ผู้คนที่วุ่นวาย
 
หากเหนื่อย
Bm 
กายก็ลองพักลงตรงที่
F#m 
ใจมันผ่อนคลาย
 
หากวัน
G 
นี้ชีวิตที่หวัง 
 
มัน
F#m 
ยังไม่เป็นดังใจ
 
ไม่เป็นไ
G 
รค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่ง
A 
นี้

 
ออกเดินท
D 
างไปบนถนนหาตัว
F#m 
ตนที่เรามี
 
ว่าวัน
Bm 
นี้ชีวิตที่มีมันมีความ
F#m 
สุขอยู่จริงไหม
 
สิ่งที่ใ
G 
จเราไขว่คว้า 
 
ได้
F#m 
มาเพราะถูกใจ
 
หรือเพียง
Em 
หวังให้ใครต่อใครเขาถูก
A 
ใจ

 
ทิ้งมัน
Bm 
ไปก่อน 
 
ตอนที่
F#m 
ใจหวัง
 
ในบางค
G 
รั้งความคาดห
A 
วังก็ทำให้เ
D 
รานั้นทุกข์ใจ
 
ว่างมันไ
Bm 
ปก่อน 
 
ตอนที่
F#m 
ใจทุกข์
 
สุขที่แ
G 
ท้อาจไม่มีแม้สิ่งใ
A 

 
เปิดเพลง
Bm 
เบาๆ 
 
แล้วขับรถไป
 
ไปตามเส้น
F#m 
ทางที่ใจฝันใฝ่
Bm 
ไม่ต้องรีบต้องร้อน
 
ผ่อนคลายไป
F#m 
ตามสายลมที่มันพัดผ่าน
Bm 
เก็บความสุขเล็กๆ 
 
จากธรรม
F#m 
ชาติข้างทาง
 
ในตอนที่
G 
รถเเล่นผ่าน
 
ปล่อย
Em 
วางความวุ่นวายที่ผ่าน
A 
มา

 
ปล่อยให้แดดยาม
Bm 
เช้ากระทบม่านตา
 
ที่ผ่านเข้า
F#m 
มาจากตรงหน้าต่าง
Bm 
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิต
F#m 
เรายังคงมีเช้าวันใหม่
Bm 
จิบกาแฟเบาๆ 
 
ให้หยดน้ำ
F#m 
ค้างชโลมหัวใจ 
 
ที่เห
G 
นื่อยล้า
 
ปล่อยใ
Em 
จไปกับเสียงเพ
A 
ลง 
 
เเละธรรมชาติของเช้าวันใ
D 
หม่

INSTRU | D | D | G | G | ( 3 Times )

 
ทิ้งมัน
Bm 
ไปก่อน 
 
ตอนที่
F#m 
ใจหวัง
 
ในบางค
G 
รั้งความคาดห
A 
วังก็ทำให้เ
D 
รานั้นทุกข์ใจ
 
ว่างมันไ
Bm 
ปก่อน 
 
ตอนที่
F#m 
ใจทุกข์
 
สุขที่แ
G 
ท้อาจไม่มีแม้สิ่งใ
A 

 
เปิดเพลง
Bm 
เบาๆ 
 
แล้วขับรถไป
 
ไปตามเส้น
F#m 
ทางที่ใจฝันใฝ่
Bm 
ไม่ต้องรีบต้องร้อน
 
ผ่อนคลายไป
F#m 
ตามสายลมที่มันพัดผ่าน
Bm 
เก็บความสุขเล็กๆ 
 
จากธรรม
F#m 
ชาติข้างทาง
 
ในตอนที่
G 
รถเเล่นผ่าน
 
ปล่อย
Em 
วางความวุ่นวายที่ผ่าน
A 
มา

 
ปล่อยให้แดดยาม
Bm 
เช้ากระทบม่านตา
 
ที่ผ่านเข้า
F#m 
มาจากตรงหน้าต่าง
Bm 
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิต
F#m 
เรายังคงมีเช้าวันใหม่
Bm 
จิบกาแฟเบาๆ 
 
ให้หยดน้ำ
F#m 
ค้างชโลมหัวใจ 
 
ที่เห
G 
นื่อยล้า
 
ปล่อยใ
Em 
จไปกับเสียงเพ
A 
ลง 
 
เเละธรรมชาติของเช้าวันใ
 
หม่

OUTRO | D | D | G | G | ( 4 Times )
OUTRO | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ออกเดินทาง


หากเหนื่อยใจก็เดินหนีไปให้ไกลผู้คนที่วุ่นวาย
หากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลาย
หากวันนี้ชีวิตที่หวัง มันยังไม่เป็นดังใจ
ไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้

ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามี
ว่าวันนี้ชีวิตที่มีมันมีความสุขอยู่จริงไหม
สิ่งที่ใจเราไขว่คว้า ได้มาเพราะถูกใจ
หรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ

ทิ้งมันไปก่อน ตอนที่ใจหวัง ในบางครั้ง
ความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจ
ว่างมันไปก่อน ตอนที่ใจทุกข์
สุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใด

เปิดเพลงเบาๆ แล้วขับรถไป
ไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่
ไม่ต้องรีบต้องร้อน
ผ่อนคลายไปตามสายลมที่มันพัดผ่าน
เก็บความสุขเล็กๆ จากธรรมชาติข้างทาง
ในตอนที่รถเเล่นผ่าน
ปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมา

ปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบม่านตา
ที่ผ่านเข้ามาจากตรงหน้าต่าง
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่
จิบกาแฟเบาๆ ให้หยดน้ำค้างชโลมหัวใจ
ที่เหนื่อยล้า ปล่อยใจไปกับเสียงเพลง
เเละธรรมชาติของเช้าวันใหม่

( ดนตรี )

ทิ้งมันไปก่อน ตอนที่ใจหวัง ในบางครั้ง
ความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจ
ว่างมันไปก่อน ตอนที่ใจทุกข์
สุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใด

เปิดเพลงเบาๆ แล้วขับรถไป
ไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่
ไม่ต้องรีบต้องร้อน
ผ่อนคลายไปตามสายลมที่มันพัดผ่าน
เก็บความสุขเล็กๆ จากธรรมชาติข้างทาง
ในตอนที่รถเเล่นผ่าน
ปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมา

ปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบม่านตา
ที่ผ่านเข้ามาจากตรงหน้าต่าง
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่
จิบกาแฟเบาๆ ให้หยดน้ำค้างชโลมหัวใจ
ที่เหนื่อยล้า ปล่อยใจไปกับเสียงเพลง
เเละธรรมชาติของเช้าวันใหม่

มิวสิควิดีโอ ออกเดินทาง วงสวัสดี

เพลง : ออกเดินทาง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงสวัสดี
เนื้อร้อง/ทำนอง : นฤเบศ สังข์จันทร์
เรียบเรียง : นครินทร์ เพชรรักษ์
Mixed & Mastered : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง ออกเดินทาง วงสวัสดี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend