คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม แค่อยากพบหน้า เฉาก๊วย จีสอง

  
Text   
คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม แค่อยากพบหน้า ศิลปิน เฉาก๊วย จีสอง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | E | D C#m | D | A |

F#m 
  สู้เขาไม่ไ
E 
ด้หรอก
D 
  รู้อยู่แก่ใจ
F#m 
  เพราะคนที่ใ
E 
ช่
 
  นั้นไม่ต้องพ
D 
ยายาม

F#m 
  หรือฉันเป็น
E 
คนผิด
D 
  ที่คิดไปไกล
F#m 
  เกินกว่าจะ
E 
ทำให้มัน
 
  เป็นควา
D 
มจริง

 
นั่ง
F#m 
นับวันเดือนและ
E 
ปีที่ผ่าน
D 
มา
 
คิด
F#m 
ถึงวันเก่าที่เ
E 
คยมีเธอ
D 
ยืน
 
เรา
F#m 
สองเคยนอนด้วย
E 
กัน 
 
และจับ
D 
มือ
 
เป็น
F#m 
ฝันลมๆ 
 
 
E/G# 
แล้งๆ 
 
ที่ไม่มีท
D 
างเป็นจริง

A 
  กลับมาได้
E/G# 
ไหม
 
  แค่อยาก
F#m 
จะพบ 
 
เจอเธอคนเ
D 
ดิมที่เคยกอด
F#m 
  ไม่มีวันจ
E 
างและหาย 
 
ไปตามก
D 
าลเวลา
A 
  รออยู่
E/G# 
ตรงนี้ 
 
จะไม่ไป
F#m 
ไหน
 
  แม้ว่าจุดห
E 
มายจะไกล 
 
ไปสัก
F#m 
แค่ไหน 
 
 
E 
 
  ก็
D 
รอ..

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | F#m E | D |

 
นั่ง
F#m 
นับวันเดือนและ
E 
ปีที่ผ่าน
D 
มา
 
คิด
F#m 
ถึงวันเก่าที่เ
E 
คยมีเธอ
D 
ยืน
 
เรา
F#m 
สองเคยนอนด้วย
E 
กัน 
 
และจับ
D 
มือ
 
เป็น
F#m 
ฝันลมๆ 
 
 
E/G# 
แล้งๆ 
 
ที่ไม่มีท
D 
างเป็นจริง

A 
  กลับมาได้
E/G# 
ไหม
 
  แค่อยาก
F#m 
จะพบ 
 
เจอเธอคนเ
D 
ดิมที่เคยกอด
F#m 
  ไม่มีวันจ
E 
างและหาย 
 
ไปตามก
D 
าลเวลา
A 
  รออยู่
E/G# 
ตรงนี้ 
 
จะไม่ไป
F#m 
ไหน
 
  แม้ว่าจุดห
E 
มายจะไกล 
 
ไปสัก
F#m 
แค่ไหน 
 
 
E 
 
  ก็
D 
รอ..

A 
  กลับมาได้
E/G# 
ไหม
 
  แค่อยาก
F#m 
จะพบ 
 
เจอเธอคนเ
D 
ดิมที่เคยกอด
F#m 
  ไม่มีวันจ
E 
างและหาย 
 
ไปตามก
D 
าลเวลา
A 
  รออยู่
E/G# 
ตรงนี้ 
 
จะไม่ไป
F#m 
ไหน
 
  แม้ว่าจุดห
E 
มายจะไกล 
 
ไปสัก
F#m 
แค่ไหน 
 
 
E 
 
  ฉัน
D 
รอ..

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กลับมาได้ไหม แค่อยากพบหน้า


สู้เขาไม่ได้หรอก
รู้อยู่แก่ใจ
เพราะคนที่ใช่
นั้นไม่ต้องพยายาม

หรือฉันเป็นคนผิด
ที่คิดไปไกล
เกินกว่าจะทำให้มัน
เป็นความจริง

นั่งนับวันเดือนและปีที่ผ่านมา
คิดถึงวันเก่าที่เคยมีเธอยืน
เราสองเคยนอนด้วยกัน และจับมือ
เป็นฝันลมๆ แล้งๆ ที่ไม่มีทางเป็นจริง

กลับมาได้ไหม
แค่อยากจะพบ เจอเธอคนเดิมที่เคยกอด
ไม่มีวันจางและหาย ไปตามกาลเวลา
รออยู่ตรงนี้ จะไม่ไปไหน
แม้ว่าจุดหมายจะไกล ไปสักแค่ไหน
ก็รอ..

( ดนตรี )

นั่งนับวันเดือนและปีที่ผ่านมา
คิดถึงวันเก่าที่เคยมีเธอยืน
เราสองเคยนอนด้วยกัน และจับมือ
เป็นฝันลมๆ แล้งๆ ที่ไม่มีทางเป็นจริง

กลับมาได้ไหม
แค่อยากจะพบ เจอเธอคนเดิมที่เคยกอด
ไม่มีวันจางและหาย ไปตามกาลเวลา
รออยู่ตรงนี้ จะไม่ไปไหน
แม้ว่าจุดหมายจะไกล ไปสักแค่ไหน
ก็รอ..

กลับมาได้ไหม
แค่อยากจะพบ เจอเธอคนเดิมที่เคยกอด
ไม่มีวันจางและหาย ไปตามกาลเวลา
รออยู่ตรงนี้ จะไม่ไปไหน
แม้ว่าจุดหมายจะไกล ไปสักแค่ไหน
ฉันรอ..

มิวสิควิดีโอ กลับมาได้ไหม แค่อยากพบหน้า เฉาก๊วย จีสอง

เพลง : กลับมาได้ไหม แค่อยากพบหน้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปอน นิพนธ์,โต๋เหน่อ
มิกซ์ มาสเตอร์ : tawan petcharat
ติดต่องานศิลปิน line ID : jonetour
คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม แค่อยากพบหน้า เฉาก๊วย จีสอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend