คอร์ดเพลง ค่ำคืนในบาร์ Owen

  
Text   
คอร์ดเพลง ค่ำคืนในบาร์ ศิลปิน Owen (โอเว่น) feat. Soloist, นุเน๊ะ, P.A.P Beatband คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D E F#m C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | E | C#m | F#m E |
INTRO | D | E | C#m | F#m E |

 
ค่ำคืนใ
D 
นบาร์ไม่รู้เธอมา
E 
จากไหน
 
อยากรู้เธอมากั
C#m 
บใคร 
 
มีคนของใจห
F#m 
รือเปล่า
E 
 
โถ่แม่ก
D 
านดาช่างสวยยิ่งกว่า
E 
นางฟ้า
 
เธอทำให้ฉัน
C#m 
เขินตาม
 
ตอนเธอยิ้มให้
F#m 
มาแต่สายเอวเ
E 
บาๆ

 
มันช่างละมุนละ
D 
ไม
 
ของหวานที่พี่มีก็ต้องยอมทิ้งมันไ
E 
 
เพราะว่าเธอมาแย่งซีนเยลลี่ผม
C#m 
ไง
 
เลยต้องการเบบี้เข้ามาเป็นหวาน
F#m 
ใจ..

 
ที่
E 
อ้ายต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตา
E 
ฮัก
 
เวลาที่เธอ
C#m 
ส่งยิ้ม 
 
ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตา
F#m 
ซัง
 
ทรวดท
E 
รงองเอวกะ
D 
ดี 
 
อมยิ้มอีกทีทำเอาใจ
E 
พัง
 
อยากสิอยู่ใกล้เจ้า
C#m 
คนดี
 
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้ว
F#m 
หรือยัง 
 
E 
กินต้านแท้หนอ..

INSTRU | D | E | C#m | F#m E |
INSTRU | D | E | C#m | F#m E |

D 
เธอก็รูทั้งรู้ I wan you to be My Boo
 
ถ้าตัวเ
E 
ธอนั้นยังโสดก็โปรโมทไป
 
C#m 
วยทั้งเสื้อทั้งชุด 
 
สวยไม่ว่าจะนั่งหรือลุก
 
สายตาเ
F#m 
ธอมันเหมือนมนุษย์ 
 
ก็อยู่ในโ
E 
ซนแดน 
 
Fly

D 
เธอทำให้ใจเต้นแ
E 
รง 
 
เตือนไว้นะน้องแก้ม
C#m 
แดง
 
ไม่คิดว่าเป็น
F#m 
แฟน 
 
ก็อย่ามาเ
E 
ล่นอะไรพิเ
D 
รน
 
จะจีบหรือจะได้เจ็บแ
E 
ทน 
 
ใฝ่ฝันว่าฉันได้เป็นแ
C#m 
ฟน
 
ความในที่ฉันจะมอบให้เ
F#m 
ธอ เหมือนเพลง Flo
E 
wer
 
ของ P.A.P BEAT
D 
BAND
 
สินสอดเอาไปเลย 3 แ
E 
สน (4 แสน)
 
Samsung iPad i
C#m 
Phone
 
คนดีมีแฟนหรือ
F#m 
ยัง 
 
เรียบเรียงซักที

 
ที่
E 
อ้ายต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตา
E 
ฮัก
 
เวลาที่เธอ
C#m 
ส่งยิ้ม 
 
ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตา
F#m 
ซัง
 
ทรวดท
E 
รงองเอวกะ
D 
ดี 
 
อมยิ้มอีกทีทำเอาใจ
E 
พัง
 
อยากสิอยู่ใกล้เจ้า
C#m 
คนดี
 
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้ว
F#m 
หรือยัง 
 
E 
กินต้านแท้หนอ..

INSTRU | D | E | C#m | F#m E |
INSTRU | D | E | C#m | F#m E |

 
ที่
E 
อ้ายต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตา
E 
ฮัก
 
เวลาที่เธอ
C#m 
ส่งยิ้ม 
 
ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตา
F#m 
ซัง
 
ทรวดท
E 
รงองเอวกะ
D 
ดี 
 
อมยิ้มอีกทีทำเอาใจ
E 
พัง
 
อยากสิอยู่ใกล้เจ้า
C#m 
คนดี
 
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้ว
F#m 
หรือยัง

 
ที่
E 
อ้ายต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตา
E 
ฮัก
 
เวลาที่เธอ
C#m 
ส่งยิ้ม 
 
ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตา
F#m 
ซัง
 
ทรวดท
E 
รงองเอวกะ
D 
ดี 
 
อมยิ้มอีกทีทำเอาใจ
E 
พัง
 
อยากสิอยู่ใกล้เจ้า
C#m 
คนดี
 
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้ว
F#m 
หรือยัง

 
ที่
E 
อ้ายต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตา
E 
ฮัก
 
เวลาที่เธอ
C#m 
ส่งยิ้ม 
 
ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตา
F#m 
ซัง
 
ทรวดท
E 
รงองเอวกะ
D 
ดี 
 
อมยิ้มอีกทีทำเอาใจ
E 
พัง
 
อยากสิอยู่ใกล้เจ้า
C#m 
คนดี
 
แต่บ่ฮู้สิมีผัวแล้ว
F#m 
หรือยัง อ
E 
ย่าตั๋วอ้ายเด้อ..

OUTRO | D | E | C#m | F#m E |
OUTRO | D | E | C#m | F#m E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ค่ำคืนในบาร์


ค่ำคืนในบาร์ไม่รู้เธอมาจากไหน
อยากรู้เธอมากับใคร มีคนของใจหรือเปล่า
โถ่แม่กานดาช่างสวยยิ่งกว่านางฟ้า
เธอทำให้ฉันเขินตาม
ตอนเธอยิ้มให้มาแต่สายเอวเบาๆ

มันช่างละมุนละไม
ของหวานที่พี่มีก็ต้องยอมทิ้งมันไป
เพราะว่าเธอมาแย่งซีนเยลลี่ผมไง
เลยต้องการเบบี้เข้ามาเป็นหวานใจ..

ที่อ้ายต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตาฮัก
เวลาที่เธอส่งยิ้ม ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตาซัง
ทรวดทรงองเอวกะดี อมยิ้มอีกทีทำเอาใจพัง
อยากสิอยู่ใกล้เจ้าคนดี
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้วหรือยัง เกินต้านแท้หนอ..

( ดนตรี )

เธอก็รูทั้งรู้ I wan you to be My Boo
ถ้าตัวเธอนั้นยังโสดก็โปรโมทไป
สวยทั้งเสื้อทั้งชุด สวยไม่ว่าจะนั่งหรือลุก
สายตาเธอมันเหมือนมนุษย์ ก็อยู่ในโซนแดน Fly

เธอทำให้ใจเต้นแรง เตือนไว้นะน้องแก้มแดง
ไม่คิดว่าเป็นแฟน ก็อย่ามาเล่นอะไรพิเรน
จะจีบหรือจะได้เจ็บแทน ใฝ่ฝันว่าฉันได้เป็นแฟน
ความในที่ฉันจะมอบให้เธอ เหมือนเพลง Flower
ของ P.A.P BEATBAND
สินสอดเอาไปเลย 3 แสน (4 แสน)
Samsung iPad iPhone
คนดีมีแฟนหรือยัง เรียบเรียงซักที

ที่อ้ายต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตาฮัก
เวลาที่เธอส่งยิ้ม ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตาซัง
ทรวดทรงองเอวกะดี อมยิ้มอีกทีทำเอาใจพัง
อยากสิอยู่ใกล้เจ้าคนดี
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้วหรือยัง เกินต้านแท้หนอ..

( ดนตรี )

ที่อ้ายต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตาฮัก
เวลาที่เธอส่งยิ้ม ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตาซัง
ทรวดทรงองเอวกะดี อมยิ้มอีกทีทำเอาใจพัง
อยากสิอยู่ใกล้เจ้าคนดี
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้วหรือยัง

ที่อ้ายต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตาฮัก
เวลาที่เธอส่งยิ้ม ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตาซัง
ทรวดทรงองเอวกะดี อมยิ้มอีกทีทำเอาใจพัง
อยากสิอยู่ใกล้เจ้าคนดี
แต่บ่ฮู้สิมีแฟนแล้วหรือยัง

ที่อ้ายต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าเจ้านั้นเป็นตาฮัก
เวลาที่เธอส่งยิ้ม ผู้หญิงอิหยังจั่งแม่นตาซัง
ทรวดทรงองเอวกะดี อมยิ้มอีกทีทำเอาใจพัง
อยากสิอยู่ใกล้เจ้าคนดี
แต่บ่ฮู้สิมีผัวแล้วหรือยัง อย่าตั๋วอ้ายเด้อ..

มิวสิควิดีโอ ค่ำคืนในบาร์ Owen

เพลง : ค่ำคืนในบาร์ (คอร์ด)
ศิลปิน : Owen
Composer : Owen, Soloist, นุเน๊ะ
Arranged : Owen
Mixing & Mastering : Owen
คอร์ดเพลง ค่ำคืนในบาร์ Owen
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend