คอร์ดเพลง บ่คือเก่า – T-Rex

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่คือเก่า T-Rex

คอร์ดเพลง บ่คือเก่า - T-Rex

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T-Rex : บ่คือเก่า


INTRO | G | Em | C | D | D |

G 
มันตั๋วสายตากันบ่
Em 
ได้ดอกคนเฮา
C 
สบตาสุมื้อเข้า กะค่อยๆ เ
D 
ผยความในใจ
G 
ฮู้อยู่จักหน่อย 
 
แต่
Em 
ยังยืนยันบ่ได้
C 
ท่าทีที่เปลี่ยนไป 
 
นิดเ
D 
ดียวก็เกินพอ

C 
  แค่ได้ยินเสียงลม 
 
หาย
Bm 
ใจยังฮู้อ
Em 
ารมณ์
C 
  แค่จับมือ 
 
กะ
Bm 
บ่คือเก่าละ
E7 
หนอ
C 
  แค่คำว่าฮัก 
 
ที่
Bm 
เคยบอกกันยัง
Em 
คาอยู่
Am 
  คนอยู่นำกัน 
 
สิบ่
D 
ฮู้ได้จังใด๋

 
ว่าสถานก
C 
ารณ์ตอนนี้ 
 
D 
จ้าบ่ได้
Bm 
ฮักกันแล้ว
Em 
เจ้าบ่แม่นคน
Am 
เก่าแล้ว 
 
คนที่
D 
ฮักกันเบิ
G 
ดใจ
 
บ่เว้าออกมาก
C 
ะฮู้ 
 
บ่อ
D 
อกเสียงกะ
Bm 
เจ็บ
Em 
หลาย
 
บ่ได้เ
C 
ดินจากไป 
 
แต่ค่
D 
อยๆ ตาย.. ไปจากใ
G 
จกัน

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

C 
  แค่ได้ยินเสียงลม 
 
หาย
Bm 
ใจยังฮู้อ
Em 
ารมณ์
C 
  แค่จับมือ 
 
กะ
Bm 
บ่คือเก่าละ
E7 
หนอ
C 
  แค่คำว่าฮัก 
 
ที่
Bm 
เคยบอกกันยัง
Em 
คาอยู่
Am 
  คนอยู่นำกัน 
 
สิบ่
D 
ฮู้ได้จังใด๋

 
ว่าสถานก
C 
ารณ์ตอนนี้ 
 
D 
จ้าบ่ได้
Bm 
ฮักกันแล้ว
Em 
เจ้าบ่แม่นคน
Am 
เก่าแล้ว 
 
คนที่
D 
ฮักกันเบิ
G 
ดใจ
 
บ่เว้าออกมาก
C 
ะฮู้ 
 
บ่อ
D 
อกเสียงกะ
Bm 
เจ็บ
Em 
หลาย
 
บ่ได้เ
C 
ดินจากไป 
 
แต่ค่
D 
อยๆ 
 
ตาย..

 
ว่าสถานก
C 
ารณ์ตอนนี้ 
 
D 
จ้าบ่ได้
Bm 
ฮักกันแล้ว
Em 
เจ้าบ่แม่นคน
Am 
เก่าแล้ว 
 
คนที่
D 
ฮักกันเบิ
G 
ดใจ
 
บ่เว้าออกมาก
C 
ะฮู้ 
 
บ่อ
D 
อกเสียงกะ
Bm 
เจ็บ
Em 
หลาย
 
บ่ได้เ
C 
ดินจากไป 
 
แต่ค่
D 
อยๆ ตาย.. ไปจากใ
G 
จกัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่คือเก่า


มันตั๋วสายตากันบ่ได้ดอกคนเฮา
สบตาสุมื้อเข้า กะค่อยๆ เผยความในใจ
ฮู้อยู่จักหน่อย แต่ยังยืนยันบ่ได้
ท่าทีที่เปลี่ยนไป นิดเดียวก็เกินพอ

แค่ได้ยินเสียงลม หายใจยังฮู้อารมณ์
แค่จับมือ กะบ่คือเก่าละหนอ
แค่คำว่าฮัก ที่เคยบอกกันยังคาอยู่
คนอยู่นำกัน สิบ่ฮู้ได้จังใด๋

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว
เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ
บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บหลาย
บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆ ตาย.. ไปจากใจกัน

( ดนตรี )

แค่ได้ยินเสียงลม หายใจยังฮู้อารมณ์
แค่จับมือ กะบ่คือเก่าละหนอ
แค่คำว่าฮัก ที่เคยบอกกันยังคาอยู่
คนอยู่นำกัน สิบ่ฮู้ได้จังใด๋

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว
เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ
บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บหลาย
บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆ ตาย..

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว
เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ
บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บหลาย
บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆ ตาย.. ไปจากใจกัน..

มิวสิควิดีโอ บ่คือเก่า T-Rex

เพลง บ่คือเก่า (คอร์ด)
ศิลปิน : T-Rex
คำร้อง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน / ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0611271601
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend