หน้าแรก » T-Rex » คอร์ดเพลง บ่คือเก่า – T-Rex

คอร์ดเพลง บ่คือเก่า – T-Rex

คอร์ดเพลง : บ่คือเก่า T-Rex

คอร์ดเพลง บ่คือเก่า - T-Rex

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T-Rex : บ่คือเก่า


INTRO | G | Em | C | D | D |

มันตั๋วสายตากันบ่
Em 
ได้ดอกคนเฮา
สบตาสุมื้อเข้า กะค่อยๆ เ
ผยความในใจ
ฮู้อยู่จักหน่อย 
 
แต่
Em 
ยังยืนยันบ่ได้
ท่าทีที่เปลี่ยนไป 
 
นิดเ
ดียวก็เกินพอ

  แค่ได้ยินเสียงลม 
 
หาย
Bm 
ใจยังฮู้อ
Em 
ารมณ์
  แค่จับมือ 
 
กะ
Bm 
บ่คือเก่าละ
E7 
หนอ
  แค่คำว่าฮัก 
 
ที่
Bm 
เคยบอกกันยัง
Em 
คาอยู่
Am 
  คนอยู่นำกัน 
 
สิบ่
ฮู้ได้จังใด๋

 
ว่าสถานก
ารณ์ตอนนี้ 
 
จ้าบ่ได้
Bm 
ฮักกันแล้ว
Em 
เจ้าบ่แม่นคน
Am 
เก่าแล้ว 
 
คนที่
ฮักกันเบิ
ดใจ
 
บ่เว้าออกมาก
ะฮู้ 
 
บ่อ
อกเสียงกะ
Bm 
เจ็บ
Em 
หลาย
 
บ่ได้เ
ดินจากไป 
 
แต่ค่
อยๆ ตาย.. ไปจากใ
จกัน

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

  แค่ได้ยินเสียงลม 
 
หาย
Bm 
ใจยังฮู้อ
Em 
ารมณ์
  แค่จับมือ 
 
กะ
Bm 
บ่คือเก่าละ
E7 
หนอ
  แค่คำว่าฮัก 
 
ที่
Bm 
เคยบอกกันยัง
Em 
คาอยู่
Am 
  คนอยู่นำกัน 
 
สิบ่
ฮู้ได้จังใด๋

 
ว่าสถานก
ารณ์ตอนนี้ 
 
จ้าบ่ได้
Bm 
ฮักกันแล้ว
Em 
เจ้าบ่แม่นคน
Am 
เก่าแล้ว 
 
คนที่
ฮักกันเบิ
ดใจ
 
บ่เว้าออกมาก
ะฮู้ 
 
บ่อ
อกเสียงกะ
Bm 
เจ็บ
Em 
หลาย
 
บ่ได้เ
ดินจากไป 
 
แต่ค่
อยๆ 
 
ตาย..

 
ว่าสถานก
ารณ์ตอนนี้ 
 
จ้าบ่ได้
Bm 
ฮักกันแล้ว
Em 
เจ้าบ่แม่นคน
Am 
เก่าแล้ว 
 
คนที่
ฮักกันเบิ
ดใจ
 
บ่เว้าออกมาก
ะฮู้ 
 
บ่อ
อกเสียงกะ
Bm 
เจ็บ
Em 
หลาย
 
บ่ได้เ
ดินจากไป 
 
แต่ค่
อยๆ ตาย.. ไปจากใ
จกัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่คือเก่า


มันตั๋วสายตากันบ่ได้ดอกคนเฮา
สบตาสุมื้อเข้า กะค่อยๆ เผยความในใจ
ฮู้อยู่จักหน่อย แต่ยังยืนยันบ่ได้
ท่าทีที่เปลี่ยนไป นิดเดียวก็เกินพอ

แค่ได้ยินเสียงลม หายใจยังฮู้อารมณ์
แค่จับมือ กะบ่คือเก่าละหนอ
แค่คำว่าฮัก ที่เคยบอกกันยังคาอยู่
คนอยู่นำกัน สิบ่ฮู้ได้จังใด๋

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว
เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ
บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บหลาย
บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆ ตาย.. ไปจากใจกัน

( ดนตรี )

แค่ได้ยินเสียงลม หายใจยังฮู้อารมณ์
แค่จับมือ กะบ่คือเก่าละหนอ
แค่คำว่าฮัก ที่เคยบอกกันยังคาอยู่
คนอยู่นำกัน สิบ่ฮู้ได้จังใด๋

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว
เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ
บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บหลาย
บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆ ตาย..

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว
เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ
บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บหลาย
บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆ ตาย.. ไปจากใจกัน..

มิวสิควิดีโอ บ่คือเก่า T-Rex

เพลง บ่คือเก่า (คอร์ด)
ศิลปิน : T-Rex
คำร้อง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน / ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0611271601
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :