คอร์ดเพลง ชาบู – อ๊อฟ สงกรานต์ ft. เเร็พอีสาน

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ชาบู คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | C | Am | Dm |
INTRO | Bb | C | F | F |

 
กินข้าวผู้เ
F 
ดียว 
 
ไปเที่ยวกะบ่มี
Dm 
หมู่
 
คนมีผู้สาว
Bb 
บ่ฮู้ 
 
บ่โสดคงบ่เข้า
C 
ใจ
 
มีสมาร์ทโ
F 
ฟนกะใช้บอกฮักผู้ใด๋
Dm 
บ่ได้
 
ราคาบ่แม่นขี้
Bb 
ร้าย 
 
เว้ามาล่ะหน่ายจั่งแม่นมันเ
C 
หงา

 
นับมื้อกะแฮง
F 
อุก 
 
เฟซบุ๊กกะเอาบ่
Dm 
อยู่
 
แห่งเล่นแห่งพ้อรู
Bb 
ปคู่ 
 
แห่งพ้อแห่งเหงากว่าเ
C 
ก่า
 
ซางบ่หลูโ
F 
ตนหนอคนเทิ่งฟ้าเห็นว่าบ่
Dm 
เว้า
 
ไผหนอสิคิดคือ
Bb 
เฮา 
 
จ่มแลงจ่มเ
C 
ช้า 
 
ยังมิดซี
F 
ลี

Bb 
ซุกหลังใส่จักบาดแหน่
C 
น้า
 
ล่ะแม่น
Am 
วา 
 
คนที่เป็นเนื้อคู่อิ
Dm 
หลี
 
ตอนนี้เพิ่นอยู่
Bb 
ไส 
 
กามเทพบอกที
 
ซุกใส่กันคือจั่
C 
งไก่ตีโลดได้บ่

 
อยากมีคนเคีย
Bb 
งคู่ 
 
ควงแ
C 
ขนไปกินช
Am 
าบู
 
ไป
Dm 
ไสกะใส่เสื้
Gm 
อคู่ 
 
บอกเ
C 
พิ่นให้ฮู้แหน่เ
F 
ถาะ
 
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือ
Bb 
กัน 
 
สะ
C 
กิดเพิ่นแหน่ไ
Am 
ด้บ่
 
ให้เ
Dm 
พิ่นมาโพสหน้า
Gm 
วอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะห
C 
นอ
 
ขั่น
Bb 
ซั่นเฮาสิได้พ้อกั
C 
นบ่ 
 
โสดกะด้อกะเดี้ย

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | F | F |

 
กะซางบ่
Bb 
ซุกหลังใส่จักบาดแหน่
C 
น้า
 
ล่ะแม่น
Am 
วา 
 
คนที่เป็นเนื้อคู่อิ
Dm 
หลี
 
ตอนนี้เพิ่นอยู่
Bb 
ไส 
 
กามเทพบอกที
 
ซุกใส่กันคือจั่
C 
งไก่ตีโลดได้บ่

 
ลมหนาวพัด
F 
มา 
 
สี่ห้องหัวใจอ้าย
Dm 
ว่าง
 
โปรดเถิดน
Bb 
งค์คราญ 
 
มาเป็นคู่ซ้อนไ
C 
ด้บ่
 
สิบ่ให้ยุ่งไ
F 
ต่ไรตอม 
 
สิหอมแก้ม
Dm 
น้องสุมื้อเช้าค่ำ
 
สิเฮ็ดการ
Bb 
บ้านล่ะก่อนนอนทุกวัน 
 
จนเจ้าพ
C 
อใจ

 
นึ่งข้
F 
าวล้างถ้วย 
 
กะเฮ็ดได้สุแนว
 
สิให้เ
Dm 
กือข้าวแมว 
 
หรือให้เกือข้าวหมา
 
กะสั่ง
Bb 
มาโลดหนา 
 
สิบ่ขัดใจนาง
 
สิยอมเ
C 
ฮดสุอย่างให้เจ้าซำบายใจ

F 
ว่าแต่เทวดาสิส่งมาตอนใด๋
Dm 
อย่าให้ถ่าโดนหลายมันอดใจบ่ไหว
Bb 
เข้าใจแหน่ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้
 
C 
นมเบิ่งเนื้อคู่กะจักสิมาตอนใด๋
 
กะเห็นใ
C 
จคนโสดแหน่เด้อสู 
 
ห่าขั่วมึงเอ้ยยย..

 
อยากมีคนเคีย
Bb 
งคู่ 
 
ควงแ
C 
ขนไปกินช
Am 
าบู
 
ไป
Dm 
ไสกะใส่เสื้
Gm 
อคู่ 
 
บอกเ
C 
พิ่นให้ฮู้แหน่เ
F 
ถาะ
 
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือ
Bb 
กัน 
 
สะ
C 
กิดเพิ่นแหน่ไ
Am 
ด้บ่
 
ให้เ
Dm 
พิ่นมาโพสหน้า
Gm 
วอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะห
C 
นอ

 
อยากมีคนเคีย
Bb 
งคู่ 
 
ควงแ
C 
ขนไปกินช
Am 
าบู
 
ไป
Dm 
ไสกะใส่เสื้
Gm 
อคู่ 
 
บอกเ
C 
พิ่นให้ฮู้แหน่เ
F 
ถาะ
 
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือ
Bb 
กัน 
 
สะ
C 
กิดเพิ่นแหน่ไ
Am 
ด้บ่
 
ให้เ
Dm 
พิ่นมาโพสหน้า
Gm 
วอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะห
C 
นอ

 
อยากมีคนเคีย
Bb 
งคู่ 
 
ควงแ
C 
ขนไปกินช
Am 
าบู
 
ไป
Dm 
ไสกะใส่เสื้
Gm 
อคู่ 
 
บอกเ
C 
พิ่นให้ฮู้แหน่เ
F 
ถาะ
 
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือ
Bb 
กัน 
 
สะ
C 
กิดเพิ่นแหน่ไ
Am 
ด้บ่
 
ให้เ
Dm 
พิ่นมาโพสหน้า
Gm 
วอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะห
C 
นอ
 
ขั่น
Bb 
ซั่นเฮาสิได้พ้อกั
C 
นบ่ 
 
โสดกะด้อกะเดี้ย..

OUTRO | Bb | C | Am | Dm |
OUTRO | Bb | C | F | F |


กินข้าวผู้เดียว ไปเที่ยวกะบ่มีหมู่
คนมีผู้สาวบ่ฮู้ บ่โสดคงบ่เข้าใจ
มีสมาร์ทโฟนกะใช้บอกฮักผู้ใด๋บ่ได้
ราคาบ่แม่นขี้ร้าย เว้ามาล่ะหน่ายจั่งแม่นมันเหงา

นับมื้อกะแฮงอุก เฟซบุ๊กกะเอาบ่อยู่
แห่งเล่นแห่งพ้อรูปคู่ แห่งพ้อแห่งเหงากว่าเก่า
ซางบ่หลูโตนหนอคนเทิ่งฟ้าเห็นว่าบ่เว้า
ไผหนอสิคิดคือเฮา จ่มแลงจ่มเช้า ยังมิดซีลี

ซุกหลังใส่จักบาดแหน่น้า
ล่ะแม่นวา คนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี
ตอนนี้เพิ่นอยู่ไส กามเทพบอกที
ซุกใส่กันคือจั่งไก่ตีโลดได้บ่

อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู
ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่
ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะหนอ
ขั่นซั่นเฮาสิได้พ้อกันบ่ โสดกะด้อกะเดี้ย

( ดนตรี )

กะซางบ่ซุกหลังใส่จักบาดแหน่น้า
ล่ะแม่นวา คนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี
ตอนนี้เพิ่นอยู่ไส กามเทพบอกที
ซุกใส่กันคือจั่งไก่ตีโลดได้บ่

ลมหนาวพัดมา สี่ห้องหัวใจอ้ายว่าง
โปรดเถิดนงค์คราญ มาเป็นคู่ซ้อนได้บ่
สิบ่ให้ยุ่งไต่ไรตอม สิหอมแก้มน้องสุมื้อเช้าค่ำ
สิเฮ็ดการบ้านล่ะก่อนนอนทุกวัน จนเจ้าพอใจ

นึ่งข้าวล้างถ้วย กะเฮ็ดได้สุแนว
สิให้เกือข้าวแมว หรือให้เกือข้าวหมา
กะสั่งมาโลดหนา สิบ่ขัดใจนาง
สิยอมเฮดสุอย่างให้เจ้าซำบายใจ

ว่าแต่เทวดาสิส่งมาตอนใด๋
อย่าให้ถ่าโดนหลายมันอดใจบ่ไหว
เข้าใจแหน่ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้
แนมเบิ่งเนื้อคู่กะจักสิมาตอนใด๋
กะเห็นใจคนโสดแหน่เด้อสู ห่าขั่วมึงเอ้ยยย..

อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู
ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่
ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะหนอ

อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู
ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่
ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะหนอ

อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู
ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่
ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอล่ะหนอ
ขั่นซั่นเฮาสิได้พ้อกันบ่ โสดกะด้อกะเดี้ย..


รูปภาพคอร์ด ชาบู – อ๊อฟ สงกรานต์ feat. เเร็พอีสาน

คอร์ดเพลง ชาบู - อ๊อฟ สงกรานต์ feat. เเร็พอีสาน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ชาบู (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง / ปิงปอง พงษ์อนันต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend