คอร์ดเพลง เดือนหงาย – T-REX (วงทีเร็กซ์)

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เดือนหงาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | Bb | Dm | Dm |
INTRO | Eb | Eb | F | F |

 
Bb 
ดือนหงาย 
 
แนมขึ้นฟ้าแล้ว
Dm 
ใจหาย
 
บ่มีคนอยู่ข้า
Eb 
งกาย 
 
ถืกลมหนาวซูน
F 
ใจ 
 
จนสั่น
 
Bb 
ดือนหงาย 
 
นั่งผิงไฟใต้เ
Dm 
งาจันทร์
 
คิดฮอดคนเคยฮั
Eb 
กกัน 
 
คิดฮอดคนที่
F 
อยู่ 
 
แสนไกล

 
คิดฮอดคนเคยจู๋
Eb 
ฟืน 
 
คนบี๋คนยื่นปั้นข้าว
F 
จี่
 
คิดฮอดคำเว้าแต่
Dm 
กี้ 
 
ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควั
Gm 
นใส่
F 
แต่มื้อ
Eb 
นี้จักเพินไปลี้อยู่
F 
ไส
 
คนจับมือเฮาขาง
Bb 
ไฟ 
 
คืน
Dm 
นั้น
 
ปูสาดตุ้มผ้า
Eb 
นวม 
 
สวมเสื้อกันหนาวสอง
F 
โต
 
ไฟไหม้ฟืน
Dm 
โผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยั
Gm 
งสั่น
 
ย้
F 
อนวา
Eb 
ใจยังคึดนำเขาคน
F 
นั้น
 
เฮ็ดหยังกะเล
Bb 
ยบ่อุ่น.. 
 
 
F 

 
Bb 
ดือนหงาย 
 
เป็นจั่งได๋อยู่ทา
Dm 
งพุ้น
 
คนทางนี้ยังใ
Eb 
จมุน 
 
ยังบ่คุ้นกับก
F 
ารห่างกัน
 
Bb 
ดือนหงาย 
 
นั่งผิงไฟใต้เ
Dm 
งาจันทร์
 
คิดฮอดคนเคยฮั
Eb 
กกัน 
 
คิดฮอดคนที่
F 
อยู่ 
 
แสนไกล

 
คิดฮอดคนเคยจู๋
Eb 
ฟืน 
 
คนบี๋คนยื่นปั้นข้าว
F 
จี่
 
คิดฮอดคำเว้าแต่
Dm 
กี้ 
 
ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควั
Gm 
นใส่
 
F 
ต่มื้อ
Eb 
นี้จักเพินไปลี้อยู่
F 
ไส
 
คนจับมือเฮาขาง
Bb 
ไฟ 
 
คืน
Dm 
นั้น
 
ปูสาดตุ้มผ้า
Eb 
นวม 
 
สวมเสื้อกันหนาวสอง
F 
โต
 
ไฟไหม้ฟืน
Dm 
โผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยั
Gm 
งสั่น
 
ย้
F 
อนวา
Eb 
ใจยังคึดนำเขาค
F 
นนั้น
 
เฮ็ดหยังกะเลย
Bb 
บ่อุ่น..

 
คิดฮอดคนเคยจู๋
Eb 
ฟืน 
 
คนบี๋คนยื่นปั้นข้าว
F 
จี่
 
คิดฮอดคำเว้าแต่
Dm 
กี้ 
 
ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควั
Gm 
นใส่
 
F 
ต่มื้อ
Eb 
นี้จักเพินไปลี้อยู่
F 
ไส
 
คนจับมือเฮาขาง
Bb 
ไฟ 
 
คืน
Dm 
นั้น
 
ปูสาดตุ้มผ้า
Eb 
นวม 
 
สวมเสื้อกันหนาวสอง
F 
โต
 
ไฟไหม้ฟืน
Dm 
โผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยั
Gm 
งสั่น
 
ย้
F 
อนวา
Eb 
ใจยังคึดนำเขาค
F 
นนั้น
 
เฮ็ดหยังกะเลย
Bb 
บ่อุ่น..

 
คิดฮอดค
Eb 
นเคยหอมเคยกอด 
 
เคย
F 
ซูน..
 
ในคืนเดือนหงาย…
 

OUTRO | Bb Dm | Gm F | Eb | F | Bb |


เดือนหงาย แนมขึ้นฟ้าแล้วใจหาย
บ่มีคนอยู่ข้างกาย ถืกลมหนาวซูนใจ จนสั่น
เดือนหงาย นั่งผิงไฟใต้เงาจันทร์
คิดฮอดคนเคยฮักกัน คิดฮอดคนที่อยู่ แสนไกล

คิดฮอดคนเคยจู๋ฟืน คนบี๋คนยื่นปั้นข้าวจี่
คิดฮอดคำเว้าแต่กี้ ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควันใส่
แต่มื้อนี้จักเพินไปลี้อยู่ไส
คนจับมือเฮาขางไฟ คืนนั้น
ปูสาดตุ้มผ้านวม สวมเสื้อกันหนาวสองโต
ไฟไหม้ฟืนโผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยังสั่น
ย้อนวาใจยังคึดนำเขาคนนั้น
เฮ็ดหยังกะเลยบ่อุ่น..

เดือนหงาย เป็นจั่งได๋อยู่ทางพุ้น
คนทางนี้ยังใจมุน ยังบ่คุ้นกับการห่างกัน
เดือนหงาย นั่งผิงไฟใต้เงาจันทร์
คิดฮอดคนเคยฮักกัน คิดฮอดคนที่อยู่ แสนไกล

คิดฮอดคนเคยจู๋ฟืน คนบี๋คนยื่นปั้นข้าวจี่
คิดฮอดคำเว้าแต่กี้ ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควันใส่
แต่มื้อนี้จักเพินไปลี้อยู่ไส
คนจับมือเฮาขางไฟ คืนนั้น
ปูสาดตุ้มผ้านวม สวมเสื้อกันหนาวสองโต
ไฟไหม้ฟืนโผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยังสั่น
ย้อนวาใจยังคึดนำเขาคนนั้น
เฮ็ดหยังกะเลยบ่อุ่น..

คิดฮอดคนเคยจู๋ฟืน คนบี๋คนยื่นปั้นข้าวจี่
คิดฮอดคำเว้าแต่กี้ ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควันใส่
แต่มื้อนี้จักเพินไปลี้อยู่ไส
คนจับมือเฮาขางไฟ คืนนั้น
ปูสาดตุ้มผ้านวม สวมเสื้อกันหนาวสองโต
ไฟไหม้ฟืนโผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยังสั่น
ย้อนวาใจยังคึดนำเขาคนนั้น
เฮ็ดหยังกะเลยบ่อุ่น..

คิดฮอดคนเคยหอมเคยกอด เคยซูน..
ในคืนเดือนหงาย…


รูปภาพคอร์ด เดือนหงาย – T-REX (วงทีเร็กซ์)

คอร์ดเพลง เดือนหงาย - T-REX (วงทีเร็กซ์)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดือนหงาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เซียงพา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend