หน้าแรก » T-Rex » คอร์ดเพลง เดือนหงาย – T-REX (วงทีเร็กซ์)

คอร์ดเพลง เดือนหงาย – T-REX (วงทีเร็กซ์)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เดือนหงาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | Bb | Dm | Dm |
INTRO | Eb | Eb | F | F |

 
Bb 
ดือนหงาย 
 
แนมขึ้นฟ้าแล้ว
Dm 
ใจหาย
 
บ่มีคนอยู่ข้า
Eb 
งกาย 
 
ถืกลมหนาวซูน
ใจ 
 
จนสั่น
 
Bb 
ดือนหงาย 
 
นั่งผิงไฟใต้เ
Dm 
งาจันทร์
 
คิดฮอดคนเคยฮั
Eb 
กกัน 
 
คิดฮอดคนที่
อยู่ 
 
แสนไกล

 
คิดฮอดคนเคยจู๋
Eb 
ฟืน 
 
คนบี๋คนยื่นปั้นข้าว
จี่
 
คิดฮอดคำเว้าแต่
Dm 
กี้ 
 
ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควั
Gm 
นใส่
แต่มื้อ
Eb 
นี้จักเพินไปลี้อยู่
ไส
 
คนจับมือเฮาขาง
Bb 
ไฟ 
 
คืน
Dm 
นั้น
 
ปูสาดตุ้มผ้า
Eb 
นวม 
 
สวมเสื้อกันหนาวสอง
โต
 
ไฟไหม้ฟืน
Dm 
โผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยั
Gm 
งสั่น
 
ย้
อนวา
Eb 
ใจยังคึดนำเขาคน
นั้น
 
เฮ็ดหยังกะเล
Bb 
ยบ่อุ่น.. 
 
 

 
Bb 
ดือนหงาย 
 
เป็นจั่งได๋อยู่ทา
Dm 
งพุ้น
 
คนทางนี้ยังใ
Eb 
จมุน 
 
ยังบ่คุ้นกับก
ารห่างกัน
 
Bb 
ดือนหงาย 
 
นั่งผิงไฟใต้เ
Dm 
งาจันทร์
 
คิดฮอดคนเคยฮั
Eb 
กกัน 
 
คิดฮอดคนที่
อยู่ 
 
แสนไกล

 
คิดฮอดคนเคยจู๋
Eb 
ฟืน 
 
คนบี๋คนยื่นปั้นข้าว
จี่
 
คิดฮอดคำเว้าแต่
Dm 
กี้ 
 
ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควั
Gm 
นใส่
 
ต่มื้อ
Eb 
นี้จักเพินไปลี้อยู่
ไส
 
คนจับมือเฮาขาง
Bb 
ไฟ 
 
คืน
Dm 
นั้น
 
ปูสาดตุ้มผ้า
Eb 
นวม 
 
สวมเสื้อกันหนาวสอง
โต
 
ไฟไหม้ฟืน
Dm 
โผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยั
Gm 
งสั่น
 
ย้
อนวา
Eb 
ใจยังคึดนำเขาค
นนั้น
 
เฮ็ดหยังกะเลย
Bb 
บ่อุ่น..

 
คิดฮอดคนเคยจู๋
Eb 
ฟืน 
 
คนบี๋คนยื่นปั้นข้าว
จี่
 
คิดฮอดคำเว้าแต่
Dm 
กี้ 
 
ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควั
Gm 
นใส่
 
ต่มื้อ
Eb 
นี้จักเพินไปลี้อยู่
ไส
 
คนจับมือเฮาขาง
Bb 
ไฟ 
 
คืน
Dm 
นั้น
 
ปูสาดตุ้มผ้า
Eb 
นวม 
 
สวมเสื้อกันหนาวสอง
โต
 
ไฟไหม้ฟืน
Dm 
โผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยั
Gm 
งสั่น
 
ย้
อนวา
Eb 
ใจยังคึดนำเขาค
นนั้น
 
เฮ็ดหยังกะเลย
Bb 
บ่อุ่น..

 
คิดฮอดค
Eb 
นเคยหอมเคยกอด 
 
เคย
ซูน..
 
ในคืนเดือนหงาย…
 

OUTRO | Bb Dm | Gm F | Eb | F | Bb |


เดือนหงาย แนมขึ้นฟ้าแล้วใจหาย
บ่มีคนอยู่ข้างกาย ถืกลมหนาวซูนใจ จนสั่น
เดือนหงาย นั่งผิงไฟใต้เงาจันทร์
คิดฮอดคนเคยฮักกัน คิดฮอดคนที่อยู่ แสนไกล

คิดฮอดคนเคยจู๋ฟืน คนบี๋คนยื่นปั้นข้าวจี่
คิดฮอดคำเว้าแต่กี้ ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควันใส่
แต่มื้อนี้จักเพินไปลี้อยู่ไส
คนจับมือเฮาขางไฟ คืนนั้น
ปูสาดตุ้มผ้านวม สวมเสื้อกันหนาวสองโต
ไฟไหม้ฟืนโผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยังสั่น
ย้อนวาใจยังคึดนำเขาคนนั้น
เฮ็ดหยังกะเลยบ่อุ่น..

เดือนหงาย เป็นจั่งได๋อยู่ทางพุ้น
คนทางนี้ยังใจมุน ยังบ่คุ้นกับการห่างกัน
เดือนหงาย นั่งผิงไฟใต้เงาจันทร์
คิดฮอดคนเคยฮักกัน คิดฮอดคนที่อยู่ แสนไกล

คิดฮอดคนเคยจู๋ฟืน คนบี๋คนยื่นปั้นข้าวจี่
คิดฮอดคำเว้าแต่กี้ ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควันใส่
แต่มื้อนี้จักเพินไปลี้อยู่ไส
คนจับมือเฮาขางไฟ คืนนั้น
ปูสาดตุ้มผ้านวม สวมเสื้อกันหนาวสองโต
ไฟไหม้ฟืนโผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยังสั่น
ย้อนวาใจยังคึดนำเขาคนนั้น
เฮ็ดหยังกะเลยบ่อุ่น..

คิดฮอดคนเคยจู๋ฟืน คนบี๋คนยื่นปั้นข้าวจี่
คิดฮอดคำเว้าแต่กี้ ผู้ฮ้ายควันหนีผู้ดีควันใส่
แต่มื้อนี้จักเพินไปลี้อยู่ไส
คนจับมือเฮาขางไฟ คืนนั้น
ปูสาดตุ้มผ้านวม สวมเสื้อกันหนาวสองโต
ไฟไหม้ฟืนโผ่ ๆ ปานได๋ใจกะยังสั่น
ย้อนวาใจยังคึดนำเขาคนนั้น
เฮ็ดหยังกะเลยบ่อุ่น..

คิดฮอดคนเคยหอมเคยกอด เคยซูน..
ในคืนเดือนหงาย…


รูปภาพคอร์ด เดือนหงาย – T-REX (วงทีเร็กซ์)

คอร์ดเพลง เดือนหงาย - T-REX (วงทีเร็กซ์)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดือนหงาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เซียงพา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง 0635591464

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา