คอร์ดเพลง ก่อนลา วสันต์17

  
Text   
คอร์ดเพลง ก่อนลา ศิลปิน วสันต์17 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | C#m | G#m |
INTRO | A | G#m | F#m | B |

E 
ออกเดินทางมาตั้งไ
G#m 
กลแสนไกล
 
เจอผู้
C#m 
คนมากมายหลายห
G#m 
ลาก
 
อยู่แค่เพียงข้าม
A 
วัน 
 
พอสว่างรุ่ง
G#m 
สางก็ต้องจาก
F#m 
ต่างต้องออกเดินทาง 
 
ไปอีกไ
B 
กลแสนไกล..

 
ถ้าฉันจะ
E 
ฝากความรักไว้ที่เ
G#m 
ธอ
 
เมื่อเธอเดิน
C#m 
ทางให้เธอติดตัว
G#m 
ไว้
 
ว่า
A 
มีคนคิดถึงเธอ 
 
 
G#m 
แม้ห่างกันเท่าไร
 
ไม่
F#m 
ว่ายังไงเรายังจะก
B 
ลับมาพบกัน..

INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | F#m | B |

 
ก่อน
E 
ลา 
 
บอกกันก่อนได้ไ
G#m 
หม
 
ไม่ว่าไกลเท่าไ
C#m 
หร่เรายังจะคิดถึง
G#m 
กัน
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
แต่ใจไม่ร้าง
G#m 
ลา
 
ไม่ว่ายัง
F#m 
ไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน

 
ก่อน
E 
ลา 
 
เธอจับมือกับ
G#m 
ฉัน
 
ทุกข์เรื่องใดไม่
C#m 
หวั่น 
 
พักมันให้เธอผ่อน
G#m 
คลาย
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
ไม่ต้องมีสัญ
G#m 
ญา
 
ไม่ว่ายัง
F#m 
ไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน

 
ก่อน
E 
ลา 
 
ก่อนจะผ่าน
G#m 
คืนนี้
 
แค่ได้มีความ
C#m 
สุขแค่นี้ก็มีแรง
G#m 
ใจ
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
ซักวันจะกลับ
G#m 
มา
 
ไม่ว่ายัง
F#m 
ไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน..

 
ก่อน
E 
ลา 
 
เราเป็นเพื่อนกัน
G#m 
แล้ว
 
ไม่ว่านานเท่าไ
C#m 
หร่ยังไงก็เป็นเพื่อน
G#m 
กัน
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
พ้นข้ามคืนนิท
G#m 
รา
 
ไม่ว่ายัง
F#m 
ไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน..

INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | F#m | B |
INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | F#m | B |

 
ก่อน
E 
ลา 
 
บอกกันก่อนได้
G#m 
ไหม
 
ไม่ว่าไกลเท่าไ
C#m 
หร่เรายังจะคิดถึง
G#m 
กัน
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
แต่ใจไม่ร้าง
G#m 
ลา
 
ไม่ว่ายัง
F#m 
ไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน

 
ก่อน
E 
ลา 
 
เธอจับมือกับ
G#m 
ฉัน
 
ทุกข์เรื่องใดไม่
C#m 
หวั่น 
 
พักมันให้เธอผ่อน
G#m 
คลาย
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
ไม่ต้องมีสัญ
F#m 
ญา
 
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน..

 
ก่อน
E 
ลา 
 
ก่อนจะผ่าน
G#m 
คืนนี้
 
แค่ได้มีความ
C#m 
สุขแค่นี้ก็มีแรง
G#m 
ใจ
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
ซักวันจะกลับ
G#m 
มา
 
ไม่ว่ายังไ
F#m 
งเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน

 
ก่อน
E 
ลา 
 
เราเป็นเพื่อนกัน
G#m 
แล้ว
 
ไม่ว่านานเท่าไ
C#m 
หร่ยังไงก็เป็นเพื่อน
G#m 
กัน
 
เอ่ยแค่เพียงคำ
A 
ลา 
 
พ้นข้ามคืนนิท
G#m 
รา
 
ไม่ว่ายัง
F#m 
ไงเรายังจะกลับมาพบ
B 
กัน..

OUTRO | E | G#m | C#m | G#m |
OUTRO | A | G#m | F#m | B |
OUTRO | E | G#m | C#m | G#m |
OUTRO | A | G#m | F#m | B |
OUTRO | E | G#m | C#m | G#m |
OUTRO | A | G#m | F#m | B |
OUTRO | E | G#m | C#m | G#m |
OUTRO | A | G#m | F#m | B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ก่อนลา


ออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกล
เจอผู้คนมากมายหลายหลาก
อยู่แค่เพียงข้ามวัน พอสว่างรุ่งสางก็ต้องจาก
ต่างต้องออกเดินทาง ไปอีกไกลแสนไกล..

ถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอ
เมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้
ว่ามีคนคิดถึงเธอ แม้ห่างกันเท่าไร
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

( ดนตรี )

ก่อนลา บอกกันก่อนได้ไหม
ไม่ว่าไกลเท่าไหร่เรายังจะคิดถึงกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา แต่ใจไม่ร้างลา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา เธอจับมือกับฉัน
ทุกข์เรื่องใดไม่หวั่น พักมันให้เธอผ่อนคลาย
เอ่ยแค่เพียงคำลา ไม่ต้องมีสัญญา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา ก่อนจะผ่านคืนนี้
แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจ
เอ่ยแค่เพียงคำลา ซักวันจะกลับมา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

ก่อนลา เราเป็นเพื่อนกันแล้ว
ไม่ว่านานเท่าไหร่ยังไงก็เป็นเพื่อนกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา พ้นข้ามคืนนิทรา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

( ดนตรี )

ก่อนลา บอกกันก่อนได้ไหม
ไม่ว่าไกลเท่าไหร่เรายังจะคิดถึงกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา แต่ใจไม่ร้างลา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา เธอจับมือกับฉัน
ทุกข์เรื่องใดไม่หวั่น พักมันให้เธอผ่อนคลาย
เอ่ยแค่เพียงคำลา ไม่ต้องมีสัญญา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

ก่อนลา ก่อนจะผ่านคืนนี้
แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจ
เอ่ยแค่เพียงคำลา ซักวันจะกลับมา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา เราเป็นเพื่อนกันแล้ว
ไม่ว่านานเท่าไหร่ยังไงก็เป็นเพื่อนกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา พ้นข้ามคืนนิทรา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน…

มิวสิควิดีโอ ก่อนลา วสันต์17

เพลง : ก่อนลา (คอร์ด)
ศิลปิน : วสันต์17
เนื้อร้อง/ทำนอง : วสันต์17
เรียบเรียง : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม, วสันต์17
ติดต่องานศิลปิน : Tel. 080 – 6655055
คอร์ดเพลง ก่อนลา วสันต์17
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend