คอร์ดเพลง ห้องแห่งความลับ Earth Patravee

  
Text   
คอร์ดเพลง ห้องแห่งความลับ ศิลปิน Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D,Em,F#m,G,A,Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb

Bm 
  ปิดประ
G 
ตูมีแค่เธอกับฉัน
D 
  ไม่มีใครได้
A 
ยิน
Bm 
  บอกมาเ
G 
ลย 
 
ถ้าเธอมีความลับ
D 
  It’s just you and  
A 
me.

Bm 
  Boy you don’t have to  
G 
be 
 
cool.
D 
  บอกกันตรงตรงได้เ
A 
ลย
Bm 
  แค่พูดด้วยสายตาฉันไ
G 
ม่รู้
D 
  ไม่อยากจะต้องเ
A 
ดา

Em 
  ถ้าไม่ได้
A 
คิดแล้วเธอหน้าแดงทำไม?
F#m 
  อ่านเธอไม่
B7 
ยากเลย 
 
baby
Em 
  ถ้าไม่ได้
F#m 
คิดจะหลบสายตาทำไม
G 
  อยากบอกอะไรไ
A 
หม?

 
เก็บเอา
G 
ไว้ระวังหัวใจระ
A 
เบิด..
Bm 
นะ
 
เก็บความ
G 
ลับเอาไว้แค่คนเดียวเห
A 
นื่อย..
Bm 
นะ
 
มีอะ
G 
ไรค่อย ๆ ระบาย
 
กระ
F#m 
ซิบแค่เ
Bm 
บา ๆ คำว่า
C 
รัก 
 
 
A 
 
แค่พูดมันออกมา
 

G 
  I’ll keep your secret  
A 
boy so don’t be  
Bm 
shy.
G 
  ตรงนี้ก็ไม่มีใ
A 
คร 
 
เธอไม่ต้องอ
D 
าย
G 
  I’ll keep your secret  
F#m 
boy so don’t be  
Bm 
shy.
 
  สัญ
C 
ญาจะไม่บอกใ
A 
คร 
 
เก็บไว้ระหว่างเรา

Bm 
3 2 1 อยากได้
G 
ยินแค่คำบางคำ
 
หรือความ
D 
ลับของเธอ 
 
จะเห
A 
มือนความลับของฉัน
 
เก็บ
Bm 
ไว้ทำไม 
 
ถ้าต้องเฉ
G 
ลยมันในสักวัน 
 
 
D 
 
อย่าปฏิเสธ
A 
มันเลยเธอ

Em 
  ถ้าไม่ได้
A 
คิดแล้วเธอหน้าแดงทำไม?
F#m 
  อ่านเธอไม่
B7 
ยากเลย 
 
baby
Em 
  ถ้าไม่ได้
F#m 
คิดจะหลบสายตาทำไม
G 
  อยากบอกอะไรไ
A 
หม?

 
เก็บเอา
G 
ไว้ระวังหัวใจระ
A 
เบิด..
Bm 
นะ
 
เก็บความ
G 
ลับเอาไว้แค่คนเดียวเห
A 
นื่อย..
Bm 
นะ
 
มีอะ
G 
ไรค่อย ๆ ระบาย
 
กระ
F#m 
ซิบแค่เ
Bm 
บา ๆ คำว่า
C 
รัก 
 
 
A 
 
แค่พูดมันออกมา
 

G 
  I’ll keep your secret  
A 
boy so don’t be  
Bm 
shy.
G 
  ตรงนี้ก็ไม่มีใ
A 
คร 
 
เธอไม่ต้องอ
D 
าย
G 
  I’ll keep your secret  
F#m 
boy so don’t be  
Bm 
shy.
 
  สัญ
C 
ญาจะไม่บอกใ
A 
คร 
 
เก็บไว้ระหว่างเรา

INSTRU | G | A Bm | G | A D |
INSTRU | G | F# Bm | C | A |

 
เก็บเอา
G 
ไว้ระวังหัวใจระ
A 
เบิด..
Bm 
นะ
 
เก็บความ
G 
ลับเอาไว้แค่คนเดียวเห
A 
นื่อย..
Bm 
นะ
 
มีอะ
G 
ไรค่อย ๆ ระบาย
 
กระ
F#m 
ซิบแค่เ
Bm 
บา ๆ คำว่า
C 
รัก 
 
 
A 

 
เก็บเอา
G 
ไว้ระวังหัวใจระ
A 
เบิด..
Bm 
นะ
 
เก็บความ
G 
ลับเอาไว้แค่คนเดียวเห
A 
นื่อย..
Bm 
นะ
 
มีอะ
G 
ไรค่อย ๆ ระบาย
 
กระ
F#m 
ซิบแค่เ
Bm 
บา ๆ คำว่า
C 
รัก 
 
 
A 
 
แค่พูดมันออกมา
 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ห้องแห่งความลับ


ปิดประตูมีแค่เธอกับฉัน
ไม่มีใครได้ยิน
บอกมาเลย ถ้าเธอมีความลับ
It’s just you and me.

Boy you don’t have to be cool.
บอกกันตรงตรงได้เลย
แค่พูดด้วยสายตาฉันไม่รู้
ไม่อยากจะต้องเดา

ถ้าไม่ได้คิดแล้วเธอหน้าแดงทำไม?
อ่านเธอไม่ยากเลย baby
ถ้าไม่ได้คิดจะหลบสายตาทำไม
อยากบอกอะไรไหม?

เก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิด..นะ
เก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเหนื่อย..นะ
มีอะไรค่อย ๆ ระบาย
กระซิบแค่เบา ๆ คำว่ารัก
แค่พูดมันออกมา

I’ll keep your secret boy so don’t be shy.
ตรงนี้ก็ไม่มีใคร เธอไม่ต้องอาย
I’ll keep your secret boy so don’t be shy.
สัญญาจะไม่บอกใคร เก็บไว้ระหว่างเรา

3 2 1 อยากได้ยินแค่คำบางคำ
หรือความลับของเธอ จะเหมือนความลับของฉัน
เก็บไว้ทำไม ถ้าต้องเฉลยมันในสักวัน
อย่าปฏิเสธมันเลยเธอ

ถ้าไม่ได้คิดแล้วเธอหน้าแดงทำไม?
อ่านเธอไม่ยากเลย baby
ถ้าไม่ได้คิดจะหลบสายตาทำไม
อยากบอกอะไรไหม?

เก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิด..นะ
เก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเหนื่อย..นะ
มีอะไรค่อย ๆ ระบาย
กระซิบแค่เบา ๆ คำว่ารัก
แค่พูดมันออกมา

I’ll keep your secret boy so don’t be shy.
ตรงนี้ก็ไม่มีใคร เธอไม่ต้องอาย
I’ll keep your secret boy so don’t be shy.
สัญญาจะไม่บอกใคร เก็บไว้ระหว่างเรา

( ดนตรี )

เก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิด..นะ
เก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเหนื่อย..นะ
มีอะไรค่อย ๆ ระบาย
กระซิบแค่เบา ๆ คำว่ารัก

เก็บเอาไว้ระวังหัวใจระเบิด..นะ
เก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเหนื่อย..นะ
มีอะไรค่อย ๆ ระบาย
กระซิบแค่เบา ๆ คำว่ารัก
แค่พูดมันออกมา

มิวสิควิดีโอ ห้องแห่งความลับ Earth Patravee

เพลง : ห้องแห่งความลับ (คอร์ด)
ศิลปิน : Earth Patravee
เนื้อร้อง/ทำนอง : Earth Patravee
เรียบเรียง : Kavin Siripatarakhun
IG : earthpatravee
คอร์ดเพลง ห้องแห่งความลับ Earth Patravee
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend