หน้าแรก » T-Rex » คอร์ดเพลง หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด) – อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex

คอร์ดเพลง หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด) – อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex

คอร์ดเพลง : หม่อมพะนาง1.2 กู้สาด อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex

คอร์ดเพลง หม่อมพะนาง1.2 กู้สาด - อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex

ศิลปิน : อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex

เนื้อร้อง : ปิงปอง พงษ์อนันต์

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


INTRO | Bm |

Bm 
โอ๋.. 
 
 
F#m 
โอ๋ล่ะนอ..
 

INSTRU | Bm | G | D | A | Bm |

 
ล้วบัดนี้ 
 
ล่ะพอแต่มาน้อ
F#m 
ถึงวัง
 
สิได้อ่
วยไปคนก้ำผู้ละทาง
 
กับหม่
อมพะนาง 
 
น้อแฟนอ้าย
สมมุตินามไปตามเรื่อง 
 
 
F#m 
ของบ่าวพี่ซาย
 
ผู้บ่เ
Em 
คยได้พบได้พ้อ 
 
กับฮั
กจริง

ไสล่ะฮักที่
Gm 
เจ้าให้ถ่า
F#m 
ซางมาคือมิดน้อ
Bm 
อิ้งติ้ง
ไสว่าสิพ้อฮักจริง 
 
อ้ย..อย่าเว้าไปหลาย

 
เอ๋าฮา
นี่ 
 
ยังบ่ทันได้ฮ
อดหม่องหัวอี
F#m 
กบ้อ
Bm 
ฮักมาโดนจวน
Em 
เวลาหม่อ
 
ยังบ่
พ้อหม่องพอให้
ยิ้ม.. 
 
 
F# 
ใส่
 
แล้วเวลา
นี้ฮักเฮาบ่เป็นตา
ซืน
 
สิได้
F#m 
กู้สาดบืนน้อ
Bm 
หยับหย่างหย่าย
 
บ่มีห
Em 
ม่องให้หัว 
 
กะหาหม่อ
งลี้เฮ็ดใจ
 
ท่อนั่
นแหล่ว..

INSTRU | G A | F#m Bm | G | A |

ไสล่ะฮักที่
Gm 
เจ้าให้ถ่า
F#m 
ซางมาคือมิดน้อ
Bm 
อิ้งติ้ง
ไสว่าสิพ้อฮักจริง 
 
อ้ย..อย่าเว้าไปหลาย

นี่ 
 
ยังบ่ทันได้ฮ
อดหม่องหัวอี
F#m 
กบ้อ
Bm 
ฮักมาโดนจวน
Em 
เวลาหม่อ
 
ยังบ่
พ้อหม่องพอให้
ยิ้ม.. 
 
 
F# 
ใส่
 
แล้วเวลา
นี้ฮักเฮาบ่เป็นตา
ซืน
 
สิได้
F#m 
กู้สาดบืนน้อ
Bm 
หยับหย่างหย่าย
 
บ่มีห
Em 
ม่องให้หัว 
 
กะหาหม่อ
งลี้เฮ็ดใจ
 
ท่อนั่
นแหล่ว..

 
เอ๋าฮา
นี่ 
 
ยังบ่ทันได้ฮ
อดหม่องหัวอี
F#m 
กบ้อ
Bm 
ฮักมาโดนจวน
Em 
เวลาหม่อ
 
ยังบ่
พ้อหม่องพอให้
ยิ้ม.. 
 
 
F# 
ใส่
 
แล้วเวลา
นี้ฮักเฮาบ่เป็นตา
ซืน
 
สิได้
F#m 
กู้สาดบืนน้อ
Bm 
หยับหย่างหย่าย
 
บ่มีห
Em 
ม่องให้หัว 
 
กะหาหม่อ
งลี้เฮ็ดใจ
 
ท่อนั่
นแหล่ว..

 
อ้ย.. 
 
บ่
ทันได้ฮอด
F#m 
สั่นบ้อ
Bm 
ฮักมาโดนจวน
Em 
เวลาหม่อ
 
ยังบ่
พ้อหม่องพอให้
ยิ้ม.. 
 
 
F# 
ใส่ 
 
ล่ะเวลา
นี้ 
 
ฮักเฮาบ่เป็นตา
ซืน
 
สิได้
F#m 
กู้สาดบืนน้อห
Bm 
ยับยางย่าย
 
บ่มีห
Em 
ม่องให้หัว 
 
กะหาหม่อง
ลี้เฮ็ดใจ
 
ท่อนั่
นแหล่ว..

 
ล่ะเว
ลานี้..
 
สิได้
F#m 
อวยไปลี้เฮ็
Bm 
ดใจ 
 
 
Em 
 
โอ้ย.
.. 
 
ามฮอดหม่องหัว..

OUTRO | G | F#m | Em A | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หม่อมพะนาง1.2 กู้สาด


โอ๋.. โอ๋ล่ะนอ..

( ดนตรี )

แล้วบัดนี้ ล่ะพอแต่มาน้อถึงวัง
สิได้อ่วยไปคนก้ำผู้ละทาง
กับหม่อมพะนาง น้อแฟนอ้าย
สมมุตินามไปตามเรื่อง ของบ่าวพี่ซาย
ผู้บ่เคยได้พบได้พ้อ กับฮักจริง

ไสล่ะฮักที่เจ้าให้ถ่า
ซางมาคือมิดน้ออิ้งติ้ง
ไสว่าสิพ้อฮักจริง โอ้ย..อย่าเว้าไปหลาย

เอ๋าฮานี่ ยังบ่ทันได้ฮอดหม่องหัวอีกบ้อ
ฮักมาโดนจวนเวลาหม่อ
ยังบ่พ้อหม่องพอให้ยิ้ม.. ใส่
แล้วเวลานี้ฮักเฮาบ่เป็นตาซืน
สิได้กู้สาดบืนน้อหยับหย่างหย่าย
บ่มีหม่องให้หัว กะหาหม่องลี้เฮ็ดใจ
ท่อนั่นแหล่ว..

( ดนตรี )

ไสล่ะฮักที่เจ้าให้ถ่า
ซางมาคือมิดน้ออิ้งติ้ง
ไสว่าสิพ้อฮักจริง โอ้ย..อย่าเว้าไปหลาย

นี่ ยังบ่ทันได้ฮอดหม่องหัวอีกบ้อ
ฮักมาโดนจวนเวลาหม่อ
ยังบ่พ้อหม่องพอให้ยิ้ม.. ใส่
แล้วเวลานี้ฮักเฮาบ่เป็นตาซืน
สิได้กู้สาดบืนน้อหยับหย่างหย่าย
บ่มีหม่องให้หัว กะหาหม่องลี้เฮ็ดใจ
ท่อนั่นแหล่ว..

เอ๋าฮานี่ ยังบ่ทันได้ฮอดหม่องหัวอีกบ้อ
ฮักมาโดนจวนเวลาหม่อ
ยังบ่พ้อหม่องพอให้ยิ้ม.. ใส่
แล้วเวลานี้ฮักเฮาบ่เป็นตาซืน
สิได้กู้สาดบืนน้อหยับหย่างหย่าย
บ่มีหม่องให้หัว กะหาหม่องลี้เฮ็ดใจ
ท่อนั่นแหล่ว..

โอ้ย.. บ่ทันได้ฮอดสั่นบ้อ
ฮักมาโดนจวนเวลาหม่อ
ยังบ่พ้อหม่องพอให้ยิ้ม.. ใส่ 
ล่ะเวลานี้ ฮักเฮาบ่เป็นตาซืน
สิได้กู้สาดบืนน้อหยับยางย่าย
บ่มีหม่องให้หัว กะหาหม่องลี้เฮ็ดใจ
ท่อนั่นแหล่ว..

ล่ะเวลานี้..
สิได้อวยไปลี้เฮ็ดใจ
โอ้ย… ซามฮอดหม่องหัว..

มิวสิควิดีโอเพลง หม่อมพะนาง1.2 กู้สาด อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex

เพลง หม่อมพะนาง1.2 กู้สาด
ศิลปิน อ๊อฟ สงกรานต์ ft. T-rex
เรียบเรียง : ภาคิณ อามาตมนตรี

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา