คอร์ดเพลง บ่พอบาท – T-Rex

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่พอบาท T-Rex

คอร์ดเพลง บ่พอบาท - T-Rex

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T-Rex : บ่พอบาท

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง บ่พอบาท คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง บ่พอบาท - T-Rex

 
ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
 
 
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
 
 
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท
 

INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
เจ้า
Bb 
เอาอิหยังน้
C 
อวัด 
 
ว่า
Am 
เขาฮักเจ้ามา
Dm 
กกว่า
 
เสื้อ
Gm 
ผ้าของมี
C 
ค่าหรือว่าหัวใ
F 
จที่ทุ่มเท
F7 
ไป 
 
ถึงบ่
Bb 
ได้ร่ำรวยจั่
C 
งเขา
 
กะพร้อมสิ
Am 
ให้เจ้าเหมิดหั
Dm 
วใจ
 
ยอม
Gm 
ตายแทนได้ถ้าเจ้าต้อ
C 
งการ

 
มันบ่มี
Bb 
ค่า 
 
เลย
C 
บ่หัวใจโ
Dm 
ทรม 
 
 
คงสิบ่
Bb 
สม.. 
 
 
C 
คงสู้เขาบ่ไ
F 
ด้
 
แค่เหรียญ
Bb 
เก่ายี่สิบห้าส
C 
ตางค์
 
มันบ่พอ
Am 
บาท 
 
ซื้อหยังบ่
Dm 
ได้
 
ใช้มัด
Gm 
ใจ 
 
ไผบ่ไ
C 
ด้คือจั่งแบง
F 
ค์พัน

 
ให้ฮักเจ้าห
Bb 
ลายดิ้นตายจนใ
C 
จขาด
 
กะบ่พอ
Am 
บาทในสายตา
Dm 
เจ้า
 
ความฮัก
Gm 
เน่า ๆ คุณ
C 
ค่ามันบ่พ
F 
อบาท

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F F7 |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
เจ้า
Bb 
เอาอิหยังน้
C 
อวัด 
 
ว่า
Am 
เขาฮักเจ้ามา
Dm 
กกว่า
 
เสื้อ
Gm 
ผ้าของมี
C 
ค่าหรือว่าหัวใ
F 
จที่ทุ่มเท
F7 
ไป 
 
ถึงบ่
Bb 
ได้ร่ำรวยจั่
C 
งเขา
 
กะพร้อมสิ
Am 
ให้เจ้าเหมิดหั
Dm 
ว..ใจ..
 
ยอม
Gm 
ตายแทนได้ถ้าเจ้าต้อ
C 
งการ 
 
โวว…

 
มันบ่มี
Bb 
ค่า 
 
เลย
C 
บ่หัวใจโ
Dm 
ทรม 
 
 
คงสิบ่
Bb 
สม.. 
 
 
C 
คงสู้เขาบ่ไ
F 
ด้
 
แค่เหรียญ
Bb 
เก่ายี่สิบห้าส
C 
ตางค์
 
มันบ่พอ
Am 
บาท 
 
ซื้อหยังบ่
Dm 
ได้
 
ใช้มัด
Gm 
ใจ 
 
ไผบ่ไ
C 
ด้คือจั่งแบง
F 
ค์พัน

 
ให้ฮักเจ้าห
Bb 
ลายดิ้นตายจนใ
C 
จขาด
 
กะบ่พอ
Am 
บาทในสายตา
Dm 
เจ้า
 
ความฮัก
Gm 
เน่า ๆ คุณ
C 
ค่ามันบ่พ
F 
อบาท

 
ฮักเจ้าห
Bb 
ลายดิ้นตายจนใ
C 
จขาด
 
กะบ่พอ
Am 
บาทในส
C 
ายตา
Dm 
เจ้า
 
ความฮัก
Gm 
เน่า ๆ คุณ
C 
ค่ามันบ่พอบ
F 
าท

OUTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |


ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท

( ดนตรี )

เจ้าเอาอิหยังน้อวัด ว่าเขาฮักเจ้ามากกว่า
เสื้อผ้าของมีค่าหรือว่าหัวใจที่ทุ่มเทไป 
ถึงบ่ได้ร่ำรวยจั่งเขา
กะพร้อมสิให้เจ้าเหมิดหัวใจ
ยอมตายแทนได้ถ้าเจ้าต้องการ

มันบ่มีค่า เลยบ่หัวใจโทรม ๆ
คงสิบ่สม.. คงสู้เขาบ่ได้
แค่เหรียญเก่ายี่สิบห้าสตางค์
มันบ่พอบาท ซื้อหยังบ่ได้
ใช้มัดใจ ไผบ่ได้คือจั่งแบงค์พัน

ให้ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท

( ดนตรี )

เจ้าเอาอิหยังน้อวัด ว่าเขาฮักเจ้ามากกว่า
เสื้อผ้าของมีค่าหรือว่าหัวใจที่ทุ่มเทไป 
ถึงบ่ได้ร่ำรวยจั่งเขา
กะพร้อมสิให้เจ้าเหมิดหัวใจ
ยอมตายแทนได้ถ้าเจ้าต้องการ โวว…

มันบ่มีค่า เลยบ่หัวใจโทรม ๆ
คงสิบ่สม.. คงสู้เขาบ่ได้
แค่เหรียญเก่ายี่สิบห้าสตางค์
มันบ่พอบาท ซื้อหยังบ่ได้
ใช้มัดใจ ไผบ่ได้คือจั่งแบงค์พัน

ให้ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท

ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท


รูปภาพคอร์ด บ่พอบาท – T-Rex

คอร์ดเพลง บ่พอบาท - T-Rex

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่พอบาท (คอร์ด)

คำรองทำนอง : อ๊อฟ สงกรานต์
เรียบเรียง : T-Rex / Em OT Band
ติดต่องาน : โทร 095-853-4296
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend