คอร์ดเพลง บ่ได้รอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   


 
บ่ได้
C 
รอ 
 
แค่ตอน
G/B 
นี้ยังบ่ไ
Am 
ปไส
 
แค่ตอน
G 
นี้ยังเฮ็ดใจ
F 
บ่ได้ 
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิไป

INSTRU | C G/B | Am | C G/B | Am |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C G |

C 
ไผสิไปเริ่มใหม่ได้ง่ายคือเจ้ากะเว้าไป
Em 
เนาะ
F 
บ่ได้คิดสิรอ 
 
บ่ได้คิดว่าเจ้าสิก
G 
ลับคืนมา
C 
บ่ได้สร้างความหวัง 
 
บ่ได้อยู่เพื่อทวงคำ
Em 
สัญญา
 
แต่ที่
F 
ยังคงบ้า 
 
เพราะฮู้แก่ใจว่ายัง
G 
ลืมบ่ได้

 
บ่ไ
Am 
ด้ถ่าเจ้าคื
G 
นมา 
 
แต่
F 
ว่าบ่พร้อมสิไ
C 
Am 
ขอเวลา
Em 
ทำใจ 
 
 
F 
อีกจักหน่อยไ
G 
ด้บ่

 
บ่ได้
C 
รอ 
 
แค่ตอน
Em 
นี้ยังบ่ไ
Am 
ปไส
 
แค่ตอน
G 
นี้ยังเฮ็ดใจ
F 
บ่ได้ 
 
 
Em 
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมสิไปจากเ
G 
จ้า

 
แม่นเฮาเจ็บห
C 
ลาย
 
แม่นเฮาสิ
Em 
ตาย 
 
กะยัง
Am 
บ่ไปไสคื
Em 
อเก่า
 
แม่นตรง
F 
นี้ต้องทน 
 
เห็นเ
Em 
จ้าฮักเขา
 
ฮู้
Dm 
อยู่ว่าบ่แม่นที่ของเ
G 
ฮา
 
แต่เฮายัง บ่
C 
มีหม่องไป 
 
 
G 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
บ่ไ
Am 
ด้ถ่าเจ้าคื
G 
นมา 
 
แต่
F 
ว่าบ่พร้อมสิไ
C 
Am 
ขอเวลา
Em 
ทำใจ 
 
 
F 
อีกจักหน่อยไ
G 
ด้บ่

 
บ่ได้
C 
รอ 
 
แค่ตอน
Em 
นี้ยังบ่ไ
Am 
ปไส
 
แค่ตอน
G 
นี้ยังเฮ็ดใจ
F 
บ่ได้ 
 
 
Em 
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมสิไปจากเ
G 
จ้า
 
แม่นเฮาเจ็บห
C 
ลาย
 
แม่นเฮาสิ
Em 
ตาย 
 
กะยัง
Am 
บ่ไปไสคื
Em 
อเก่า
 
แม่นตรง
F 
นี้ต้องทน 
 
เห็นเ
Em 
จ้าฮักเขา
 
ฮู้
Dm 
อยู่ว่าบ่แม่นที่ของเ
G 
ฮา
 
แต่เฮายัง บ่
C 
มีหม่องไป

 
แม่นตรง
F 
นี้ต้องทน 
 
เห็นเ
Em 
จ้าฮักเขา
 
ฮู้
Dm 
อยู่ว่าบ่แม่นที่ของเ
G 
ฮา..
 
แต่เฮายัง.. บ่พ
C 
ร้อม..

OUTRO | F | Em | Dm G | C |


บ่ได้รอ แค่ตอนนี้ยังบ่ไปไส
แค่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจบ่ได้ ยังบ่พร้อมสิไป

( ดนตรี )

ไผสิไปเริ่มใหม่ได้ง่ายคือเจ้ากะเว้าไปเนาะ
บ่ได้คิดสิรอ บ่ได้คิดว่าเจ้าสิกลับคืนมา
บ่ได้สร้างความหวัง บ่ได้อยู่เพื่อทวงคำสัญญา
แต่ที่ยังคงบ้า เพราะฮู้แก่ใจว่ายังลืมบ่ได้

บ่ได้ถ่าเจ้าคืนมา แต่ว่าบ่พร้อมสิไป
ขอเวลาทำใจ อีกจักหน่อยได้บ่

บ่ได้รอ แค่ตอนนี้ยังบ่ไปไส
แค่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจบ่ได้
ยังบ่พร้อมสิไปจากเจ้า

แม่นเฮาเจ็บหลาย
แม่นเฮาสิตาย กะยังบ่ไปไสคือเก่า
แม่นตรงนี้ต้องทน เห็นเจ้าฮักเขา
ฮู้อยู่ว่าบ่แม่นที่ของเฮา
แต่เฮายัง บ่มีหม่องไป

( ดนตรี )

บ่ได้ถ่าเจ้าคืนมา แต่ว่าบ่พร้อมสิไป
ขอเวลาทำใจ อีกจักหน่อยได้บ่

บ่ได้รอ แค่ตอนนี้ยังบ่ไปไส
แค่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจบ่ได้
ยังบ่พร้อมสิไปจากเจ้า
แม่นเฮาเจ็บหลาย
แม่นเฮาสิตาย กะยังบ่ไปไสคือเก่า
แม่นตรงนี้ต้องทน เห็นเจ้าฮักเขา
ฮู้อยู่ว่าบ่แม่นที่ของเฮา
แต่เฮายัง บ่มีหม่องไป

แม่นตรงนี้ต้องทน เห็นเจ้าฮักเขา
ฮู้อยู่ว่าบ่แม่นที่ของเฮา..
แต่เฮายัง.. บ่พร้อม…

มิวสิควิดีโอ บ่ได้รอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง : บ่ได้รอ (คอร์ด)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend