คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E G#m | C#m G#m | A E | F#m | B |

 
มก
E 
ราสัญ
G#m 
ญาให้ไว้กับ
C#m 
อ้าย
F#7 
กุมภาธ์วันวาเลนไ
A 
ทน์
 
เจ้าบอกกับอ้
B 
ายสิบ่ถิ่ม
E 
ป๋า
 
มีนาเลย
F#m 
ผ่าน 
 
สองเฮา
C#m 
นั้นยังจำสัญ
F#m 
ญา
 
พอย่
B 
างเข้าเดือนเม
E 
ษา
 
เจ้าจากบ้าน
B 
นาบ่หวนคื
E 
นเฮืน.. 
 
 
E7 

 
พฤษ
A 
ภาน้ำใน
B 
ตาก็เริ่มหลั่ง
C#m 
ไหล
 
มิ
B 
ถุนายนผ่านไ
A 
ป 
 
หัวใ
B 
จอ้ายเริ่มเห
E 
ว่หว้า
 
กรกฎาเลย
F#m 
ผ่าน 
 
บ่มีวี่
C#m 
แววเจ้าคืนก
F#m 
ลับมา
 
สิง
B 
หาเจ้าลืมสัญ
E 
ญา 
 
บ่หวนคืน
B 
มาหาอ้ายคื
E 
อเก่า.. 
 
 
B 

 
เข้าสู่กัน
E 
ยา 
 
ตุ
G#m 
ลาก็เลยผ่
C#m 
านไป
 
พฤศจิ
F#7 
กาอ้ายแทบขาด
A 
ใจ
 
น้องไ
B 
ด้ส่งข่าวคื
E 
นมา
 
สิมีข่า
C#m 
วดีสิ้นปี
C#7 
นี้ปลายเดือน
F#m 
ธันวา
 
เจ้า
B 
บ่จำคำสัญ
E 
ญา 
 
จะเข้าวิ
B 
วาห์กับหนุ่มเศร
E 
ษฐี

INSTRU | E G#m | C#m B | A B | E B |
INSTRU | C#m C#7 | F#m B | E B | E E7 |

 
เสียงสวดเอิ้
A 
นขวัญสะ
B 
บั้นหัวใจอ้า
C#m 
ยนี้ 
 
 
B 
 
น้องค
A 
นดี 
 
มื้อ
B 
นี้ถิ่มอ้ายไ
E 
ปแล้ว
 
เฮ็ดให้อ้ายเจ็
C#m 
บปวด 
 
รวด
C#7 
ร้าวระทมสุด
F#m 
แสน
 
หนึ่ง
B 
ปีที่อ้ายห่วงแ
E 
หน 
 
เจ้าตอบแ
B 
ทนได้เจ็บเจีย
E 
นตาย

 
เสียงสวดเอิ้
A 
นขวัญสะ
B 
บั้นหัวใจอ้า
C#m 
ยนี้ 
 
 
B 
 
น้องค
A 
นดี 
 
มื้อ
B 
นี้ถิ่มอ้ายไ
E 
ปแล้ว
 
เฮ็ดให้อ้ายเจ็
C#m 
บปวด 
 
รวด
C#7 
ร้าวระทมสุด
F#m 
แสน
 
หนึ่ง
B 
ปีที่อ้ายห่วงแ
E 
หน 
 
เจ้าตอบแ
B 
ทนได้เจ็บเจีย
E 
นตาย

 
สิฮักเจ้าหมดลมหา
F#m 
ยใจ 
 
แม่นโดนปาน
B 
ใด๋..
 
อ้ายก็ยังรอ…
 

OUTRO | A | G#m C#m | F#m A | B | B | E |


มกราสัญญาให้ไว้กับอ้าย
กุมภาธ์วันวาเลนไทน์
เจ้าบอกกับอ้ายสิบ่ถิ่มป๋า
มีนาเลยผ่าน สองเฮานั้นยังจำสัญญา
พอย่างเข้าเดือนเมษา
เจ้าจากบ้านนาบ่หวนคืนเฮืน..

พฤษภาน้ำในตาก็เริ่มหลั่งไหล
มิถุนายนผ่านไป หัวใจอ้ายเริ่มเหว่หว้า
กรกฎาเลยผ่าน บ่มีวี่แววเจ้าคืนกลับมา
สิงหาเจ้าลืมสัญญา บ่หวนคืนมาหาอ้ายคือเก่า..

เข้าสู่กันยา ตุลาก็เลยผ่านไป
พฤศจิกาอ้ายแทบขาดใจ
น้องได้ส่งข่าวคืนมา
สิมีข่าวดีสิ้นปีนี้ปลายเดือนธันวา
เจ้าบ่จำคำสัญญา จะเข้าวิวาห์กับหนุ่มเศรษฐี

( ดนตรี )

เสียงสวดเอิ้นขวัญสะบั้นหัวใจอ้ายนี้
น้องคนดี มื้อนี้ถิ่มอ้ายไปแล้ว
เฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวด รวดร้าวระทมสุดแสน
หนึ่งปีที่อ้ายห่วงแหน เจ้าตอบแทนได้เจ็บเจียนตาย

เสียงสวดเอิ้นขวัญสะบั้นหัวใจอ้ายนี้
น้องคนดี มื้อนี้ถิ่มอ้ายไปแล้ว
เฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวด รวดร้าวระทมสุดแสน
หนึ่งปีที่อ้ายห่วงแหน เจ้าตอบแทนได้เจ็บเจียนตาย

สิฮักเจ้าหมดลมหายใจ แม่นโดนปานใด๋..
อ้ายก็ยังรอ…


รูปภาพคอร์ด เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
ดนตรี : อ.นนท์ อมตะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend