คอร์ดเพลง เหมื่อยแล้ว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหมื่อยแล้ว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เหมื่อยแล้ว - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอล์ฟ สุทธิพงษ์ : เหมื่อยแล้ว


INTRO | F G | Em Am |

 
บ่ตาม บ่
F 
ตื๊อ 
 
บ่ยื้อไผแ
G 
ล้ว
 
เซาเอา
Em 
ใจไปผูกไว้กั
Am 
บตีนเขา
 
แล้วมื้อ
F 
นึงโตสิคิดฮอดเ
G 
ฮา
 
ว่าบ่มี
Em 
ไผฮักโต
Am 
ส่ำนี้..

INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
ขั่นอยากสิ
C 
ไปกะไปโล
Em 
ดบ่ต้องห่วงทา
Am 
งนี้
 
ขั่นว่าฮักเ
F 
ขาอีหลี 
 
คงบ่
G 
มีวิธีเปลี่ย
Dm 
นใจ
F 
คิดดีแล้วแม่
G 
นบ่ 
 
ตัดสิ
Em 
นใจแล้วน้อจั่
Am 
งเว้าได้
 
มีแต่
Dm 
คำอวยพรสิให้ 
 
กับขอใจอ้า
G 
ยคืน

 
เหมื่อยแล้วหล่า
Dm 
เอ๋ย
 
กับการขอร้องให้เจ้าฮั
Em 
กกัน
 
ฮอดแ
F 
ล้ว 
 
ฮอดวันที่ต้องยอ
G 
มรับ

 
บ่ตาม บ่
F 
ตื๊อ 
 
บ่ยื้อไผแ
G 
ล้ว
 
เซาเอา
Em 
ใจไปผูกไว้กั
Am 
บตีนเขา
 
แล้วมื้อ
F 
นึงโตสิคิดฮอดเ
G 
ฮา
 
ว่าบ่มี
Em 
ไผฮักโต
Am 
ส่ำนี้

 
ดู
F 
แลเจ้าของนำเ
G 
ด้อ
 
ให้เธอเบิด
Em 
แล้วความฮัก
Am 
ที่มี
 
มันเหมื่อยอี
F 
หลี
 
กับก
G 
ารเฮ็ดดีแล้ว
C 
บ่มีค่า 
 
 
G 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
เหมื่อยแล้วหล่า
Dm 
เอ๋ย
 
กับการขอร้องให้เจ้าฮั
Em 
กกัน
 
ฮอดแ
F 
ล้ว 
 
ฮอดวันที่ต้องยอ
G 
มรับ

 
บ่ตาม บ่
F 
ตื๊อ 
 
บ่ยื้อไผแ
G 
ล้ว
 
เซาเอา
Em 
ใจไปผูกไว้กั
Am 
บตีนเขา
 
แล้วมื้อ
F 
นึงโตสิคิดฮอดเ
G 
ฮา
 
ว่าบ่มี
Em 
ไผฮักโต
Am 
ส่ำนี้

 
ดู
F 
แลเจ้าของนำเ
G 
ด้อ
 
ให้เธอเบิด
Em 
แล้วความฮัก
Am 
ที่มี
 
มันเหมื่อยอี
F 
หลี
 
กับก
G 
ารเฮ็ดดีแล้ว
C 
บ่มีค่า

 
ดู
F 
แลเจ้าของนำเ
G 
ด้อ
 
ให้เธอเบิด
Em 
แล้วความฮักเถื่
Am 
อนี้
 
มันเหมื่อยอี
F 
หลี
 
กับก
G 
ารเฮ็ดดีแล้ว
C 
บ่มีค่า

 
มันเหมื่อยอี
F 
หลี
 
กับก
G 
ารเฮ็ดดีแล้ว
C 
บ่มีค่า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหมื่อยแล้ว


บ่ตาม บ่ตื๊อ บ่ยื้อไผแล้ว
เซาเอาใจไปผูกไว้กับตีนเขา
แล้วมื้อนึงโตสิคิดฮอดเฮา
ว่าบ่มีไผฮักโตส่ำนี้..

( ดนตรี )

ขั่นอยากสิไปกะไปโลดบ่ต้องห่วงทางนี้
ขั่นว่าฮักเขาอีหลี คงบ่มีวิธีเปลี่ยนใจ
คิดดีแล้วแม่นบ่ ตัดสินใจแล้วน้อจั่งเว้าได้
มีแต่คำอวยพรสิให้ กับขอใจอ้ายคืน

เหมื่อยแล้วหล่าเอ๋ย
กับการขอร้องให้เจ้าฮักกัน
ฮอดแล้ว ฮอดวันที่ต้องยอมรับ

บ่ตาม บ่ตื๊อ บ่ยื้อไผแล้ว
เซาเอาใจไปผูกไว้กับตีนเขา
แล้วมื้อนึงโตสิคิดฮอดเฮา
ว่าบ่มีไผฮักโตส่ำนี้

ดูแลเจ้าของนำเด้อ
ให้เธอเบิดแล้วความฮักที่มี
มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า

( ดนตรี )

เหมื่อยแล้วหล่าเอ๋ย
กับการขอร้องให้เจ้าฮักกัน
ฮอดแล้ว ฮอดวันที่ต้องยอมรับ

บ่ตาม บ่ตื๊อ บ่ยื้อไผแล้ว
เซาเอาใจไปผูกไว้กับตีนเขา
แล้วมื้อนึงโตสิคิดฮอดเฮา
ว่าบ่มีไผฮักโตส่ำนี้

ดูแลเจ้าของนำเด้อ
ให้เธอเบิดแล้วความฮักที่มี
มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า

ดูแลเจ้าของนำเด้อ
ให้เธอเบิดแล้วความฮักเถื่อนี้
มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า

มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า..

มิวสิควิดีโอ เหมื่อยแล้ว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง เหมื่อยแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
ติดต่องานโทร : 0610291703
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend