หน้าแรก » กอล์ฟ สุทธิพงษ์ » คอร์ดเพลง เหมื่อยแล้ว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เหมื่อยแล้ว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง : เหมื่อยแล้ว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เหมื่อยแล้ว - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอล์ฟ สุทธิพงษ์ : เหมื่อยแล้ว


INTRO | F G | Em Am |

 
บ่ตาม บ่
ตื๊อ 
 
บ่ยื้อไผแ
ล้ว
 
เซาเอา
Em 
ใจไปผูกไว้กั
Am 
บตีนเขา
 
แล้วมื้อ
นึงโตสิคิดฮอดเ
ฮา
 
ว่าบ่มี
Em 
ไผฮักโต
Am 
ส่ำนี้..

INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
ขั่นอยากสิ
ไปกะไปโล
Em 
ดบ่ต้องห่วงทา
Am 
งนี้
 
ขั่นว่าฮักเ
ขาอีหลี 
 
คงบ่
มีวิธีเปลี่ย
Dm 
นใจ
คิดดีแล้วแม่
นบ่ 
 
ตัดสิ
Em 
นใจแล้วน้อจั่
Am 
งเว้าได้
 
มีแต่
Dm 
คำอวยพรสิให้ 
 
กับขอใจอ้า
ยคืน

 
เหมื่อยแล้วหล่า
Dm 
เอ๋ย
 
กับการขอร้องให้เจ้าฮั
Em 
กกัน
 
ฮอดแ
ล้ว 
 
ฮอดวันที่ต้องยอ
มรับ

 
บ่ตาม บ่
ตื๊อ 
 
บ่ยื้อไผแ
ล้ว
 
เซาเอา
Em 
ใจไปผูกไว้กั
Am 
บตีนเขา
 
แล้วมื้อ
นึงโตสิคิดฮอดเ
ฮา
 
ว่าบ่มี
Em 
ไผฮักโต
Am 
ส่ำนี้

 
ดู
แลเจ้าของนำเ
ด้อ
 
ให้เธอเบิด
Em 
แล้วความฮัก
Am 
ที่มี
 
มันเหมื่อยอี
หลี
 
กับก
ารเฮ็ดดีแล้ว
บ่มีค่า 
 
 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
เหมื่อยแล้วหล่า
Dm 
เอ๋ย
 
กับการขอร้องให้เจ้าฮั
Em 
กกัน
 
ฮอดแ
ล้ว 
 
ฮอดวันที่ต้องยอ
มรับ

 
บ่ตาม บ่
ตื๊อ 
 
บ่ยื้อไผแ
ล้ว
 
เซาเอา
Em 
ใจไปผูกไว้กั
Am 
บตีนเขา
 
แล้วมื้อ
นึงโตสิคิดฮอดเ
ฮา
 
ว่าบ่มี
Em 
ไผฮักโต
Am 
ส่ำนี้

 
ดู
แลเจ้าของนำเ
ด้อ
 
ให้เธอเบิด
Em 
แล้วความฮัก
Am 
ที่มี
 
มันเหมื่อยอี
หลี
 
กับก
ารเฮ็ดดีแล้ว
บ่มีค่า

 
ดู
แลเจ้าของนำเ
ด้อ
 
ให้เธอเบิด
Em 
แล้วความฮักเถื่
Am 
อนี้
 
มันเหมื่อยอี
หลี
 
กับก
ารเฮ็ดดีแล้ว
บ่มีค่า

 
มันเหมื่อยอี
หลี
 
กับก
ารเฮ็ดดีแล้ว
บ่มีค่า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหมื่อยแล้ว


บ่ตาม บ่ตื๊อ บ่ยื้อไผแล้ว
เซาเอาใจไปผูกไว้กับตีนเขา
แล้วมื้อนึงโตสิคิดฮอดเฮา
ว่าบ่มีไผฮักโตส่ำนี้..

( ดนตรี )

ขั่นอยากสิไปกะไปโลดบ่ต้องห่วงทางนี้
ขั่นว่าฮักเขาอีหลี คงบ่มีวิธีเปลี่ยนใจ
คิดดีแล้วแม่นบ่ ตัดสินใจแล้วน้อจั่งเว้าได้
มีแต่คำอวยพรสิให้ กับขอใจอ้ายคืน

เหมื่อยแล้วหล่าเอ๋ย
กับการขอร้องให้เจ้าฮักกัน
ฮอดแล้ว ฮอดวันที่ต้องยอมรับ

บ่ตาม บ่ตื๊อ บ่ยื้อไผแล้ว
เซาเอาใจไปผูกไว้กับตีนเขา
แล้วมื้อนึงโตสิคิดฮอดเฮา
ว่าบ่มีไผฮักโตส่ำนี้

ดูแลเจ้าของนำเด้อ
ให้เธอเบิดแล้วความฮักที่มี
มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า

( ดนตรี )

เหมื่อยแล้วหล่าเอ๋ย
กับการขอร้องให้เจ้าฮักกัน
ฮอดแล้ว ฮอดวันที่ต้องยอมรับ

บ่ตาม บ่ตื๊อ บ่ยื้อไผแล้ว
เซาเอาใจไปผูกไว้กับตีนเขา
แล้วมื้อนึงโตสิคิดฮอดเฮา
ว่าบ่มีไผฮักโตส่ำนี้

ดูแลเจ้าของนำเด้อ
ให้เธอเบิดแล้วความฮักที่มี
มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า

ดูแลเจ้าของนำเด้อ
ให้เธอเบิดแล้วความฮักเถื่อนี้
มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า

มันเหมื่อยอีหลี
กับการเฮ็ดดีแล้วบ่มีค่า..

มิวสิควิดีโอ เหมื่อยแล้ว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง เหมื่อยแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
ติดต่องานโทร : 0610291703
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :