คอร์ดเพลง เขาบ่ได้ฮัก(หมู่เอ๋ย) กอล์ฟ สุทธิพงษ์ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง เขาบ่ได้ฮัก(หมู่เอ๋ย) กอล์ฟ สุทธิพงษ์, น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ด :

ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์, น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ,น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ดในเพลง : F,Am,Dm,C,Bb


INTRO | F Am | Dm C | Bb | C | C |

 
หมู่เอ๋
F 
ยหมู่ 
 
มื้อนี้
Am 
กูอกหักอีกแล้ว
Bb 
เขามาล่อแล้วเขากะไปแล้ว 
 
 
C 
ไปกับคนใหม่
Bb 
เขามาตั๋วว่า
Bbm 
ฮัก 
 
มา
Am 
ฝากความหวังเอ
Dm 
าไว้
 
ว่า
Bb 
เขาสิอยู่จนมื้อสุดท้าย 
 
แต่เ
C 
ขากะไปแล้ว

 
เจ็บ
Dm 
อยู่ 
 
แต่บ่
C 
ฮู้สิเว้าให้ไ
Bb 
ผฟัง
 
ไป
Dm 
เอาเหล้ามาแหน่จัก
C 
ลัง 
 
กูอยากระ
Bb 
บาย
 
ความในใจกู
C 
นี้

 
เขาบ่ได้ฮัก
F 
กู 
 
แหม
Am 
หมู่กูเสียใจ
Dm 
หลาย
 
ทุ่ม
C 
เทให้เขาแท
Bb 
บตาย 
 
สุดท้ายเขาบ่ได้คิ
C 
ดหยัง
Bb 
เขามาตั๋วใจใ
Bbm 
ห้เจ็บอีกแล้ว 
 
 
Am 
เขามาให้ควา
Dm 
มหวัง
 
สุด
Bb 
ท้ายกะเฮ็ดใจกู
C 
พัง 
 
อีกแล้วแห
F 
มหมู่

Bb 
โอ
C 
Am 
Dm 
Bb 
C 
 
เซาให้ส
F 
าก่อน

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
เขาบ่ได้ฮัก
F 
กู 
 
แหม
Am 
หมู่กูเสียใจ
Dm 
หลาย
 
ทุ่ม
C 
เทให้เขาแท
Bb 
บตาย 
 
สุดท้ายเขาบ่ได้คิ
C 
ดหยัง
Bb 
เขามาตั๋วใจใ
Bbm 
ห้เจ็บอีกแล้ว 
 
 
Am 
เขามาให้ควา
Dm 
มหวัง
 
สุด
Bb 
ท้ายกะเฮ็ดใจกู
C 
พัง 
 
อีกแล้วแห
F 
มหมู่ 
 
 
C 

 
เขาบ่ได้ฮัก
F 
มึงแหม
Am 
หมู่ให้เซาเสี
Dm 
ยใจ
 
ต่อให้
C 
มึงทุ่มเทแท
Bb 
บตาย 
 
สุดท้ายมึงกะบ่ไ
C 
ด้หยัง
 
ตัดใจ
Bb 
สาหาเอาผู้ใ
Bbm 
หม่ 
 
 
Am 
เซาเสียใจเซาไ
Dm 
หลเด้อน้ำตา
 
มื้อใ
Bb 
ด๋ถืกเขาถิ่ม
C 
มากูรักษาก
F 
ะได้

 
มื้อใ
Bb 
ด๋ถืกเขาถิ่ม
C 
มา..
 
กูรักษาก
F 
ะได้ 
 
 
Bb 
 
Bbm 
 
F 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เขาบ่ได้ฮัก(หมู่เอ๋ย)


หมู่เอ๋ยหมู่ มื้อนี้กูอกหักอีกแล้ว
เขามาล่อแล้วเขากะไปแล้ว ไปกับคนใหม่
เขามาตั๋วว่าฮัก มาฝากความหวังเอาไว้
ว่าเขาสิอยู่จนมื้อสุดท้าย แต่เขากะไปแล้ว

เจ็บอยู่ แต่บ่ฮู้สิเว้าให้ไผฟัง
ไปเอาเหล้ามาแหน่จักลัง กูอยากระบาย
ความในใจกูนี้

เขาบ่ได้ฮักกู แหมหมู่กูเสียใจหลาย
ทุ่มเทให้เขาแทบตาย สุดท้ายเขาบ่ได้คิดหยัง
เขามาตั๋วใจให้เจ็บอีกแล้ว เขามาให้ความหวัง
สุดท้ายกะเฮ็ดใจกูพัง อีกแล้วแหมหมู่

โอ.. เซาให้สาก่อน

( ดนตรี )

เขาบ่ได้ฮักกู แหมหมู่กูเสียใจหลาย
ทุ่มเทให้เขาแทบตาย สุดท้ายเขาบ่ได้คิดหยัง
เขามาตั๋วใจให้เจ็บอีกแล้ว เขามาให้ความหวัง
สุดท้ายกะเฮ็ดใจกูพัง อีกแล้วแหมหมู่

เขาบ่ได้ฮักมึงแหมหมู่ให้เซาเสียใจ
ต่อให้มึงทุ่มเทแทบตาย สุดท้ายมึงกะบ่ได้หยัง
ตัดใจสาหาเอาผู้ใหม่ เซาเสียใจเซาไหลเด้อน้ำตา
มื้อใด๋ถืกเขาถิ่มมากูรักษากะได้

มื้อใด๋ถืกเขาถิ่มมา..
กูรักษากะได้

มิวสิควิดีโอ เขาบ่ได้ฮัก(หมู่เอ๋ย) กอล์ฟ สุทธิพงษ์, น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เพลง : เขาบ่ได้ฮัก(หมู่เอ๋ย)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์, น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เรียบเรียง : น้ำไวน์คนหล่อ
ติดต่องานแสดง : 0610291703
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend