คอร์ดเพลง ผ้าห่ม MEYOU (มิว)

  
Text   


G 
เธอมีใคร
D 
กอดหรือยังตอน
Em 
หนาว
 
อยากจะบ
D 
อกให้ฟังว่า
C 
ฉันเองแหละ
 
ที่จะ
Bm 
เดินเข้าไป..กอด
Am 
เธอเอาไว้ด้วย
D 
หัวใจ

 
อยากจะ
G 
รู้.. 
 
ในวัน
D 
นี้เธอไปอยู่
Em 
ไหน
 
นานมากแ
D 
ล้วไม่ค่อยได้เ
C 
จอเท่าไร 
 
เธอ
Bm 
เป็นเช่นไร
 
อยาก
Am 
รู้เธอยังสบายดีไ
D 
หม

 
อยา
Am 
กรู้.. 
 
ยังทร
Bm 
มานไหม
 
หากได้
C 
ฉันไปกอด.. 
 
ยามเหน็บห
D 
นาว..

 
หากเธอห
G 
นาว 
 
ขอ
D/F# 
เป็นผ้าห่มได้ไ
Em 
หม
 
ขอเ
D 
ป็นผ้า
G 
ห่มให้เ
C 
ธอนอนกอดได้ไ
Bm 
หม
 
ให้
Am 
เธอรู้สึกว่าปล
D 
อดภัย

G 
นะ.. 
 
ขอ
D/F# 
เป็นผ้าห่มได้ไ
Em 
หม
 
ขอเ
D 
ป็นผ้า
G 
ห่มให้เ
C 
ธอนอนกอดได้ไ
Bm 
หม
 
ให้
Am 
เธอรู้สึกอบ
D 
อุ่นหัวใจ

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
อยา
Am 
กรู้.. 
 
ยังทร
Bm 
มานไหม
 
หากได้
C 
ฉันไปกอด.. 
 
ยามเหน็บห
D 
นาว..

 
หากเธอห
G 
นาว 
 
ขอ
D/F# 
เป็นผ้าห่มได้ไ
Em 
หม
 
ขอเ
D 
ป็นผ้า
G 
ห่มให้เ
C 
ธอนอนกอดได้ไ
Bm 
หม
 
ให้
Am 
เธอรู้สึกว่าปล
D 
อดภัย

G 
นะ.. 
 
ขอ
D/F# 
เป็นผ้าห่มได้ไ
Em 
หม
 
ขอเ
D 
ป็นผ้า
G 
ห่มให้เ
C 
ธอนอนกอดได้ไ
Bm 
หม
 
ให้
Am 
เธอรู้สึกอบ
D 
อุ่น..

 
หากเธอห
G 
นาว 
 
ขอ
D/F# 
เป็นผ้าห่มได้ไ
Em 
หม
 
ขอเ
D 
ป็นผ้า
G 
ห่มให้เ
C 
ธอนอนกอดได้ไ
Bm 
หม
 
ให้
Am 
เธอรู้สึกว่าปล
D 
อดภัย

G 
นะ.. 
 
ขอ
D/F# 
เป็นผ้าห่มได้ไ
Em 
หม
 
ขอเ
D 
ป็นผ้า
G 
ห่มให้เ
C 
ธอนอนกอดได้ไ
Bm 
หม
 
ให้
Am 
เธอรู้สึกอบ
D 
อุ่นหัวใจ

INSTRU | G D | Em D | C Bm |

Am 
   อบ
D 
อุ่น..หั
G 
วใจ..


เธอมีใครกอดหรือยังตอนหนาว
อยากจะบอกให้ฟังว่าฉันเองแหละ
ที่จะเดินเข้าไป..กอดเธอเอาไว้ด้วยหัวใจ

อยากจะรู้.. ในวันนี้เธอไปอยู่ไหน
นานมากแล้วไม่ค่อยได้เจอเท่าไร เธอเป็นเช่นไร
อยากรู้เธอยังสบายดีไหม

อยากรู้.. ยังทรมานไหม
หากได้ฉันไปกอด.. ยามเหน็บหนาว..

หากเธอหนาว ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัย

นะ.. ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

( ดนตรี )

อยากรู้.. ยังทรมานไหม
หากได้ฉันไปกอด.. ยามเหน็บหนาว..

หากเธอหนาว ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัย

นะ.. ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกอบอุ่น..

หากเธอหนาว ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัย

นะ.. ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

( ดนตรี )

อบอุ่น..หัวใจ..

มิวสิควิดีโอ ผ้าห่ม MEYOU

เพลง : ผ้าห่ม (คอร์ด)
ศิลปิน : MEYOU
Written: MEYOU
Produced: TimeTime
IG: mew

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend