คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอล์ฟ สุทธิพงษ์ : ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | Bm E | Am | D |

 
C 
มื่อความฮัก.. 
 
มัน
Bm 
จบลงไปมื้อ
E 
นี้
 
คงมี
Am 
แต่.. 
 
ดีก
D 
รีส่อ
G 
ยได้
Am 
หมู่มันกะย้อง..ให้กินเ
Bm 
หล้าลงไปห
E 
ลาย 
 
 
ให้มัน
Am 
ลืมความเ
C 
จ็บเบิดจากส
D 
มอง..

Am 
กิน ๆ ๆ หมู่กะ
Bm 
รินหน่ำ 
 
 
เมาจน
C 
หัวสักหัวค
D 
ว่ำ 
 
ไปโ
G 
ลด
Am 
คิดฮอดเขากะ
Bm 
บ่มีประโยชน์
 
เอาความ
C 
ช้ำไปโผดในเหล้าขว
D 
ดนี้

 
ตอกเหล้าข
C 
าว 
 
แฮงเจ็
D 
บหลาย
 
น้ำตา
Bm 
ไหล 
 
อยู่
Em 
หวื่น 
 
 
กับแ
Am 
กล้มดีกรี 
 
คือเ
D 
สียงสะอื้น
 
จาก
G 
ใจของคนพ่าย
B7 
ฮัก
 
เหล้าสิบ
C 
ลังกะคงบ่
D 
พอ
 
เจ็บแท้
Bm 
น้อ 
 
ขี้เหลาเม
Em 
าฮัก
 
Am 
ผว่ากินเหล้า 
 
แล้วสิ
Bm 
เซาอกหัก
 
ไผ
C 
ว่ากินเห
D 
ล้าสิลืมเข
G 
าได้

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Am 
กิน ๆ ๆ หมู่กะ
Bm 
รินหน่ำ 
 
 
เมาจน
C 
หัวสักหัวค
D 
ว่ำ 
 
ไปโ
G 
ลด
Am 
คิดฮอดเขากะ
Bm 
บ่มีประโยชน์
 
เอาความ
C 
ช้ำไปโผดในเหล้าขว
D 
ดนี้

 
ตอกเหล้าข
C 
าว 
 
แฮงเจ็
D 
บหลาย
 
น้ำตา
Bm 
ไหล 
 
อยู่
Em 
หวื่น 
 
 
กับแ
Am 
กล้มดีกรี 
 
คือเ
D 
สียงสะอื้น
 
จาก
G 
ใจของคนพ่าย
B7 
ฮัก
 
เหล้าสิบ
C 
ลังกะคงบ่
D 
พอ
 
เจ็บแท้
Bm 
น้อ 
 
ขี้เหลาเม
Em 
าฮัก
 
Am 
ผว่ากินเหล้า 
 
แล้วสิ
Bm 
เซาอกหัก
 
ไผ
C 
ว่ากินเห
D 
ล้าสิลืมเข
G 
าได้

 
ไผ
C 
ว่ากินเห
D 
ล้า.. 
 
สิเซาเสียใจ…

OUTRO | C D | Bm E | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว


เมื่อความฮัก.. มันจบลงไปมื้อนี้
คงมีแต่.. ดีกรีส่อยได้
หมู่มันกะย้อง..ให้กินเหล้าลงไปหลาย ๆ
ให้มันลืมความเจ็บเบิดจากสมอง..

กิน ๆ ๆ หมู่กะรินหน่ำ ๆ
เมาจนหัวสักหัวคว่ำ ไปโลด
คิดฮอดเขากะบ่มีประโยชน์
เอาความช้ำไปโผดในเหล้าขวดนี้

ตอกเหล้าขาว แฮงเจ็บหลาย
น้ำตาไหล อยู่หวื่น ๆ
กับแกล้มดีกรี คือเสียงสะอื้น
จากใจของคนพ่ายฮัก
เหล้าสิบลังกะคงบ่พอ
เจ็บแท้น้อ ขี้เหลาเมาฮัก
ไผว่ากินเหล้า แล้วสิเซาอกหัก
ไผว่ากินเหล้าสิลืมเขาได้

( ดนตรี )

กิน ๆ ๆ หมู่กะรินหน่ำ ๆ
เมาจนหัวสักหัวคว่ำ ไปโลด
คิดฮอดเขากะบ่มีประโยชน์
เอาความช้ำไปโผดในเหล้าขวดนี้

ตอกเหล้าขาว แฮงเจ็บหลาย
น้ำตาไหล อยู่หวื่น ๆ
กับแกล้มดีกรี คือเสียงสะอื้น
จากใจของคนพ่ายฮัก
เหล้าสิบลังกะคงบ่พอ
เจ็บแท้น้อ ขี้เหลาเมาฮัก
ไผว่ากินเหล้า แล้วสิเซาอกหัก
ไผว่ากินเหล้าสิลืมเขาได้

ไผว่ากินเหล้า.. สิเซาเสียใจ…


รูปภาพคอร์ด ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮ้องไห้ใส่เหล้าขาว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน
กอล์ฟ สุทธิพงษ์
ติดต่องานแสดง : 061-029-1703
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend