คอร์ดเพลง ใบดำช้ำฮัก – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใบดำช้ำฮัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ใบดำช้ำฮัก - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอล์ฟ สุทธิพงษ์ : ใบดำช้ำฮัก


 
จับได้ใบ
D 
ดำกะช้ำบ่ต่างจากใบ
F#m 
แดง
 
น้องหล่าคำ
Bm 
แพงกะถิ่มอ้ายไป 
 
คื
F#m 
อเก่า
 
มื่อเก
G 
ณฑ์ความฮัก 
 
รั้วขอ
F#m 
งใจเจ้า
 
เจ็บ
Em 
คักเจ้ายกให้เ
A 
ขา..

INSTRU | D F#m | Bm F#m | G | A |

D 
มื้อที่เจ้า 
 
คิด
F#m 
เลือกโตจริง
 
คนถูก
G 
ทิ้ง 
 
ฮู้
A 
บ่เจ็บปา
D 
งตาย
Bm 
ผู้ชนะเป็น
F#m 
เขาที่จับได้
 
ใบแ
G 
ดงผ่านเข้ากรงหัว
A 
ใจ

 
ต้อง
D 
ดีใจแม่นบ่ที่จับได้
F#m 
ใบดำ
 
ต้องเจ็
Bm 
บช้ำ 
 
ตอบแนควร
F#m 
ยิ้มบ่
 
อ้ายค
G 
วรยินดี 
 
มีความสุขแ
F#m 
ม่นบ่
 
บอกแ
G 
หน่ 
 
ต้องเฮ็ดโตจั่ง
A 
ใด๋..

 
ใบ
Bm 
แดง 
 
ตำแหน่งเบิ่งแยงใ
F#m 
จน้อง
 
ผลัดส
G 
อง 
 
น้องให้เขาเบิ
A 
ดใจ
 
Bm 
บดำนอนเฝ้าอย่าเว้าคั
F#m 
กหลาย
 
รั้วของหั
G 
วใจ 
 
อ้ายคงทำได้แ
A 
ค่มอง

 
จับได้ใบ
D 
ดำกะช้ำบ่ต่างจากใบ
F#m 
แดง
 
น้องหล่าคำ
Bm 
แพงกะถิ่มอ้ายไป 
 
คื
F#m 
อเก่า
 
มื่อเก
G 
ณฑ์ความฮัก 
 
รั้วขอ
F#m 
งใจเจ้า
 
เจ็บ
Em 
คักเจ้ายกให้เ
A 
ขา

 
ให้คนถ่า
D 
ฮัก 
 
เป็นผู้
F#m 
ชนะ
 
รัก
Bm 
ษาดินแดนในใ
F#m 
จเจ้า
 
G 
ล้วกะจบควา
F#m 
มฮักของสองเฮา
 
ใบ
Em 
ดำกะช้ำฮักคือเ
A 
ก่า 
 
ควรดีใ
D 
จบ่ 
 
 
A 

INSTRU | D A | Bm F#m | G F#m | Em A |
INSTRU | D A | Bm F#m | G F#m | Em A |

 
ใบ
Bm 
แดง 
 
ตำแหน่งเบิ่งแยงใ
F#m 
จน้อง
 
ผลัดส
G 
อง 
 
น้องให้เขาเบิ
A 
ดใจ
 
Bm 
บดำนอนเฝ้าอย่าเว้าคั
F#m 
กหลาย
 
รั้วของหั
G 
วใจ 
 
อ้ายคงทำได้แ
A 
ค่มอง

 
จับได้ใบ
D 
ดำกะช้ำบ่ต่างจากใบ
F#m 
แดง
 
น้องหล่าคำ
Bm 
แพงกะถิ่มอ้ายไป 
 
คื
F#m 
อเก่า
 
มื่อเก
G 
ณฑ์ความฮัก 
 
รั้วขอ
F#m 
งใจเจ้า
 
เจ็บ
Em 
คักเจ้ายกให้เ
A 
ขา

 
ให้คนถ่า
D 
ฮัก 
 
เป็นผู้
F#m 
ชนะ
 
รัก
Bm 
ษาดินแดนในใ
F#m 
จเจ้า
 
G 
ล้วกะจบควา
F#m 
มฮักของสองเฮา
 
ใบ
Em 
ดำกะช้ำฮักคือเ
A 
ก่า 
 
ควรดีใ
D 
จบ่

 
จับได้ใบ
D 
ดำกะช้ำบ่ต่างจากใบ
F#m 
แดง
 
น้องหล่าคำ
Bm 
แพงกะถิ่มอ้ายไป 
 
คื
F#m 
อเก่า
 
มื่อเก
G 
ณฑ์ความฮัก 
 
รั้วขอ
F#m 
งใจเจ้า
 
เจ็บ
Em 
คักเจ้ายกให้เ
A 
ขา

 
ให้คนถ่า
D 
ฮัก 
 
เป็นผู้
F#m 
ชนะ
 
รัก
Bm 
ษาดินแดนในใ
F#m 
จเจ้า
 
G 
ล้วกะจบควา
F#m 
มฮักของสองเฮา
 
ใบ
Em 
ดำกะช้ำฮักคือเ
A 
ก่า 
 
ควรดีใ
D 
จบ่

 
ใบ
G 
ดำกะช้ำฮักคื
Gm 
อเก่า.
A 
..
 
อ้ายควรยินดีแม่
G 
นบ่.
Gm 
.
D 
.


จับได้ใบดำกะช้ำบ่ต่างจากใบแดง
น้องหล่าคำแพงกะถิ่มอ้ายไป คือเก่า
มื่อเกณฑ์ความฮัก รั้วของใจเจ้า
เจ็บคักเจ้ายกให้เขา..

( ดนตรี )

มื้อที่เจ้า คิดเลือกโตจริง
คนถูกทิ้งฮู้บ่เจ็บปางตาย
ผู้ชนะเป็นเขาที่จับได้
ใบแดงผ่านเข้ากรงหัวใจ

ต้องดีใจแม่นบ่ที่จับได้ใบดำ
ต้องเจ็บช้ำ ตอบแนควรยิ้มบ่
อ้ายควรยินดี มีความสุขแม่นบ่
บอกแหน่ ต้องเฮ็ดโตจั่งใด๋..

ใบแดง ตำแหน่งเบิ่งแยงใจน้อง
ผลัดสอง น้องให้เขาเบิดใจ
ใบดำนอนเฝ้าอย่าเว้าคักหลาย
รั้วของหัวใจ อ้ายคงทำได้แค่มอง

จับได้ใบดำกะช้ำบ่ต่างจากใบแดง
น้องหล่าคำแพงกะถิ่มอ้ายไป คือเก่า
มื่อเกณฑ์ความฮัก รั้วของใจเจ้า
เจ็บคักเจ้ายกให้เขา

ให้คนถ่าฮัก เป็นผู้ชนะ
รักษาดินแดนในใจเจ้า
แล้วกะจบความฮักของสองเฮา
ใบดำกะช้ำฮักคือเก่า ควรดีใจบ่

( ดนตรี )

ใบแดง ตำแหน่งเบิ่งแยงใจน้อง
ผลัดสอง น้องให้เขาเบิดใจ
ใบดำนอนเฝ้าอย่าเว้าคักหลาย
รั้วของหัวใจ อ้ายคงทำได้แค่มอง

จับได้ใบดำกะช้ำบ่ต่างจากใบแดง
น้องหล่าคำแพงกะถิ่มอ้ายไป คือเก่า
มื่อเกณฑ์ความฮัก รั้วของใจเจ้า
เจ็บคักเจ้ายกให้เขา

ให้คนถ่าฮัก เป็นผู้ชนะ
รักษาดินแดนในใจเจ้า
แล้วกะจบความฮักของสองเฮา
ใบดำกะช้ำฮักคือเก่า ควรดีใจบ่

จับได้ใบดำกะช้ำบ่ต่างจากใบแดง
น้องหล่าคำแพงกะถิ่มอ้ายไป คือเก่า
มื่อเกณฑ์ความฮัก รั้วของใจเจ้า
เจ็บคักเจ้ายกให้เขา

ให้คนถ่าฮัก เป็นผู้ชนะ
รักษาดินแดนในใจเจ้า
แล้วกะจบความฮักของสองเฮา
ใบดำกะช้ำฮักคือเก่า ควรดีใจบ่

ใบดำกะช้ำฮักคือเก่า..
อ้ายควรยินดีแม่นบ่…

มิวสิควิดีโอ ใบดำช้ำฮัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เพลง ใบดำช้ำฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง อ: ไอซ์ กีตาร์เรคคอร์ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend