คอร์ดเพลง เฮ็ดท่าใด๋ คือไปง่ายแท้ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เฮ็ดท่าใด๋ คือไปง่ายแท้ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เฮ็ดท่าใด๋ คือไปง่ายแท้ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : G,Bm,Em,D,C,D


 
เขาเฮ็ดท่า
Bm 
ใด๋ 
 
เจ้าคือ
D 
ไปกับเขาง่าย
Em 
แท้
 
ลืมแล้ว
D 
บ่ท่าห
C 
มาของเฮานี้
Em 
แหม 
 
 
D 

 
อยากฮู้
G 
เด้ 
 
อยา
Bm 
กฮู้หัวใจขอ
Em 
งเจ้า
 
ที่ไปนำเ
C 
ขา 
 
เขากับเ
D 
จ้าท่าใด๋
 
คือทรงง่ายด
G 
ายแท้
Bm 
หนอ
 
บ่คิด
Em 
พ้อ 
 
ตอนกั
Bm 
บอ้าย
 
มื้อ
C 
นี้มันเจ็บ 
 
ปวด
D 
ใจ 
 
เมื่อคิดฮอดภา
G 
พเก่า

 
ท่าก
C 
วางเหลียวหลัง 
 
อ้าย
D 
ยังบ่ลืม
 
ท่าปลากร
Bm 
ะเบนตื่ม 
 
มีแ
Em 
ฮงหลาย
 
แต่มื้อ
C 
นี้เจ้าถิ่มกันไป 
 
ไปเ
D 
อากับคนใหม่

 
เขาเฮ็ดท่า
G 
ใด๋ 
 
เจ้าคือ
Bm 
ไปกับเขาง่า
Em 
ยแท้
 
ลืมแล้ว
D 
บ่ท่าหมาของเฮ
C 
านี้แหม
 
เจ้าเอาห
D 
มอนไปรองหัวเตียง
 
เจ้าลืมแล้ว
G 
บ่ ท่า  
Bm 
69 
 
อยู่ริมระ
Em 
เบียง
 
ตอนสองเ
D 
ฮายังคง
C 
คู่เคียง 
 
 
Bm 
 
ความทรง
C 
จำ 
 
อยู่ริมระเ
D 
บียงเจ้าลืมแล้
G 
วบ่

INSTRU | G Bm | Em D | C | D |

 
ท่าก
C 
วางเหลียวหลัง 
 
อ้าย
D 
ยังบ่ลืม
 
ท่าปลากร
Bm 
ะเบนตื่ม 
 
มีแ
Em 
ฮงหลาย
 
แต่มื้อ
C 
นี้เจ้าถิ่มกันไป 
 
ไปเ
D 
อากับคนใหม่

 
เขาเฮ็ดท่า
G 
ใด๋ 
 
เจ้าคือ
Bm 
ไปกับเขาง่า
Em 
ยแท้
 
ลืมแล้ว
D 
บ่ท่าหมาของเฮ
C 
านี้แหม
 
เจ้าเอาห
D 
มอนไปรองหัวเตียง
 
เจ้าลืมแล้ว
G 
บ่ ท่า  
Bm 
69 
 
อยู่ริมระ
Em 
เบียง
 
ตอนสองเ
D 
ฮายังคง
C 
คู่เคียง 
 
 
Bm 
 
ความทรง
C 
จำ 
 
อยู่ริมระเ
D 
บียงเจ้าลืมแล้
G 
วบ่

C 
69 
 
อยู่ริมระเ
D 
บียง
 
มันบ่มีแฮงแ
C 
ล้ว
D 
บ่ 
 
 
G 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เฮ็ดท่าใด๋ คือไปง่ายแท้


ขาเฮ็ดท่าใด๋ เจ้าคือไปกับเขาง่ายแท้
ลืมแล้วบ่ท่าหมาของเฮานี้แหม

อยากฮู้เด้ อยากฮู้หัวใจของเจ้า
ที่ไปนำเขา เขากับเจ้าท่าใด๋
คือทรงง่ายดายแท้หนอ บ่คิดพ้อ ตอนกับอ้าย
มื้อนี้มันเจ็บ ปวดใจ เมื่อคิดฮอดภาพเก่า

ท่ากวางเหลียวหลัง อ้ายยังบ่ลืม
ท่าปลากระเบนตื่ม มีแฮงหลาย
แต่มื้อนี้เจ้าถิ่มกันไป ไปเอากับคนใหม่

เขาเฮ็ดท่าใด๋ เจ้าคือไปกับเขาง่ายแท้
ลืมแล้วบ่ท่าหมาของเฮานี้แหม
เจ้าเอาหมอนไปรองหัวเตียง
เจ้าลืมแล้วบ่ ท่า 69 อยู่ริมระเบียง
ตอนสองเฮายังคงคู่เคียง
ความทรงจำ อยู่ริมระเบียงเจ้าลืมแล้วบ่

ท่ากวางเหลียวหลัง อ้ายยังบ่ลืม
ท่าปลากระเบนตื่ม มีแฮงหลาย
แต่มื้อนี้เจ้าถิ่มกันไป ไปเอากับคนใหม่

เขาเฮ็ดท่าใด๋ เจ้าคือไปกับเขาง่ายแท้
ลืมแล้วบ่ท่าหมาของเฮานี้แหม
เจ้าเอาหมอนไปรองหัวเตียง
เจ้าลืมแล้วบ่ ท่า 69 อยู่ริมระเบียง
ตอนสองเฮายังคงคู่เคียง
ความทรงจำ อยู่ริมระเบียงเจ้าลืมแล้วบ่

69 อยู่ริมระเบียง มันบ่มีแฮงแล้วบ่

มิวสิควิดีโอ เฮ็ดท่าใด๋ คือไปง่ายแท้ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง เฮ็ดท่าใด๋ คือไปง่ายแท้
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend