คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เป็นปรมจ
F 
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
C 
ป้ว

INSTRU | F Am | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C | F C |

 
ชี
F 
วิตมันบ่แม่นละคร
Am 
เด้
 
ตอนจบสิได้แฮ
Dm 
ปปี้เอ็นดิ้ง
 
ทุกเรื่องทุกตอน
Am 
ไป
 
ชีวิต
Bb 
จริงมีทั้งน้ำตา 
 
มีคว
Am 
ามเสียใจ
 
น้ำเน่าห
Gm 
ลาย 
 
กว่าในละครบ่อยากเ
C 
ว้า

 
ถ้าหากว่า
F 
มีค่าจ้าง
 
จากการอก
Am 
หักคงรวยแล้ว
 
คงสิ
Dm 
ซื้อนาท่งใหญ่ไกลลิบ
Am 
ตา
 
เอาความเ
Bb 
จ็บมาถมที่
 
กะคือสิ
Am 
เต็มพอดีล่ะ
 
มันห
Gm 
ลายคักสาเจ็บโพด
C 
โพ

 
ตำแหน่ง
Gm 
เจ็บอ้ายชำนาญ
 
ตำแหน่งคน
Am 
น่ารำคาญอ้ายจอง
 
ตำแ
Bb 
หน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
 
กะ
C 
คงเป็นอ้ายคือเก่า..

 
เป็นปรมจ
F 
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
C 
ป้ว

 
ตำแหน่งสมห
F 
วังคงบ่คู่ควรกับ
Am 
เฮา
 
หน้าที่แห่งความโง่เ
Dm 
ขลาอ้ายชำนาญ
Am 
แล้ว
 
น้ำตาไ
Bb 
หลฮ้องไห้เกือบดั
Am 
บแนว
 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
C 
นล 
 
ด้านความเสี
F 
ยใจ

INSTRU | F Am | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

 
ตำแหน่ง
Gm 
เจ็บอ้ายชำนาญ
 
ตำแหน่งคน
Am 
น่ารำคาญอ้ายจอง
 
ตำแ
Bb 
หน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
 
กะ
C 
คงเป็นอ้ายคือเก่า.. 
 
 
Gm 
 
Am 
 
Bb 
 
C 

 
เป็นปรมจ
F 
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
C 
ป้ว

 
ตำแหน่งสมห
F 
วังคงบ่คู่ควรกับ
Am 
เฮา
 
หน้าที่แห่งความโง่เ
Dm 
ขลาอ้ายชำนาญ
Am 
แล้ว
 
น้ำตาไ
Bb 
หลฮ้องไห้เกือบดั
Am 
บแนว
 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
C 
นล..

 
เป็นปรมจ
F 
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
C 
ป้ว

 
ตำแหน่งสมห
F 
วังคงบ่คู่ควรกับ
Am 
เฮา
 
หน้าที่แห่งความโง่เ
Dm 
ขลาอ้ายชำนาญ
Am 
แล้ว
 
น้ำตาไ
Bb 
หลฮ้องไห้เกือบดั
Am 
บแนว
 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
C 
นล
 
ด้านความเสี
F 
ยใจ

 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
C 
นล
 
ด้านความผิ
F 
ดหวัง..


เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

( ดนตรี )

ชีวิตมันบ่แม่นละครเด้
ตอนจบสิได้แฮปปี้เอ็นดิ้ง
ทุกเรื่องทุกตอนไป
ชีวิตจริงมีทั้งน้ำตา มีความเสียใจ
น้ำเน่าหลาย กว่าในละครบ่อยากเว้า

ถ้าหากว่ามีค่าจ้าง
จากการอกหักคงรวยแล้ว
คงสิซื้อนาท่งใหญ่ไกลลิบตา
เอาความเจ็บมาถมที่
กะคือสิเต็มพอดีล่ะ
มันหลายคักสาเจ็บโพดโพ

ตำแหน่งเจ็บอ้ายชำนาญ
ตำแหน่งคนน่ารำคาญอ้ายจอง
ตำแหน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
กะคงเป็นอ้ายคือเก่า..

เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา
หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว
น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว
กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล ด้านความเสียใจ

( ดนตรี )

ตำแหน่งเจ็บอ้ายชำนาญ
ตำแหน่งคนน่ารำคาญอ้ายจอง
ตำแหน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
กะคงเป็นอ้ายคือเก่า..

เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา
หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว
น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว
กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล..

เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา
หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว
น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว
กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล
ด้านความเสียใจ

กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล
ด้านความผิดหวัง..


รูปภาพคอร์ด ศาสตราจารย์ความเจ็บ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
ติดต่อการแสดง : 085-7770808ม 061-0396524
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend