หน้าแรก » กอล์ฟ สุทธิพงษ์ » คอร์ดเพลง เจ็บกว่าอกหัก – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เจ็บกว่าอกหัก – กอล์ฟ สุทธิพงษ์


 
เจ็บกว่าการอก
หักกะคือพรฮับอ้ายถืก
Bm 
แบน
 
เจ้าเลิกใช้คำว่า
Am 
แฟน
 
ยังบ่เจ็บ
ส่ำร้านบ่ให้เซ็
นเหล้า

Cmaj7 
เจ็บกะเจ็บอยู่ 
 
แต่บ่ค่อยอิน
Bm7 
แล้ว..มื้อนี้
 
ความ
Am 
ฮักมันกะส่ำ
ขี่.. 
 
ลอยน้ำอ่องล่
อง.. 
 
ลอยไป
 
เซาเสี
Cmaj7 
ยใจให้กับควา
มฮัก
 
หันหน้าเข้าพ
Bm 
รฮับให้ช่วยเยียวยาหั
Em 
วใจ
 
แต่มื้
Am 
อนี้ที่น้ำตาไ
หล 
 
อ้ายยังบ่พ
ร้อม

 
มันเร็ว
Cmaj7 
ไปกับการจากลา 
 
เตรียมใจ
Bm 
ไม่ทัน
 
ไม่ใช่เรื่อง
Am 
นั้น 
 
มันไม่ใช่เรื่องหัว
ใจ..

 
เจ็บกว่าการอก
หักกะคือพรฮับอ้ายถืก
Bm 
แบน
 
เจ้าเลิกใช้คำว่า
Am 
แฟน
 
ยังบ่เจ็บ
ส่ำร้านบ่ให้เซ็
นเหล้า
 
พอแล้วกับคำว่า
รัก 
 
พอแ
ล้ว
 
กับ
Bm 
คำหลอกลวงของ
Em 
เจ้า
 
แค่ความ
Am 
ฮักเน่า ๆ  
อ้ายเ
ซาอินแล้ว..

INSTRU | G | Bm | Cmaj7 | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
มันเร็ว
Cmaj7 
ไปกับการจากลา 
 
เตรียมใจ
Bm 
ไม่ทัน
 
ไม่ใช่เรื่อง
Am 
นั้น 
 
มันไม่ใช่เรื่องหัว
ใจ..

 
เจ็บกว่าการอก
หักกะคือพรฮับอ้ายถืก
Bm 
แบน
 
เจ้าเลิกใช้คำว่า
Am 
แฟน
 
ยังบ่เจ็บ
ส่ำร้านบ่ให้เซ็
นเหล้า
 
พอแล้วกับคำว่า
รัก 
 
พอแ
ล้ว
 
กับ
Bm 
คำหลอกลวงของ
Em 
เจ้า
 
แค่ความ
Am 
ฮักเน่า ๆ  

 
เจ็บกว่าการอก
หักกะคือพรฮับอ้ายถืก
Bm 
แบน
 
เจ้าเลิกใช้คำว่า
Am 
แฟน
 
ยังบ่เจ็บ
ส่ำร้านบ่ให้เซ็
นเหล้า
 
พอแล้วกับคำว่า
รัก 
 
พอแ
ล้ว
 
กับ
Bm 
คำหลอกลวงของ
Em 
เจ้า
 
แค่ความ
Am 
ฮักเน่า ๆ  
อ้ายเ
ซาอินแล้ว..

 
แค่ความ
Am 
ฮักเน่า ๆ  
 
อ้ายเซาอินแ
ล้ว..


เจ็บก็ว่าการอกหักกะคือพรฮับอ้ายถืกแบน
เจ้าเลิกใช้คำว่าแฟน
ยังบ่เจ็บส่ำร้านบ่ให้เซ็นเหล้า

เจ็บกะเจ็บอยู่ แต่บ่ค่อยอินแล้ว..มื้อนี้
ความฮักมันกะส่ำขี่.. ลอยน้ำอ่องล่อง.. ลอยไป
เซาเสียใจให้กับความฮัก
หันหน้าเข้าพรฮับให้ช่วยเยียวยาหัวใจ
แต่มื้อนี้ที่น้ำตาไหล อ้ายยังบ่พร้อม

มันเร็วไปกับการจากลา เตรียมใจไม่ทัน
ไม่ใช่เรื่องนั้น มันไม่ใช่เรื่องหัวใจ..

เจ็บกว่าการอกหักกะคือพรฮับอ้ายถืกแบน
เจ้าเลิกใช้คำว่าแฟน
ยังบ่เจ็บส่ำร้านบ่ให้เซ็นเหล้า
พอแล้วกับคำว่ารัก พอแล้ว
กับคำหลอกลวงของเจ้า
แค่ความฮักเน่า ๆ อ้ายเซาอินแล้ว..

( ดนตรี )

มันเร็วไปกับการจากลา เตรียมใจไม่ทัน
ไม่ใช่เรื่องนั้น มันไม่ใช่เรื่องหัวใจ..

เจ็บกว่าการอกหักกะคือพรฮับอ้ายถืกแบน
เจ้าเลิกใช้คำว่าแฟน
ยังบ่เจ็บส่ำร้านบ่ให้เซ็นเหล้า
พอแล้วกับคำว่ารัก พอแล้ว
กับคำหลอกลวงของเจ้า
แค่ความฮักเน่า ๆ

เจ็บกว่าการอกหักกะคือพรฮับอ้ายถืกแบน
เจ้าเลิกใช้คำว่าแฟน
ยังบ่เจ็บส่ำร้านบ่ให้เซ็นเหล้า
พอแล้วกับคำว่ารัก พอแล้ว
กับคำหลอกลวงของเจ้า
แค่ความฮักเน่า ๆ อ้ายเซาอินแล้ว..

แค่ความฮักเน่า ๆ
อ้ายเซาอินแล้ว..


รูปภาพคอร์ด เจ็บกว่าอกหัก – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง เจ็บกว่าอกหัก - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บกว่าอกหัก (คอร์ด)

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :