คอร์ดเพลง แทนที่ (Replace) Yacht

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm E7 | Am D |

 
นอนหลับไป
Gmaj7 
พร้อมกัน 
 
ใน
Cmaj7 
ทุกๆคืน
Bm 
เช้าที่ฉันตื่น 
 
 
E7 
ลืมตาขึ้นมาก็
Am 
เห็นหน้าเ
D 
ธอ

 
แต่แปลกดี
Gmaj7 
เหมือนกัน 
 
ที่คุยกัน
Cmaj7 
ทุกวัน
Bm 
เหมือนว่าทุกๆอย่าง 
 
 
E7 
ที่มันกำลังจะ
Am 
ไปด้ว
D 
ยดี

 
แต่มันไม่
Bm 
เป็นอย่า
E7 
งนั้น เมื่อเธอมี
Am 
เขาเข้า
D 
มา
 
และมันก็เ
Bm 
ปลี่ยนเป็น
E7 
เขา 
 
 
Am 
อยู่..
Bm 
ตรง..
D 
นั้น
 
จากที่เป็น
Bm 
ฉัน 
 
ใน
Em 
ทุกๆคืน 
 
เธอมี
E7 
เขา
 
สุด
Am 
ท้ายฉันคงต้องยอม 
 
บอก
D 
ลา

 
ฉันคง
Gmaj7 
ต้องไปก่อน..
Cmaj7 
แล้ว
 
ฉันคง
Gmaj7 
ยอม.. 
 
ปล่อยมือเธอ
Cmaj7 
ไปก่อนแ
D 
ล้ว
 
ก็คงต้อง
Gmaj7 
เสียใจอยู่
Cmaj7 
แล้ว..แต่ฉันคงไม่
Am 
เป็นไร
 
ถ้าจะไ
D 
ปก็ไปไม่ต้อง 
 
มาห่วงเลย

INSTRU | Gmaj7 | C D |

 
แต่มันไม่
Gmaj7 
ง่ายเลย 
 
ที่เราจะ
Cmaj7 
ต้องลืม
Bm 
เรื่องทุกๆอย่าง 
 
 
E7 
ที่มันกำลังจะไ
Am 
ปด้วย
D 
ดี

 
แต่มันไม่
Bm 
เป็นอย่า
E7 
งนั้น เมื่อเธอมี
Am 
เขาเข้า
D 
มา
 
และมันก็เ
Bm 
ปลี่ยนเป็น
E7 
เขา 
 
 
Am 
อยู่..
Bm 
ตรง..
D 
นั้น
 
จากที่เป็น
Bm 
ฉัน 
 
ใน
Em 
ทุกๆคืน 
 
เธอมี
E7 
เขา
 
สุด
Am 
ท้ายฉันคงต้องยอม 
 
บอก
D 
ลา

 
ฉันคง
Gmaj7 
ต้องไปก่อน..
Cmaj7 
แล้ว
 
ฉันคง
Gmaj7 
ยอม.. 
 
ปล่อยมือเธอ
Cmaj7 
ไปก่อนแ
D 
ล้ว
 
ก็คงต้อง
Gmaj7 
เสียใจอยู่
Cmaj7 
แล้ว..แต่ฉันคงไม่
Am 
เป็นไร
 
มันก็
D 
คงไม่ง่ายอย่างนั้น 
 
จะต้อง
Am 
เสียน้ำตากี่ค
D 
รั้ง
 
นานเท่าไ
Am 
หร่ที่มันห
D 
าย

INSTRU | Gmaj7 | Cmaj7 | Gmaj7 | Cmaj7 |

 
ฉันคง
Gmaj7 
ต้องไปก่อน..
Cmaj7 
แล้ว
 
ฉันคง
Gmaj7 
ยอม.. 
 
ปล่อยมือเธอ
Cmaj7 
ไปก่อนแ
D 
ล้ว
 
ก็คงต้อง
Gmaj7 
เสียใจอยู่
Cmaj7 
แล้ว..แต่ฉันคงไม่
Am 
เป็นไร
 
ถ้าจะไ
D 
ปก็ไปไม่ต้อง..

 
ฉันคง
Gmaj7 
ต้องไปก่อน..
Cmaj7 
แล้ว
 
ฉันคง
Gmaj7 
ยอม.. 
 
ปล่อยมือเธอ
Cmaj7 
ไปก่อนแ
D 
ล้ว
 
ก็คงต้อง
Gmaj7 
เสียใจอยู่
Cmaj7 
แล้ว..แต่ฉันคงไม่
Am 
เป็นไร
 
ถ้าจะไ
D 
ปก็ไปไม่ต้อง 
 
มาห่วงเลย..

OUTRO | Bm E7 | Am D |


นอนหลับไปพร้อมกัน ในทุกๆคืน
เช้าที่ฉันตื่นลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าเธอ
แต่แปลกดีเหมือนกัน ที่คุยกันทุกวัน
เหมือนทุกๆอย่าง ที่มันกำลังจะไปด้วยดี

แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อเธอมีเขาเข้ามา
และมันก็เปลี่ยนเป็นเขา อยู่ตรงนั้น
จากที่เป็นฉันในทุกๆคืน เธอมีเขา
สุดท้ายฉันคงต้องยอม บอกลา

ฉันคงต้องไปก่อนแล้ว
ฉันคงยอม ปล่อยมือเธอไปก่อนแล้ว
ก็คงต้องเสียใจอยู่แล้ว แต่ฉันคงไม่เป็นไร
ถ้าจะไปก็ไปไม่ต้อง มาห่วงเลย

แต่มันไม่ง่ายเลย ที่เราจะต้องลืม
เรื่องทุกๆอย่าง ที่มันกำลังจะไปด้วยดี

แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อเธอมีเขาเข้ามา
และมันก็เปลี่ยนเป็นเขา อยู่ตรงนั้น
จากที่เป็นฉันในทุกๆคืน เธอมีเขา
สุดท้ายฉันคงต้องยอม บอกลา

ฉันคงต้องไปก่อนแล้ว
ฉันคงยอม ปล่อยมือเธอไปก่อนแล้ว
ก็คงต้องเสียใจอยู่แล้ว แต่ฉันคงไม่เป็นไร
มันก็คงไม่ง่ายอย่างนั้น จะต้องเสียน้ำตากี่ครั้ง
นานเท่าไหร่ที่มันหาย

( ดนตรี )

ฉันคงต้องไปก่อนแล้ว
ฉันคงยอม ปล่อยมือเธอไปก่อนแล้ว
ก็คงต้องเสียใจอยู่แล้ว แต่ฉันคงไม่เป็นไร
ถ้าจะไปก็ไปไม่ต้อง มาห่วงเลย

ฉันคงต้องไปก่อนแล้ว
ฉันคงยอม ปล่อยมือเธอไปก่อนแล้ว
ก็คงต้องเสียใจอยู่แล้ว แต่ฉันคงไม่เป็นไร
ถ้าจะไปก็ไปไม่ต้อง มาห่วงเลย..

มิวสิควิดีโอ แทนที่ (Replace) Yacht

เพลง : แทนที่ (Replace) (คอร์ด)
ศิลปิน : Yacht
เนื้อร้อง/ทำนอง : Yacht
เรียบเรียง : Yacht
FB: YachtYachtBand

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend