คอร์ดเพลง กระทรวงความโง่ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : กระทรวงความโง่ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง กระทรวงความโง่ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Guide : กอล์ฟ สุทธิพงษ์ : กระทรวงความโง่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กระทรวงความโง่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Capo #4

 
ได้เลื่อนตำแ
C 
หน่ง 
 
ความ
Em 
เจ็บ
 
ไปอีกเล
Am 
เวล 
 
โอ้ยบัก
Em 
ซั่วใหญ่
 
ศาสตราจ
F 
ารย์ความเจ็บชิดซ้
G 
าย
 
งึดใจแฮงห
E 
ลาย..

INSTRU | C | Am | F | G | G7 |

 
บ่
C 
จื่อบ่จำ 
 
เขาเฮ็ดให้
Em 
เจ็บซ้ำ 
 
 
คือ
Am 
ยังฮักหลาย 
 
 
Em 
 
เขา
F 
ทิ้งเราไป 
 
เขาไป
Em 
มีใหม่
 
ตอนที่
Dm 
เฮากำลังกินน้ำ
G 
ตา

 
แต่ปาน
C 
นั้นยังฮัก 
 
ยังสิ
Em 
คิดนำเขา
 
เฝ้า
Am 
รอมื้อเขา
Em 
คืนมา
 
กะ
F 
งึดหัวใจ 
 
จั่งแม่น
Em 
ซั่วกว่าหมา
 
จั่ง
Dm 
แม่นบ่มีปัญ
G 
ญา 
 
ตัดใจลื
C 
มเขา

 
คือสิ
Dm 
ซั่วแท้หนอใจ
Em 
เอย
 
ลืมเ
F 
สย 
 
ว่าเ
G 
ขา 
 
ถิ่ม
C 
ป๋า
 
คือสิ
Dm 
ปึก 
 
แท้
Em 
ล่ะ
 
มื้อเ
F 
ขาบอกลา 
 
จำได้บ่ว่าเจ็บ
G 
ส่ำใด๋

 
ได้เลื่อนตำแ
C 
หน่ง 
 
ความ
Em 
เจ็บ
 
ไปอีกเล
Am 
เวล 
 
โอ้ยบักซั่ว
Em 
ใหญ่
 
ศาสตราจ
F 
ารย์ความเจ็บชิดซ้
G 
าย
 
งึดใจแฮงห
Em 
ลาย 
 
บัก
Am 
โง่
 
F 
ขียนหลักสูตรน้ำ
G 
ตา
 
ขึ้น
Em 
มาตอนฮ้องไห้
Am 
โฮ
 
ก่อ
Dm 
ตั้งกระทรวงความ
G 
โง่
 
ในใจเจ้าข
C 
อง

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
คือสิ
Dm 
ซั่วแท้หนอใจ
Em 
เอย
 
ลืมเ
F 
สย 
 
ว่าเ
G 
ขา 
 
ถิ่ม
C 
ป๋า
 
คือสิ
Dm 
ปึก 
 
แท้
Em 
ล่ะ
 
มื้อเ
F 
ขาบอกลา 
 
จำได้บ่ว่าเจ็บ
G 
ส่ำใด๋

 
ได้เลื่อนตำแ
C 
หน่ง 
 
ความ
Em 
เจ็บ
 
ไปอีกเล
Am 
เวล 
 
โอ้ยบักซั่ว
Em 
ใหญ่
 
ศาสตราจ
F 
ารย์ความเจ็บชิดซ้
G 
าย
 
งึดใจแฮงห
Em 
ลาย 
 
บัก
Am 
โง่
 
F 
ขียนหลักสูตรน้ำ
G 
ตา
 
ขึ้น
Em 
มาตอนฮ้องไห้
Am 
โฮ
 
ก่อ
Dm 
ตั้งกระทรวงความ
G 
โง่
 
ในใจเจ้าข
C 
อง 
 
G 
อย..

 
ได้เลื่อนตำแ
C 
หน่ง 
 
ความ
Em 
เจ็บ
 
ไปอีกเล
Am 
เวล 
 
โอ้ยบักซั่ว
Em 
ใหญ่
 
ศาสตราจ
F 
ารย์ความเจ็บชิดซ้
G 
าย
 
งึดใจแฮงห
Em 
ลาย 
 
บัก
Am 
โง่
 
F 
ขียนหลักสูตรน้ำ
G 
ตา
 
ขึ้น
Em 
มาตอนฮ้องไห้
Am 
โฮ
 
ก่อ
Dm 
ตั้งกระทรวงความ
G 
โง่
 
ในใจเจ้าข
C 
อง

 
F 
ขียนหลักสูตรน้ำ
G 
ตา
 
ขึ้น
Em 
มาตอนฮ้องไห้
Am 
โฮ..
 
ก่อ
Dm 
ตั้งกระทรวงความ
G 
โง่
 
ในใจเจ้
C 
าของ…

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C | Cmaj7 |


ได้เลื่อนตำแหน่ง ความเจ็บ
ไปอีกเลเวล โอ้ยบักซั่วใหญ่
ศาสตราจารย์ความเจ็บชิดซ้าย
งึดใจแฮงหลาย..

( ดนตรี )

บ่จื่อบ่จำ เขาเฮ็ดให้เจ็บซ้ำ ๆ
คือยังฮักหลาย
เขาทิ้งเราไป เขาไปมีใหม่
ตอนที่เฮากำลังกินน้ำตา

แต่ปานนั้นยังฮัก ยังสิคิดนำเขา
เฝ้ารอมื้อเขาคืนมา
กะงึดหัวใจ จั่งแม่นซั่วกว่าหมา
จั่งแม่นบ่มีปัญญา ตัดใจลืมเขา

คือสิซั่วแท้หนอใจเอย
ลืมเสย ว่าเขา ถิ่มป๋า
คือสิปึก แท้ล่ะ
มื้อเขาบอกลา จำได้บ่ว่าเจ็บส่ำใด๋

ได้เลื่อนตำแหน่ง ความเจ็บ
ไปอีกเลเวล โอ้ยบักซั่วใหญ่
ศาสตราจารย์ความเจ็บชิดซ้าย
งึดใจแฮงหลาย บักโง่
เขียนหลักสูตรน้ำตา
ขึ้นมาตอนฮ้องไห้โฮ
ก่อตั้งกระทรวงความโง่
ในใจเจ้าของ

( ดนตรี )

คือสิซั่วแท้หนอใจเอย
ลืมเสย ว่าเขา ถิ่มป๋า
คือสิปึก แท้ล่ะ
มื้อเขาบอกลา จำได้บ่ว่าเจ็บส่ำใด๋

ได้เลื่อนตำแหน่ง ความเจ็บ
ไปอีกเลเวล โอ้ยบักซั่วใหญ่
ศาสตราจารย์ความเจ็บชิดซ้าย
งึดใจแฮงหลาย บักโง่
เขียนหลักสูตรน้ำตา
ขึ้นมาตอนฮ้องไห้โฮ
ก่อตั้งกระทรวงความโง่
ในใจเจ้าของ โอย..

ได้เลื่อนตำแหน่ง ความเจ็บ
ไปอีกเลเวล โอ้ยบักซั่วใหญ่
ศาสตราจารย์ความเจ็บชิดซ้าย
งึดใจแฮงหลาย บักโง่
เขียนหลักสูตรน้ำตา
ขึ้นมาตอนฮ้องไห้โฮ
ก่อตั้งกระทรวงความโง่
ในใจเจ้าของ

เขียนหลักสูตรน้ำตา
ขึ้นมาตอนฮ้องไห้โฮ..
ก่อตั้งกระทรวงความโง่
ในใจเจ้าของ…


รูปภาพคอร์ด กระทรวงความโง่ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง กระทรวงความโง่ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กระทรวงความโง่ (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend