คอร์ดเพลง นักเลงนอนหราง อันธพาลนอนโลง ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง นักเลงนอนหราง อันธพาลนอนโลง ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm E F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | F E |
INTRO | Am | Am | F | F |
INTRO | Am | Am | F | G | E | E |

Am 
มึงจะเก่งจากไ
F 
หนกูไม่รู้
 
แต่อ
G 
ย่ามาทำจิ๊ก
Am 
โก๋ให้ดูดี
Am 
อยากจะจัดก็
F 
นัดได้ทุกที
 
น้ำล
G 
ายมันฟรีมึงอย่า
Am 
ดีเท่าแต่เห่า

Am 
สมอยไม่ทันงอก 
 
เสือกบ
F 
อกว่ากูเจ๋ง
 
ถ้า
G 
มึงนักเลงก็อย่า
Am 
เก่งแค่โซเชียล
Am 
เกรียนแต่คีย์บอร์ด 
 
พบ
F 
กูแล้วมีเสียว
 
หน้าข
G 
าวๆอย่างชอบมันน่าเคี่ยว
 
จะใสเ
F 
ดี่ยวหรือหมา
G 
หมู่ 
 
เดี๋ยวมึงรู้เ
C 
ลย 
 
 
G 

 
ถึงหัว
Dm 
ใจมึงจะใหญ่หวาตับ
 
แต่คงจะไม่ใ
Am 
หญ่คับไปหวาโลง
 
พอพลาด
F 
ท่าเสียทีเจอดีมีโกงโค้งกัน
G 
มั้ง
 
มึงถ้าฟังข่
E 
าว

 
มึงไม่ได้กินเ
Am 
หล็ก 
 
มึงอย่าแค็กตะบาว
 
มึงก็คนกินข้
F 
าว 
 
มึงอย่าห้าวตะน้อง
 
ข่าวออกในที
G 
วีมีให้เห็นทุกช่อง
 
ว่านักเลงลองข
E 
อง 
 
จนต้องนอนหราง

 
อันธพาลนอนโ
Am 
ลงมึงอยู่ให้บายทีบ้าน
 
มึงอย่าทำตัวกางห
F 
ลางมึงเชื่อกันมั้งตะน้อง
 
ไม่ได้มาสั่งส
G 
อนแค่อยากให้คิดแลก่อน
 
เพราะเส้นทางสาย
E 
นี้ตอนจบมันมีสองอย่าง
 
ไม่นอนหรางมึงก็นอ
Am 
นโลง 
 
 
E 

INSTRU | F | G | Am | Am |
INSTRU | F | G | E | E |
INSTRU | Dm | Dm | Am | Am |
INSTRU | Dm | Dm | Am | Am |
INSTRU | F | F | G | G | E | E |

 
ถึงหัว
Dm 
ใจมึงจะใหญ่หวาตับ
 
แต่คงจะไม่ใ
Am 
หญ่คับไปหวาโลง
 
พอพลาด
F 
ท่าเสียทีเจอดีมีโกงโค้งกัน
G 
มั้ง
 
มึงถ้าฟังข่
E 
าว

 
มึงไม่ได้กินเ
Am 
หล็ก 
 
มึงอย่าแค็กตะบาว
 
มึงก็คนกินข้
F 
าว 
 
มึงอย่าห้าวตะน้อง
 
ข่าวออกในที
G 
วีมีให้เห็นทุกช่อง
 
ว่านักเลงลองข
E 
อง 
 
จนต้องนอนหราง

 
อันธพาลนอนโ
Am 
ลงมึงอยู่ให้บายทีบ้าน
 
มึงอย่าทำตัวกางห
F 
ลางมึงเชื่อกันมั้งตะน้อง
 
ไม่ได้มาสั่งส
G 
อนแค่อยากให้คิดแลก่อน
 
เพราะเส้นทางสาย
E 
นี้ตอนจบมันมีสองอย่าง

 
มึงไม่ได้กินเ
Am 
หล็ก 
 
มึงอย่าแค็กตะบาว
 
มึงก็คนกินข้
F 
าว 
 
มึงอย่าห้าวตะน้อง
 
ข่าวออกในที
G 
วีมีให้เห็นทุกช่อง
 
ว่านักเลงลองข
E 
อง 
 
จนต้องนอนหราง

 
อันธพาลนอนโ
Am 
ลงมึงอยู่ให้บายทีบ้าน
 
มึงอย่าทำตัวกางห
F 
ลางมึงเชื่อกันมั้งตะน้อง
 
ไม่ได้มาสั่งส
G 
อนแค่อยากให้คิดแลก่อน
 
เพราะเส้นทางสาย
E 
นี้ตอนจบมันมีสองอย่าง
 
ไม่นอนหรางมึงก็นอ
Am 
นโลง 
 
 
E 

 
นัก
Dm 
เลงมันนอนใหนหราง
 
อันธ
Am 
พาลมันนอนในโลง
 
สิ้นเ
F 
สียงปืนลั่นโผง 
 
ไม่นอนหรางก็นอ
G 
นโลง
 
เชื่อกันมั้งตะ
Am 
บาว 
 
 
E 

OUTRO | F | G | Am | Am |
OUTRO | F | G | E | E | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นักเลงนอนหราง อันธพาลนอนโลง


มึงจะเก่งจากไหนกูไม่รู้
แต่อย่ามาทำจิ๊กโก๋ให้ดูดี
อยากจะจัดก็นัดได้ทุกที
น้ำลายมันฟรีมึงอย่าดีเท่าแต่เห่า

สมอยไม่ทันงอก เสือกบอกว่ากูเจ๋ง
ถ้ามึงนักเลงก็อย่าเก่งแค่โซเชียล
เกรียนแต่คีย์บอร์ด พบกูแล้วมีเสียว
หน้าขาวๆอย่างชอบมันน่าเคี่ยว
จะใสเดี่ยวหรือหมาหมู่ เดี๋ยวมึงรู้เลย

ถึงหัวใจมึงจะใหญ่หวาตับ
แต่คงจะไม่ใหญ่คับไปหวาโลง
พอพลาดท่าเสียทีเจอดีมีโกงโค้งกันมั้ง
มึงถ้าฟังข่าว

มึงไม่ได้กินเหล็ก มึงอย่าแค็กตะบาว
มึงก็คนกินข้าว มึงอย่าห้าวตะน้อง
ข่าวออกในทีวีมีให้เห็นทุกช่อง
ว่านักเลงลองของ จนต้องนอนหราง

อันธพาลนอนโลงมึงอยู่ให้บายทีบ้าน
มึงอย่าทำตัวกางหลางมึงเชื่อกันมั้งตะน้อง
ไม่ได้มาสั่งสอนแค่อยากให้คิดแลก่อน
เพราะเส้นทางสายนี้ตอนจบมันมีสองอย่าง
ไม่นอนหรางมึงก็นอนโลง

( ดนตรี )

ถึงหัวใจมึงจะใหญ่หวาตับ
แต่คงจะไม่ใหญ่คับไปหวาโลง
พอพลาดท่าเสียทีเจอดีมีโกงโค้งกันมั้ง
มึงถ้าฟังข่าว

มึงไม่ได้กินเหล็ก มึงอย่าแค็กตะบาว
มึงก็คนกินข้าว มึงอย่าห้าวตะน้อง
ข่าวออกในทีวีมีให้เห็นทุกช่อง
ว่านักเลงลองของ จนต้องนอนหราง

อันธพาลนอนโลงมึงอยู่ให้บายทีบ้าน
มึงอย่าทำตัวกางหลางมึงเชื่อกันมั้งตะน้อง
ไม่ได้มาสั่งสอนแค่อยากให้คิดแลก่อน
เพราะเส้นทางสายนี้ตอนจบมันมีสองอย่าง

มึงไม่ได้กินเหล็ก มึงอย่าแค็กตะบาว
มึงก็คนกินข้าว มึงอย่าห้าวตะน้อง
ข่าวออกในทีวีมีให้เห็นทุกช่อง
ว่านักเลงลองของ จนต้องนอนหราง

อันธพาลนอนโลงมึงอยู่ให้บายทีบ้าน
มึงอย่าทำตัวกางหลางมึงเชื่อกันมั้งตะน้อง
ไม่ได้มาสั่งสอนแค่อยากให้คิดแลก่อน
เพราะเส้นทางสายนี้ตอนจบมันมีสองอย่าง
ไม่นอนหรางมึงก็นอนโลง

นักเลงมันนอนใหนหราง
อันธพาลมันนอนในโลง
สิ้นเสียงปืนลั่นโผง ไม่นอนหรางก็นอนโลง
เชื่อกันมั้งตะบาว

มิวสิควิดีโอ นักเลงนอนหราง อันธพาลนอนโลง

เพลง : นักเลงนอนหราง อันธพาลนอนโลง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง
เรียบเรียง : บอย พาโล
Label : นักโทษชาย channel
คอร์ดเพลง นักเลงนอนหราง อันธพาลนอนโลง ธีเดช ทองอภิชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend