หน้าแรก » มิกซ์ ถิรวิทย์ » คอร์ดเพลง ให้เหล้าดูแลกู – มิกซ์ ถิรวิทย์ feat. ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ให้เหล้าดูแลกู – มิกซ์ ถิรวิทย์ feat. ศาล สานศิลป์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ให้เหล้าดูแลกู คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F C | Dm | Bb C | F |

 
นมออกไปจนสุดสา
ยตา
 
แค่ได้
Dm 
เห็นหลังคา 
 
หัวใ
จกะเเท
Bb 
บสิวาย

 
ห่ฮ้องอิหยังกัน
สู
 
ฮู้
Dm 
บ่คนอยู่ทาง
นี้ใจสิขา
Bb 
ดตาย

 
ทรุด
Gm 
ลงกับหม่อง 
 
ตอนน้อง
เข้าบายศรี
 
สิเป็นของ
Am 
เขาอิหลีตี้ 
 
 
Dm 
ผุสาวอ้าย
 
ประคับประ
Bb 
คองใจตัวเอง ด้วย สุ
Am 
รา 
 
เม
Dm 
รัย
 
ฮัก
Bb 
แท้และฮักสุดท้าย..ข
องกู

 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน
 
กับฮักแ
ท้ชื่อว่า 
 
วงข้าว.. 
 
 

 
นมออกไปจนสุดสา
ยตา
 
เห็นแต่
Dm 
ก้อนขี้ฟ้า 
 
ผ่านม่
านน้ำตาข
Bb 
องอ้าย
 
ฮ้
องไห้อิหยัง 
 
คั
กหลาย
 
เขาได้
Dm 
สุขสมใจ 
 
บ่ไ
ด้สิมา 
 
Bb 
ยดี

 
ทรุด
Gm 
ลงกับหม่อง 
 
ตอนน้อง
เข้าบายศรี
 
สิเป็นของ
Am 
เขาอิหลีตี้ 
 
 
Dm 
ผุสาวอ้าย
 
ประคับประ
Bb 
คองใจตัวเอง ด้วย สุ
Am 
รา 
 
เม
Dm 
รัย
 
ฮัก
Bb 
แท้และฮักสุดท้าย..ข
องกู

 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน
 
กับฮักแ
ท้ชื่อว่า 
 
วงข้าว.. 
 
 

INSTRU | F C | Dm C | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F C | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน 
 
กับฮักแ
ท้..

 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
กู.. 
 
ให้
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน
 
กับฮักแ
ท้ชื่อว่า.. 
 
รว
งข้าว..

OUTRO | F C | Dm | Bb C | F |


แนมออกไปจนสุดสายตา
แค่ได้เห็นหลังคา หัวใจกะเเทบสิวาย

โห่ฮ้องอิหยังกันสู
ฮู้บ่คนอยู่ทางนี้ใจสิขาดตาย

ทรุดลงกับหม่อง ตอนน้องเข้าบายศรี
สิเป็นของเขาอิหลีตี้ ผุสาวอ้าย
ประคับประคองใจตัวเอง ด้วย สุรา เมรัย
ฮักแท้และฮักสุดท้าย..ของกู

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน
กับฮักแท้ชื่อว่า รวงข้าว..

แนมออกไปจนสุดสายตา
เห็นแต่ก้อนขี้ฟ้า ผ่านม่านน้ำตาของอ้าย
ฮ้องไห้อิหยัง คักหลาย
เขาได้สุขสมใจ บ่ได้สิมา ใยดี

ทรุดลงกับหม่อง ตอนน้องเข้าบายศรี
สิเป็นของเขาอิหลีตี้ ผุสาวอ้าย
ประคับประคองใจตัวเอง ด้วย สุรา เมรัย
ฮักแท้และฮักสุดท้าย..ของกู

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน
กับฮักแท้ชื่อว่า รวงข้าว..

( ดนตรี )

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน กับฮักแท้..

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน
กับฮักแท้ชื่อว่า.. รวงข้าว..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ให้เหล้าดูแลกู (คอร์ด)


คำร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : ภาคิณ DL Studio
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :