คอร์ดเพลง ให้เหล้าดูแลกู – มิกซ์ ถิรวิทย์ feat. ศาล สานศิลป์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ให้เหล้าดูแลกู คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F C | Dm | Bb C | F |

 
F 
นมออกไปจนสุดสา
C 
ยตา
 
แค่ได้
Dm 
เห็นหลังคา 
 
หัวใ
C 
จกะเเท
Bb 
บสิวาย

 
F 
ห่ฮ้องอิหยังกัน
C 
สู
 
ฮู้
Dm 
บ่คนอยู่ทาง
C 
นี้ใจสิขา
Bb 
ดตาย

 
ทรุด
Gm 
ลงกับหม่อง 
 
ตอนน้อง
C 
เข้าบายศรี
 
สิเป็นของ
Am 
เขาอิหลีตี้ 
 
 
Dm 
ผุสาวอ้าย
 
ประคับประ
Bb 
คองใจตัวเอง ด้วย สุ
Am 
รา 
 
เม
Dm 
รัย
 
ฮัก
Bb 
แท้และฮักสุดท้าย..ข
C 
องกู

 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
C 
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน
 
กับฮักแ
C 
ท้ชื่อว่า 
 
F 
วงข้าว.. 
 
 
C 

 
F 
นมออกไปจนสุดสา
C 
ยตา
 
เห็นแต่
Dm 
ก้อนขี้ฟ้า 
 
ผ่านม่
C 
านน้ำตาข
Bb 
องอ้าย
 
ฮ้
F 
องไห้อิหยัง 
 
คั
C 
กหลาย
 
เขาได้
Dm 
สุขสมใจ 
 
บ่ไ
C 
ด้สิมา 
 
Bb 
ยดี

 
ทรุด
Gm 
ลงกับหม่อง 
 
ตอนน้อง
C 
เข้าบายศรี
 
สิเป็นของ
Am 
เขาอิหลีตี้ 
 
 
Dm 
ผุสาวอ้าย
 
ประคับประ
Bb 
คองใจตัวเอง ด้วย สุ
Am 
รา 
 
เม
Dm 
รัย
 
ฮัก
Bb 
แท้และฮักสุดท้าย..ข
C 
องกู

 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
C 
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน
 
กับฮักแ
C 
ท้ชื่อว่า 
 
F 
วงข้าว.. 
 
 
C 

INSTRU | F C | Dm C | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F C | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
C 
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน 
 
กับฮักแ
C 
ท้..

 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
บ่มีแ
Bb 
ฮงอวยพรอิ
Am 
หยังทั้งนั้น
 
กำ
Gm 
ลังกระเสือกกระสนหา
C 
ยใจ
 
ให้เหล้าดูแล
F 
กู.. 
 
ให้
C 
สู.. 
 
ดูแ
Dm 
ลกัน
 
กอดสุดท้
Bb 
ายของอ้าย 
 
บ่แม่น
Am 
เจ้าตามฝัน
 
คงได้น
Bb 
อนกอดกัน
 
กับฮักแ
C 
ท้ชื่อว่า.. 
 
รว
F 
งข้าว..

OUTRO | F C | Dm | Bb C | F |


แนมออกไปจนสุดสายตา
แค่ได้เห็นหลังคา หัวใจกะเเทบสิวาย

โห่ฮ้องอิหยังกันสู
ฮู้บ่คนอยู่ทางนี้ใจสิขาดตาย

ทรุดลงกับหม่อง ตอนน้องเข้าบายศรี
สิเป็นของเขาอิหลีตี้ ผุสาวอ้าย
ประคับประคองใจตัวเอง ด้วย สุรา เมรัย
ฮักแท้และฮักสุดท้าย..ของกู

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน
กับฮักแท้ชื่อว่า รวงข้าว..

แนมออกไปจนสุดสายตา
เห็นแต่ก้อนขี้ฟ้า ผ่านม่านน้ำตาของอ้าย
ฮ้องไห้อิหยัง คักหลาย
เขาได้สุขสมใจ บ่ได้สิมา ใยดี

ทรุดลงกับหม่อง ตอนน้องเข้าบายศรี
สิเป็นของเขาอิหลีตี้ ผุสาวอ้าย
ประคับประคองใจตัวเอง ด้วย สุรา เมรัย
ฮักแท้และฮักสุดท้าย..ของกู

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน
กับฮักแท้ชื่อว่า รวงข้าว..

( ดนตรี )

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน กับฮักแท้..

ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
บ่มีแฮงอวยพรอิหยังทั้งนั้น
กำลังกระเสือกกระสนหายใจ
ให้เหล้าดูแลกู.. ให้สู.. ดูแลกัน
กอดสุดท้ายของอ้าย บ่แม่นเจ้าตามฝัน
คงได้นอนกอดกัน
กับฮักแท้ชื่อว่า.. รวงข้าว..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ให้เหล้าดูแลกู (คอร์ด)


คำร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : ภาคิณ DL Studio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend