คอร์ดเพลง ยังคู่กัน – ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ยังคู่กัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Eb | Eb7 | G# | G#m |

 
ก็ไม่
Eb 
รู้ทำไม 
 
G7 
อนนี้ฉันมองเธอ
 
ไม่เ
Cm 
หมือนที่เคย 
 
 
Bbm 
เธอนั้นดูไม่เห
Eb 
มือน
 
ครั้ง
G# 
แรกที่เจอ 
 
วัน
Gm 
นั้น 
 
 
Cm 
ชอบเธอ
 
แต่ไ
Fm 
ม่รู้กลายเป็นรักไปตอนไ
Bb 
หน

 
เพลงที่
Eb 
ฉันเคยฟัง 
 
 
G7 
วันนี้ฉันได้ยิน
 
ไม่เห
Cm 
มือนที่เคย 
 
เปิดเ
Bbm 
พลงไม่ว่ากี่เ
Eb 
พลง
 
ฉัน
G# 
ฟังยังไง 
 
ก็ค
Gm 
ล้ายกัน
Cm 
เลย 
 
Fm 
หมือนทุกเพลงมันแต่งมาให้เ
Bb 
ธอ

 
เธอทำชีวิต
Eb 
ฉันให้มันเริ่มวุ่นวาย
 
แต่พอไม่มีเ
G7 
ธอก็คิดถึงความวุ่นวาย
 
เธอเป็นคนเ
Cm 
ดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้
 
เธอเป็นคนเ
Bbm 
ดียวที่ทำให้ฉันยิ้ม
Eb 
ได้
 
ทำให้
G# 
ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้ว
 
ทำให้
Gm 
ฉันไม่มีเธอไม่ได้
Cm 
แล้ว
 
Fo
Fm 
rever I want you
 
ข้าง ๆ นานเท่าไหร่คู่เ
Bb 
ธอ

 
จำไม่ได้
Eb 
แล้วว่าตัวฉัน
 
ไม่มี
G7 
เธอนั้นเป็นยังไง
 
ลืมหมด
Cm 
แล้วว่าตอนนั้น
 
แต่ละ
Bbm 
วันมันเป็นเช่น
Eb 
ไร
 
ก็ฉัน
G# 
มีเธอมานานเกินไป
 
คงไม่
Gm 
ชินถ้าเธอจะต้องหา
Cm 
ยไป
 
ก็
Fm 
ขอให้นานเท่า
Bb 
ไร 
 
เรายังคู่กัน

INSTRU | Eb | Eb7 | G# | G#m |
INSTRU ( Still together.. )

 
เธอคงเห
Eb 
มือนทำนอง 
 
 
G7 
ที่ฉันเขียนทุกคำ
 
และ
Cm 
ร้องเป็นเพลง 
 
 
Bbm 
ทำให้คอร์ดเ
Eb 
ดิม 
 
 
นั้นเ
G# 
พราะกว่าเก่า 
 
ก็เ
Gm 
พราะเธอ
Cm 
เอง
Fm 
และฉันอยากขอฟังมันเรื่อย
Bb 
ไป

 
เธอทำชีวิต
Eb 
ฉันให้มันเริ่มวุ่นวาย
 
แต่พอไม่มีเ
G7 
ธอก็คิดถึงความวุ่นวาย
 
เธอเป็นคนเ
Cm 
ดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้
 
เธอเป็นคนเ
Bbm 
ดียวที่ทำให้ฉันยิ้ม
Eb 
ได้
 
ทำให้
G# 
ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้ว
 
ทำให้
Gm 
ฉันไม่มีเธอไม่ได้
Cm 
แล้ว
 
Fo
Fm 
rever I want you
 
ข้าง ๆ นานเท่าไหร่คู่เ
Bb 
ธอ

 
จำไม่ได้
Eb 
แล้วว่าตัวฉัน
 
ไม่มี
G7 
เธอนั้นเป็นยังไง
 
ลืมหมด
Cm 
แล้วว่าตอนนั้น
 
แต่ละ
Bbm 
วันมันเป็นเช่น
Eb 
ไร
 
ก็ฉัน
G# 
มีเธอมานานเกินไป
 
คงไม่
Gm 
ชินถ้าเธอจะต้องหา
Cm 
ยไป
 
ก็
Fm 
ขอให้นานเท่า
Bb 
ไร 
 
เรายังคู่กัน

INSTRU | Eb | G7  | Cm | Bbm Eb |
INSTRU | G# | Gm  Cm | Fm Bb |

 
จำไม่ได้แล้ว
Eb 
ว่าตัวฉัน
 
ไม่มีเธอ
G7 
นั้นเป็นยังไง
 
ลืมหมดแล้ว
Cm 
ว่าตอนนั้น
 
แต่ละวัน
Bbm 
มันเป็นเช่นไร 
 
 
Eb 
 
ก็ฉันมีเ
G# 
ธอมานานเกินไป
 
คงไม่ชิน
Gm 
ถ้าเธอจะต้องหาย
Cm 
ไป
 
ก็ขอ
Fm 
ให้นานเท่าไร 
 
 
Bb 
เรายังคู่กัน

OUTRO | Eb | Eb7 | G# | G#m | Ebmaj7 |


ก็ไม่รู้ทำไม ตอนนี้ฉันมองเธอ
ไม่เหมือนที่เคย เธอนั้นดูไม่เหมือน
ครั้งแรกที่เจอ วันนั้น ชอบเธอ
แต่ไม่รู้กลายเป็นรักไปตอนไหน

เพลงที่ฉันเคยฟัง วันนี้ฉันได้ยิน
ไม่เหมือนที่เคย เปิดเพลงไม่ว่ากี่เพลง
ฉันฟังยังไง ก็คล้ายกันเลย 
เหมือนทุกเพลงมันแต่งมาให้เธอ

เธอทำชีวิตฉันให้มันเริ่มวุ่นวาย
แต่พอไม่มีเธอก็คิดถึงความวุ่นวาย
เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้
เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้ว
ทำให้ฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว
forever I want you
ข้าง ๆ นานเท่าไหร่คู่เธอ

จำไม่ได้แล้วว่าตัวฉัน
ไม่มีเธอนั้นเป็นยังไง
ลืมหมดแล้วว่าตอนนั้น
แต่ละวันมันเป็นเช่นไร
ก็ฉันมีเธอมานานเกินไป
คงไม่ชินถ้าเธอจะต้องหายไป
ก็ขอให้นานเท่าไร เรายังคู่กัน

( ดนตรี )

เธอคงเหมือนทำนอง ที่ฉันเขียนทุกคำ
และร้องเป็นเพลง ทำให้คอร์ดเดิม ๆ
นั้นเพราะกว่าเก่า ก็เพราะเธอเอง
และฉันอยากขอฟังมันเรื่อยไป

เธอทำชีวิตฉันให้มันเริ่มวุ่นวาย
แต่พอไม่มีเธอก็คิดถึงความวุ่นวาย
เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้
เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้ว
ทำให้ฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว
forever I want you
ข้าง ๆ นานเท่าไหร่คู่เธอ

จำไม่ได้แล้วว่าตัวฉัน
ไม่มีเธอนั้นเป็นยังไง
ลืมหมดแล้วว่าตอนนั้น
แต่ละวันมันเป็นเช่นไร
ก็ฉันมีเธอมานานเกินไป
คงไม่ชินถ้าเธอจะต้องหายไป
ก็ขอให้นานเท่าไร เรายังคู่กัน

( ดนตรี )  

จำไม่ได้แล้วว่าตัวฉัน
ไม่มีเธอนั้นเป็นยังไง
ลืมหมดแล้วว่าตอนนั้น
แต่ละวันมันเป็นเช่นไร
ก็ฉันมีเธอมานานเกินไป
คงไม่ชินถ้าเธอจะต้องหายไป
ก็ขอให้นานเท่าไร เรายังคู่กัน


รูปภาพคอร์ด ยังคู่กัน – ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน

คอร์ดเพลง ยังคู่กัน - ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังคู่กัน (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Digital Download *1232323
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend