คอร์ดเพลง กูหนิเด้ – ศาล สานศิลป์ (Ost.หมู่ฮัก)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
กูหนิเด้ – ศาล สานศิลป์

Capo Fret 1 or Tune up to F

INTRO | C | Bm Em | Am D | G D7 |

 
คั่นบ่เ
G 
ห็นว่ามึงเป็นหมู่
 
คั่นกู
Em 
บ่อยากเสียมึงไป
 
คั่นกู
Am 
บ่ย่านเฮาห่างไกล
 
กู
D 
สิบ่เก็บไว้ดอก
 
คั่นบ่
G 
ว่ามึงฮักเขาหลาย
 
ทั้งที่
Em 
ฮู้ว่าเขามาหลอก
Am 
กูกะอยากจะบอก 
 
ยาม
D 
ที่กูเห็น
 
มึงเว่าว่าบ่เหลื
G 
อใคร
G7 

 
กะกูหนิ
C 
เด้.
D 
 
กะกูห
Bm 
นิเด้..
Em 
 
กะกูห
Am 
นิเด้.
D 
 
ที่อยู่กั
G 
บมึง
G7 
 
กะกูหนิ
C 
เด้.
D 
 
กะกูห
Bm 
นิเด้..
Em 
 
ที่ยังคิ
Am 
ดถึง.
D 
 
มึงคักกว่
G 
าไผ๋
G7 
 
กะกูห
C 
นิเด้.
D 
 
กะกูห
Bm 
นิเด้..
Em 
 
ที่ฮักมึ
Am 
งหลาย 
 
จน
D 
ว่าสิตาย 
 
แท
G 
นได้

INSTRU | C | Bm | Am D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G D7 |

 
คั่นบ่เ
G 
ห็นว่ามึงเป็นหมู่
 
คั่นกู
Em 
บ่อยากเสียมึงไป
 
คั่นกู
Am 
บ่ย่านเฮาห่างไกล
 
กู
D 
สิบ่เก็บไว้ดอก
 
คั่นบ่
G 
ว่ามึงฮักเขาหลาย
 
ทั้งที่
Em 
ฮู้ว่าเขามาหลอก
Am 
กูกะอยากจะบอก 
 
ยาม
D 
ที่กูเห็น
 
มึงเว่าว่าบ่เหลื
G 
อใคร
G7 

 
กะกูหนิ
C 
เด้.
D 
 
กะกูห
Bm 
นิเด้..
Em 
 
กะกูห
Am 
นิเด้.
D 
 
ที่อยู่กั
G 
บมึง
G7 
 
กะกูหนิ
C 
เด้.
D 
 
กะกูห
Bm 
นิเด้..
Em 
 
ที่ยังคิ
Am 
ดถึง.
D 
 
มึงคักกว่
G 
าไผ๋
G7 
 
กะกูห
C 
นิเด้.
D 
 
กะกูห
Bm 
นิเด้..
Em 
 
ที่ฮักมึ
Am 
งหลาย 
 
จน
D 
ว่าสิตาย 
 
แท
G 
นได้

 
Am 
ยากให้มึงฮู้ไว้ 
 
ยาม
D 
ที่มึงบ่เหลือใคร
 
กะยังมีกูห
C 
นิเด้
Cm 
 
G 

เนื้อเพลง
คั่นบ่เห็นว่ามึงเป็นหมู่
คั่นกูบ่อยากเสียมึงไป
คั่นกูบ่ย่านเฮาห่างไกล
กูสิบ่เก็บไว้ดอก
คั่นบ่ว่ามึงฮักเขาหลาย
ทั้งที่ฮู้ว่าเขามาหลอก
กูกะอยากจะบอก ยามที่กูเห็น
มึงเว่าว่าบ่เหลือใคร

กะกูหนิเด้.. กะกูหนิเด้..
กะกูหนิเด้.. ที่อยู่กับมึง
กะกูหนิเด้.. กะกูหนิเด้..
ที่ยังคิดถึง.. มึงคักกว่าไผ๋
กะกูหนิเด้.. กะกูหนิเด้..
ที่ฮักมึงหลาย จนว่าสิตาย แทนได้

(ดนตรี)

คั่นบ่เห็นว่ามึงเป็นหมู่
คั่นกูบ่อยากเสียมึงไป
คั่นกูบ่ย่านเฮาห่างไกล
กูสิบ่เก็บไว้ดอก
คั่นบ่ว่ามึงฮักเขาหลาย
ทั้งที่ฮู้ว่าเขามาหลอก
กูกะอยากจะบอก ยามที่กูเห็น
มึงเว่าว่าบ่เหลือใคร

กะกูหนิเด้.. กะกูหนิเด้..
กะกูหนิเด้.. ที่อยู่กับมึง
กะกูหนิเด้.. กะกูหนิเด้..
ที่ยังคิดถึง.. มึงคักกว่าไผ๋
กะกูหนิเด้.. กะกูหนิเด้..
ที่ฮักมึงหลาย จนว่าสิตาย แทนได้

อยากให้มึงฮู้ไว้ ยามที่มึงบ่เหลือใคร
กะยังมีกูหนิเด้
เพลง กูหนิเด้
ขับร้อง ศาล ศานศิลป์
คำร้อง/ทำนอง ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
หนังสั้น หมู่ฮัก Agent Production
กูหนิเด้ - ศาล สานศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend