คอร์ดเพลง บ่ลอด (จาลอด) – ศาล สานศิลป์ (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
บ่ลอด – ศาล สานศิลป์ (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

INTRO | Gm | Eb | Gm | Eb |

 
บ่แม่น
Gm 
ว่า 
 
บ่ฮู้จั
Eb 
กเจ้าของ
 
แต่หั
Gm 
วใจ 
 
หลอยออกป่องฝั
Eb 
นค้าง
 
จบ ม.
Bb 
 
ขับ
F 
รถอีแต๊กฮ่าง 
 
 
โคตรไก
Eb 
ลห่าง 
 
กับสาวครูค
F 
นงาม

 
บอกเจ้าข
Gm 
อง 
 
ให้เซาคิดเซ
Eb 
าฝัน
Gm 
แต่ยามเห็นหน้ากัน 
 
ใจกะแ
Eb 
ฮงคึดนำ
 
เทิงคิดฮ
Bb 
อด 
 
เทิงอยากเ
F 
ว้า 
 
อยากถาม
Eb 
จนบ่อาจห้ามความฮู้สึ
F 
กของใจ

 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
F 
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
F 
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
F 
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วนหัวใจ 
 
อ้ายมี
F 
แต่เจ้า 
 
เลยไปไ
Bb 
สบ่รอด

INSTRU | Gm | Eb | Gm | Eb |
INSTRU | Bb | F | Eb | F |

 
บ่แม่น
Gm 
ว่า 
 
บ่ฮู้จั
Eb 
กเจ้าของ
 
แต่หั
Gm 
วใจ 
 
หลอยออกป่องฝั
Eb 
นค้าง
 
จบ ม.
Bb 
 
ขับ
F 
รถอีแต๊กฮ่าง 
 
 
โคตรไก
Eb 
ลห่าง 
 
กับสาวครูค
F 
นไค

 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
F 
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
F 
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
F 
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วนหัวใจ 
 
อ้ายมี
F 
แต่เจ้า 
 
เลยไปไ
Bb 
สบ่รอด

 
แต่สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
F 
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
F 
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
F 
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วนหัวใจ 
 
อ้ายมี
F 
แต่เจ้า 
 
เลยไปไ
Bb 
สบ่รอด

OUTRO | Gm | Eb | Gm | Eb |

เนื้อเพลง
บ่แม่นว่า บ่ฮู้จักเจ้าของ
แต่หัวใจ หลอยจอบปองฝันค้าง
จบ ม. 6 ขับรถอีแต๊กฮ่าง ๆ
โคตรไกลห่าง กับสาวครูคนงาม

บอกเจ้าของ ให้เซาคิดเซาฝัน
แต่ยามเห็นหน้ากัน ใจกะแฮงคึดนำ
เทิงคิดฮอด เทิงอยากเว้า อยากถาม
จนบ่อาจห้ามความฮู้สึกของใจ

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เลยไปไสบ่รอด

( ดนตรี )

บ่แม่นว่า บ่ฮู้จักเจ้าของ
แต่หัวใจ หลอยจอบปองฝันค้าง
จบ ม. 6 ขับรถอีแต๊กฮ่าง ๆ
โคตรไกลห่าง กับสาวครูคนไค

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เลยไปไสบ่รอด

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เพลง : บ่ลอด (จาลอด)
ขับร้อง : ศาล สานศิลป์
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
ศาล สานศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend