คอร์ดเพลง บ่โสดอย่าโกรธเด้อ – ศาล สานศิลป์ (Original Guide)

  
Text   

คอร์ดเพลง บ่โสดอย่าโกรธเด้อ
ศิลปิน ศาล สานศิลป์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง บ่โสดอย่าโกรธเด้อ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo Fret 1 or Tune up to F

INTRO | Em |

 
ก็อยากบอ
Em 
กอยู่ 
 
ให้เ
D 
จ้าได้ฮู้บา
Em 
งสิ่ง
 
เรื่องราวควา
C 
มจริง 
 
ที่อ้
D 
ายปิดบังเอ
G 
าไว้
 
แต่ย่านว่
Em 
าเจ้าได้ฟังแล้วรับ
Am 
บ่ไหว
 
รับปากไ
D 
ด้ไหม 
 
Bm 
ะไม่โกรธกันลั
Em 
บหลัง

 
บ่แม่นปิ
Em 
ดบัง 
 
เมื่
D 
อก่อนยังใจบ่
Em 
กล้า
 
ถ้าเว้าออก
C 
มา 
 
คาด
D 
ว่าฮักเฮาสิ
G 
พัง
 
มื่อนี่เหมา
Em 
ะดี 
 
ที่
E7 
อ้ายสิได้บอ
Am 
กนาง
 
เมื่อเจ้าได้
D 
ฟัง 
 
อย่
Bm 
าหลับตาซังเด้
Em 
อล่ะ

 
* อ้ายบ่โ
C 
สด 
 
บ่โ
D 
สดอย่าโกรธกั
Em 
นเด้อ
 
อยากขอโท
C 
ษเธออ
D 
ภัยให้อ้ายเด้
G 
อหล่า
 
อย่าฟ้าวน้อ
Em 
ยใจ 
 
ที่อ้
E7 
ายเพิ่งเว้าออ
Am 
กมา
 
อย่าเคียดอย่
Em 
าซังโปรดฟังเหตุผลก่อ
Am 
นนะ
 
อยากบอกแต่ใจบ่ก
D 
ล้า 
 
ย่านเจ้านั้นลาจา
Bm 
กไป

 
** ก็อยากบอ
Em 
กอยู่ 
 
ให้เ
D 
จ้าได้ฮู้ทุ
Em 
กสิ่ง
 
จำเป็นจริ
C 
งๆ 
 
อ้ายเ
D 
ลยต้องเก็บเอ
G 
าไว้
 
อย่าเคียดอย่าโ
Em 
กรธ 
 
ถึงอ้
E7 
ายบ่โสดก
Am 
ะดาย
 
ยกโทษได้ไ
D 
หม 
 
เห็
Bm 
นใจอ้ายแหน่เด้
Em 
อนาง

( *, ** )

 
ยกโทษได้ไ
D 
หม 
 
เห็
Bm 
นใจอ้ายแหน่เด้อ
Em 
…นาง

OUTRO | C D | Em | C D | Em | Em |

เนื้อเพลง บ่โสดอย่าโกรธเด้อ
ก็อยากบอกอยู่ ให้เจ้าได้ฮู้บางสิ่ง
เรื่องราวความจริง ที่อ้ายปิดบังเอาไว้
แต่ย่านว่าเจ้าได้ฟังแล้วรับบ่ไหว
รับปากได้ไหม จะไม่โกรธกันลับหลัง

บ่แม่นปิดบัง เมื่อก่อนยังใจบ่กล้า
ถ้าเว้าออกมา ถ้าหากว่าฮักเฮาสิพัง
มื่อนี่เหมาะดีที่อ้ายสิได้บอกนาง
เมื่อเจ้าได้ฟัง อย่าหลับตาซังเด้อล่ะ

อ้ายบ่โสด บ่โสดอย่าโกรธกันเด้อ
อยากขอโทษเธออภัยให้อ้ายเด้อหล่า
อย่าฟ้าวน้อยใจ ที่อ้ายเพิ่งเว้าออกมา
อย่าเคียดอย่าซังโปรดฟังเหตุผลก่อนนะ
อยากบอกแต่ใจบ่กล้า ย่านเจ้านั้นลาจากไป

ก็อยากบอกอยู่ ให้เจ้าได้ฮู้ทุกสิ่ง
จำเป็นจริงๆ อ้ายเลยต้องเก็บเอาไว้
อย่าเคียดอย่าโกรธ ถึงอ้ายบ่โสดกะดาย
ยกโทษได้ไหม เห็นใจอ้ายแหน่เด้อนาง

อ้ายบ่โสด บ่โสดอย่าโกรธกันเด้อ
อยากขอโทษเธออภัยให้อ้ายเด้อหล่า
อย่าฟ้าวน้อยใจ ที่อ้ายเพิ่งเว้าออกมา
อย่าเคียดอย่าซังโปรดฟังเหตุผลก่อนนะ
อยากบอกแต่ใจบ่กล้า ย่านเจ้านั้นลาจากไป

ก็อยากบอกอยู่ ให้เจ้าได้ฮู้ทุกสิ่ง
จำเป็นจริงๆ อ้ายเลยต้องเก็บเอาไว้
อย่าเคียดอย่าโกรธ ถึงอ้ายบ่โสดกะดาย
ยกโทษได้ไหม เห็นใจอ้ายแหน่เด้อนาง

ยกโทษได้ไหม เห็นใจอ้ายแหน่เด้อนาง
เพลง : บ่โสดอย่าโกรธเด้อ (คอร์ด เนื้อเพลง)
คำร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
ร้องไกด์ : ศาล สานศิลป์
ศาล สานศิลป์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend