คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา – ศาล สานศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา
ศิลปิน ศาล สานศิลป์
Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์2

คีย์คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am G | F C |
INTRO | Dm Em | F G | G |

Am 
ยืนซึมเศร้ากลาง
Em 
ฝนที่มัน
 
พรั่งพ
F 
รมลงใส่หน้าอ้
C 
าย
 
ปล่อยน้ำ
F 
ตาให้มันรินไ
G 
หล 
 
บ่อาย
C 
ฟ้าดิน 
 
 
E7 
Am 
สุญสิ้นแล้วควา
Em 
มฮัก
 
นาทีสุดท้
F 
าย 
 
ด้วยคำว่าเ
C 
ลิกกัน
 
ปานหัว
F 
ใจของอ้ายถูก
G 
ขัง
 
ด้วยน้ำมือเ
C 
จ้ากับเขา

 
ฮักสอ
Dm 
งเฮา.. 
 
ถึงตอนอ
Em 
วสาน
 
เก็บกู้
F 
บ่ทัน 
 
ได้รางวัลตอบแทนเป็น
G 
น้ำตา

 
ระเบิดเว
C 
ลา ฮ้า…  
Em 
ฮา..
 
เริ่มเดิน
F 
มาตั้งแต่น้อง
Em 
พบเขา
 
เจ้าถ่ายโ
F 
อนในความเป็นเ
G 
รา
 
ยกให้เ
C 
ขา ทีละน้อย  
E7 
 
อ้ายวิ่งไขว่ค
F 
ว้าตามใจเ
G 
จ้าคืน
 
น้องกะ
F 
บืนหนีใส่เกียร์ถ
C 
อย
 
ได้แต่
Dm 
มองฮักที่หลุดล
G 
อย 
 
รอถึงวันเลิกรา

INSTRU | C Am | F G |

Am 
หันหลังทั้งน้ำ
Em 
ตา
 
กลั้นใจบอ
F 
กว่า 
 
ให้เจ้าโช
C 
คดี
 
ให้สมใ
F 
จกับคนใหม่ที่
G 
มี 
 
ที่น้องตั้ง
C 
ใจเลือกเขา 
 
 
E7 
 
อ้ายค
Am 
นนี้ได้ตายไป
Em 
แล้ว
 
บ่ต้องห่วงเ
F 
ด้อ 
 
บ่ขวางทางเ
C 
จ้า
 
ถูกระเ
F 
บิดที่น้องกับเ
G 
ขา 
 
วางลงใ
C 
ส่ใจกัน

INSTRU | Am Em | F C | F G | C E7 |
INSTRU | Am Em | F C | F G | C |

 
ฮัก
Dm 
สองเฮา.. 
 
ถึงตอนอ
Em 
วสาน
 
เก็บกู้
F 
บ่ทัน 
 
ได้รางวัลตอบแทนเป็น
G 
น้ำตา

 
ระเบิดเว
C 
ลา ฮ้า…  
Em 
ฮา..
 
เริ่มเดิน
F 
มาตั้งแต่น้อง
Em 
พบเขา
 
เจ้าถ่ายโ
F 
อนในความเป็นเ
G 
รา
 
ยกให้เ
C 
ขา ทีละน้อย  
E7 
 
อ้ายวิ่งไขว่ค
F 
ว้าตามใจเ
G 
จ้าคืน
 
น้องกะ
F 
บืนหนีใส่เกียร์ถ
C 
อย
 
ได้แต่
Dm 
มองฮักที่หลุดล
G 
อย 
 
รอถึง
C 
วันเลิ
Am 
กรา

 
ระเบิดเว
C 
ลา ฮ้า…  
Em 
ฮา..
 
เริ่มเดิน
F 
มาตั้งแต่น้อง
Em 
พบเขา
 
เจ้าถ่ายโ
F 
อนในความเป็นเ
G 
รา
 
ยกให้เ
C 
ขา ทีละน้อย  
E7 
 
อ้ายวิ่งไขว่ค
F 
ว้าตามใจเ
G 
จ้าคืน
 
น้องกะ
F 
บืนหนีใส่เกียร์ถ
C 
อย
 
ได้แต่
Dm 
มองฮักที่หลุดล
G 
อย 
 
รอถึง
C 
วันเลิ
Am 
กรา

 
ได้แต่ม
F 
องฮักที่หลุดล
G 
อย… มาถึงวันเลิกรา  
C 

เนื้อเพลง ระเบิดเวลา
ยืนซึมเศร้ากลางฝนที่มัน
พรั่งพรมลงใส่หน้าอ้าย
ปล่อยน้ำตาให้มันรินไหล บ่อายฟ้าดิน
สุญสิ้นแล้วความฮัก
นาทีสุดท้าย ด้วยคำว่าเลิกกัน
ปานหัวใจของอ้ายถูกขัง
ด้วยน้ำมือเจ้ากับเขา

* ฮักสองเฮา.. ถึงตอนอวสาน
เก็บกู้บ่ทัน ได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตา

** ระเบิดเวลา ฮ้า.. ฮาา..
เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา
เจ้าถ่ายโอนในความเป็นเรา
ยกให้เขา ทีละน้อย
อ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืน
น้องกะบืนหนีใส่เกียร์ถอย
ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย รอถึงวันเลิกรา

(ดนตรี)

หันหลังทั้งน้ำตา
กลั้นใจบอกว่า ให้เจ้าโชคดี
ให้สมใจกับคนใหม่ที่มี ที่น้องตั้งใจเลือกเขา
อ้ายคนนี้ได้ตายไปแล้ว
บ่ต้องห่วงเด้อ บ่ขวางทางเจ้า
ถูกระเบิดที่น้องกับเขา วางลงใส่ใจกัน

(ดนตรี)

( * , ** , ** )

ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย
มาถึงวันเลิกรา
คอร์ด ระเบิดเวลา (Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์2)
ศิลปิน ศาล สานศิลป์
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : นะโม โมรา
ระเบิดเวลา - ศาล สานศิลป์ Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์2
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend