หน้าแรก » สงกรานต์ รังสรรค์ » คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง : เรื่องเศร้า สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า - สงกรานต์ รังสรรค์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สงกรานต์ รังสรรค์ : เรื่องเศร้า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Em | Am | Em |

Am 
  ฉันก็ยังต้องบอกว่า
Em 
รักเธออยู่
Am 
  เเละฉันก็รู้ว่าเธอเป็นเหมือ
Em 
นกัน
 
  คำว่า
รักฉันอยู่ตร
Fm 
งนี้ 
 
เเต่หั
Em 
วใจอยู่ตรง
Am 
นั้น
 
  เธอก็เ
Dm7 
หมือนกัน 
 
สายตายังมองหาใ
คร

Am 
  ติดที่เราทำดีให้
Em 
กันมานาน
  เเละความสงส
ารเลยเป็นปัจ
จัย
 
  
ฉันก็กลัวเธอเ
Fm 
สียน้ำตา
 
  ส่วน
Em 
เธอก็กลัวฉัน
Am 
อยู่ไม่ไหว
 
  
Dm7 
ใจของเราเลยถู
กขังมานานเป็น
ปี 
 
 

 
มันเ
ป็นเรื่องเศร้า 
 
ที่
G/B 
เราหลอกว่ารัก
Am 
กัน
 
เมื่อเธอเเละ
ฉัน 
 
ก็ต่าง
รู้ว่าเรายังไม่
ใช่
 
ฉัน
รู้ว่าใครที่เ
ธอต้องการ
 
ส่วน
Em 
ฉันก็คิดถึง
Am 
เเต่คนใหม่
 
ติดที่
Dm7 
บทตัวร้าย 
 
มันไ
ม่มีใครนั้นย
อมเเสดง

Am 
  ไม่มีใครอยากเป็น
Em 
จำเลยสังคม
 
  
ใครก็บอกเหมาะ
สมที่เราคู่
กัน
 
  
เเต่เเท้ที่จริงข้าง
Fm 
ในหัวใจ
 
  เเค่
Em 
เราที่รู้เรื่องความสัม
Am 
พันธ์
 
มันขา
Dm7 
ดลง 
 
  รัก
กันเเค่ขอไป
ที 
 
 

INSTRU | F | Em | F | G |
INSTRU | Am | Em | Am | G |

 
มันเ
ป็นเรื่องเศร้า 
 
ที่
G/B 
เราหลอกว่ารัก
Am 
กัน
 
เมื่อเธอเเละ
ฉัน 
 
ก็ต่าง
รู้ว่าเรายังไม่
ใช่
 
ฉัน
รู้ว่าใครที่เ
ธอต้องการ
 
ส่วน
Em 
ฉันก็คิดถึง
Am 
เเต่คนใหม่
 
ติดที่
Dm7 
บทตัวร้าย 
 
มันไ
ม่มีใครนั้นยอมเเสดง

INSTRU | Bb | G A |

 
มันเ
ป็นเรื่องเศร้าที่เ
A/C# 
ลราหลอกว่ารัก
Bm 
กัน
 
เมื่อเธอเเละ
ฉัน 
 
ก็ต่าง
รู้ว่าเรายังไม่ใ
ช่
 
ฉัน
รู้ว่าใครที่เ
ธอต้องการ
 
ส่วน
F#m 
ฉันก็คิดถึง
Bm 
เเต่คนใ
หม่
 
ติดที่บ
Em 
ทตัวร้าย 
 
มันไม่
มีใครนั้นยอ
มเเสดง

 
ไม่อยาก
Em 
เป็นผู้ร้าย 
 
จึงไ
ม่มีใคร.. 
 
กล้าพู
ดเเรงๆ


ฉันก็ยังต้องบอกว่ารักเธออยู่
เเละฉันก็รู้ว่าเธอเป็นเหมือนกัน
คำว่ารักฉันอยู่ตรงนี้ เเต่หัวใจอยู่ตรงนั้น
เธอก็เหมือนกัน สายตายังมองหาใคร

ติดที่เราทำดีให้กันมานาน
เเละความสงสารเลยเป็นปัจจัย
ฉันก็กลัวเธอเสียน้ำตา
ส่วนเธอก็กลัวฉันอยู่ไม่ไหว
ใจของเราเลยถูกขังมานานเป็นปี

มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราหลอกว่ารักกัน
เมื่อเธอเเละฉัน ก็ต่างรู้ว่าเรายังไม่ใช่
ฉันรู้ว่าใครที่เธอต้องการ
ส่วนฉันก็คิดถึงเเต่คนใหม่
ติดที่บทตัวร้าย มันไม่มีใครนั้นยอมเเสดง

ไม่มีใครอยากเป็นจำเลยสังคม
ใครก็บอกเหมาะสมที่เราคู่กัน
เเต่เเท้ที่จริงข้างในหัวใจ
เเค่เราที่รู้เรื่องความสัมพันธ์มันขาดลง
รักกันเเค่ขอไปที

( ดนตรี )

มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราหลอกว่ารักกัน
เมื่อเธอเเละฉัน ก็ต่างรู้ว่าเรายังไม่ใช่
ฉันรู้ว่าใครที่เธอต้องการ
ส่วนฉันก็คิดถึงเเต่คนใหม่
ติดที่บทตัวร้าย มันไม่มีใครนั้นยอมเเสดง

มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราหลอกว่ารักกัน
เมื่อเธอเเละฉัน ก็ต่างรู้ว่าเรายังไม่ใช่
ฉันรู้ว่าใครที่เธอต้องการ
ส่วนฉันก็คิดถึงเเต่คนใหม่
ติดที่บทตัวร้าย มันไม่มีใครนั้นยอมเเสดง

ไม่อยากเป็นผู้ร้าย จึงไม่มีใคร กล้าพูดเเรงๆ


รูปภาพคอร์ด เรื่องเศร้า – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า - สงกรานต์ รังสรรค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เรื่องเศร้า (คอร์ด)

คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : The Bantam
ติดต่องานจ้าง : 062-494-9583
 โฆษณา