คอร์ดเพลง บ่จักสิได้กอดอีกบ่ ศาล สานศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง บ่จักสิได้กอดอีกบ่ ศิลปิน ศาล สานศิลป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | F Am | Dm C |
INTRO | Bb Am Gm Bdim | C |

F 
อยากให้นา
Am 
ทีนี้ 
 
 
Dm 
มันยาวนานออ
Cm 
กไป
 
บ่
Bb 
ฮู้ว่าอีกตอ
Am 
นใด๋ 
 
สิได้กอ
Gm 
ดเจ้าแทนความ
C 
คิดฮอด
F 
เสียงหายใจ
Am 
ที่คุ้น 
 
อุ่น
Dm 
ใจทุกครั้งที่
Cm 
มองตา
 
ทุก
Bb 
ช่วงที่ผ่านเล
Am 
ยมา
 
บ่เคยเลือน
Gm 
หายไปจ
C 
ากควา
F 
มจำ

 
จนน
Dm 
าทีสุดท้าย 
 
พราก
Am 
สองเฮาไป
 
บ่มี
Bb 
วันไหนเลยที่ห
F 
ลับลง
 
คำร่ำ
Dm 
ลาบ่มี 
 
ให้เ
Am 
ตรียมใจไว้
 
เพียงแค่
Bb 
คิดก็น้ำ
Bdim 
ตาไหล
 
มันเกินที่ใ
C 
จจะทน

 
บ่
F 
จัก 
 
สิได้
Am 
กอดอีกเทื่อตอ
Dm 
นใด๋
 
ฮู้แค่
Bb 
ว่าคิดฮอดสุด
Am 
หัวใจ
 
อย่าฟ้าว
Gm 
จากไปเลยได้
C 
บ่
 
อยู่ก่
F 
อน 
 
 
Am 
ถือว่าเป็น
Dm 
คำขอ
 
ความอ่อน
Bb 
แอยังบ่จา
Am 
งไป
 
ย่านเทื่อ
Gm 
นี้เป็นกอดสุดท้
C 
าย
 
ถึงสิเ
Bb 
ป็นแค่เพียงฝัน
C 
ไป 
 
ก็ดีใจห
F 
ลายแล้ว 
 
 
C 

INSTRU | F Am | Dm |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C | F |

 
จนน
Dm 
าทีสุดท้าย 
 
พราก
Am 
สองเฮาไป
 
บ่มี
Bb 
วันไหนเลยที่ห
F 
ลับลง
 
คำร่ำ
Dm 
ลาบ่มี 
 
ให้เ
Am 
ตรียมใจไว้
 
เพียงแค่
Bb 
คิดก็น้ำ
Bdim 
ตาไหล
 
มันเกินที่ใ
C 
จจะทน

 
บ่
F 
จัก 
 
สิได้
Am 
กอดอีกเทื่อตอ
Dm 
นใด๋
 
ฮู้แค่
Bb 
ว่าคิดฮอดสุด
Am 
หัวใจ
 
อย่าฟ้าว
Gm 
จากไปเลยได้
C 
บ่
 
อยู่ก่
F 
อน 
 
 
Am 
ถือว่าเป็น
Dm 
คำขอ
 
ความอ่อน
Bb 
แอยังบ่จา
Am 
งไป
 
ย่านเทื่อ
Gm 
นี้เป็นกอดสุดท้
C 
าย
 
ถึงสิเ
Bb 
ป็นแค่เพียงฝัน
C 
ไป 
 
ก็ดีใจห
F 
ลายแล้ว 
 
 
C 

 
บ่
F 
จัก 
 
สิได้
Am 
กอดอีกเทื่อตอ
Dm 
นใด๋
 
ฮู้แค่
Bb 
ว่าคิดฮอดสุด
Am 
หัวใจ
 
อย่าฟ้าว
Gm 
จากไปเลยได้
C 
บ่
 
อยู่ก่
F 
อน 
 
 
Am 
ถือว่าเป็น
Dm 
คำขอ
 
ความอ่อน
Bb 
แอยังบ่จา
Am 
งไป
 
ย่านเทื่อ
Gm 
นี้เป็นกอดสุดท้
C 
าย
 
ถึงสิเ
Bb 
ป็นแค่เพียงฝัน
C 
ไป 
 
ก็ดีใจห
F 
ลายแล้ว

 
ถึงสิ
Gm 
เป็นแค่เพียงฝัน
C 
ไป
 
ก็ดีใจหลา
F 
ยแล้ว

OUTRO | Gm | C C#dim | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บ่จักสิได้กอดอีกบ่


อยากให้นาทีนี้ มันยาวนานออกไป
บ่ฮู้ว่าอีกตอนใด๋ สิได้กอดเจ้าแทนความคิดฮอด
เสียงหายใจที่คุ้น อุ่นใจทุกครั้งที่มองตา
ทุกช่วงที่ผ่านเลยมา
บ่เคยเลือนหายไปจากความจำ

จนนาทีสุดท้าย พรากสองเฮาไป
บ่มีวันไหนเลยที่หลับลง
คำร่ำลาบ่มี ให้เตรียมใจไว้
เพียงแค่คิดก็น้ำตาไหล
มันเกินที่ใจจะทน

บ่จัก สิได้กอดอีกเทื่อตอนใด๋
ฮู้แค่ว่าคิดฮอดสุดหัวใจ
อย่าฟ้าวจากไปเลยได้บ่
อยู่ก่อน ถือว่าเป็นคำขอ
ความอ่อนแอยังบ่จางไป
ย่านเทื่อนี้เป็นกอดสุดท้าย
ถึงสิเป็นแค่เพียงฝันไป
ก็ดีใจหลายแล้ว

( ดนตรี )

จนนาทีสุดท้าย พรากสองเฮาไป
บ่มีวันไหนเลยที่หลับลง
คำร่ำลาบ่มี ให้เตรียมใจไว้
เพียงแค่คิดก็น้ำตาไหล
มันเกินที่ใจจะทน

บ่จัก สิได้กอดอีกเทื่อตอนใด๋
ฮู้แค่ว่าคิดฮอดสุดหัวใจ
อย่าฟ้าวจากไปเลยได้บ่
อยู่ก่อน ถือว่าเป็นคำขอ
ความอ่อนแอยังบ่จางไป
ย่านเทื่อนี้เป็นกอดสุดท้าย
ถึงสิเป็นแค่เพียงฝันไป
ก็ดีใจหลายแล้ว

บ่จัก สิได้กอดอีกเทื่อตอนใด๋
ฮู้แค่ว่าคิดฮอดสุดหัวใจ
อย่าฟ้าวจากไปเลยได้บ่
อยู่ก่อน ถือว่าเป็นคำขอ
ความอ่อนแอยังบ่จางไป
ย่านเทื่อนี้เป็นกอดสุดท้าย
ถึงสิเป็นแค่เพียงฝันไป
ก็ดีใจหลายแล้ว

ถึงสิเป็นแค่เพียงฝันไป
ก็ดีใจหลายแล้ว

มิวสิควิดีโอ บ่จักสิได้กอดอีกบ่ ศาล สานศิลป์

เพลง : บ่จักสิได้กอดอีกบ่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
เซิ้ง มิวสิก 064-4528645
คอร์ดเพลง บ่จักสิได้กอดอีกบ่ ศาล สานศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend