คอร์ดเพลง ทำท่าฮัก วงนิยม

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำท่าฮัก ศิลปิน วงนิยม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
 
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใจ
G 
ได้
 
อ้ายสิค่อยห
A 
ายไปจากชีวิตน้
Bm 
องหล่า
 
แต่ตอนนี้อยากขอร้องเเ
F#7 
ก้วตา
 
ให้ทำท่าฮักอ้
A 
าย 
 
พอได้
F#m 
ต่อลมหายใ
Bm 
จเเน

INSTRU | G | Bm | A | Bm | Bm |

 
มื้อ
Bm 
ลุนค่อยป๋า 
 
มื้อห
A 
น้าค่อยไปได้บ่
 
อ้ายย้
G 
านน้ำตาบ่พอ 
 
ขั่นเจ้
A 
าสิไปฮักคนใ
D 
หม่
 
ใจ
Em 
อ้ายสิหลุดสิขาด 
 
ขอ
F#m 
อนุญาตโจ๋ไว้
 
ซ่อย
G 
ตั๋วหัวใจ 
 
เฮ็ด
F#m 
คือฮักอ้ายแเ
Bm 
ต่กี้

 
พาใจจอด
Em 
เเวเป็นป้ายสุดท้าย
 
ต่อลมหาย
F#m 
ใจอีกจั๊กนาที
 
อ้าย
G 
อยู่บ่ได้อิหลี 
 
ขั่น
Em 
บ่มี..
 
เจ้าอยู่ข้
A 
างๆ

 
ทำท่าว่า
G 
ฮัก 
 
จักน
A 
อยได้บ่น้
Bm 
อนาง
 
ถึงสิ
A 
ตั๋วกะบ่เป็นห
G 
ยัง 
 
ยังดีกว่าเ
A 
จ้าสิเว้า
D 
คำลา
 
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใ
Bm 
จได้
 
อ้ายสิค่อยห
A 
ายไปจากชีวิตน้
G 
องหล่า
 
แต่ตอนนี้อยากขอร้อง
F#m 
เเก้วตา
 
ให้ทำท่าฮักอ้
A 
าย 
 
พอได้ต่อลมหายใ
Bm 
จเเน

INSTRU | Bm | A | G | F#7 |
INSTRU | Bm | A | G | A | Bm |

 
พาใจจอด
Em 
เเวเป็นป้ายสุดท้าย
 
ต่อลมหาย
F#m 
ใจอีกจั๊กนาที
 
อ้าย
G 
อยู่บ่ได้อิหลี 
 
ขั่น
Em 
บ่มี..
 
เจ้าอยู่ข้
A 
างๆ

 
ทำท่าว่า
G 
ฮัก 
 
จักน
A 
อยได้บ่น้
Bm 
อนาง
 
ถึงสิ
A 
ตั๋วกะบ่เป็นห
G 
ยัง 
 
ยังดีกว่าเ
A 
จ้าสิเว้า
D 
คำลา
 
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใ
Bm 
จได้
 
อ้ายสิค่อยห
A 
ายไปจากชีวิตน้
G 
องหล่า
 
แต่ตอนนี้อยากขอร้อง
F#m 
เเก้วตา
 
ให้ทำท่าฮักอ้
A 
าย 
 
พอได้ต่อลมหายใ
Bm 
จเเน

 
ทำท่าว่า
G 
ฮัก 
 
จักน
A 
อยได้บ่น้
Bm 
อนาง
 
ถึงสิ
A 
ตั๋วกะบ่เป็นห
G 
ยัง 
 
ยังดีกว่าเ
A 
จ้าสิเว้า
D 
คำลา 
 
 
A/C# 
 
Bm 
 
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใจไ
G 
ด้
 
อ้ายสิค่อยห
A 
ายไปจากชีวิตน้
Bm 
องหล่า
 
แต่ตอนนี้อยากขอร้อง
F#m 
เเก้วตา
 
ให้ทำท่าฮักอ้
A 
าย 
 
พอได้ต่อลมหายใ
Bm 
จเเน

 
ใจอ้ายคงขาดต
G 
ายแท้ๆ 
 
ขั่นแม่นเ
A 
จ้า
 
สิเซา
Bm 
ฮักกัน
A 
 
G 
 
A 
 
D 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทำท่าฮัก


ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใจได้
อ้ายสิค่อยหายไปจากชีวิตน้องหล่า
แต่ตอนนี้อยากขอร้องเเก้วตา
ให้ทำท่าฮักอ้าย พอได้ต่อลมหายใจเเน

( ดนตรี )

มื้อลุนค่อยป๋า มื้อหน้าค่อยไปได้บ่
อ้ายย้านน้ำตาบ่พอ ขั่นเจ้าสิไปฮักคนใหม่
ใจอ้ายสิหลุดสิขาด ขออนุญาตโจ๋ไว้
ซ่อยตั๋วหัวใจ เฮ็ดคือฮักอ้ายเเต่กี้

พาใจจอดเเวเป็นป้ายสุดท้าย
ต่อลมหายใจอีกจั๊กนาที
อ้ายอยู่บ่ได้อิหลี ขั่นบ่มี..เจ้าอยู่ข้างๆ

ทำท่าว่าฮัก จักนอยได้บ่น้อนาง
ถึงสิตั๋วกะบ่เป็นหยัง ยังดีกว่าเจ้าสิเว้าคำลา
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใจได้
อ้ายสิค่อยหายไปจากชีวิตน้องหล่า
แต่ตอนนี้อยากขอร้องเเก้วตา
ให้ทำท่าฮักอ้าย พอได้ต่อลมหายใจเเน

( ดนตรี )

พาใจจอดเเวเป็นป้ายสุดท้าย
ต่อลมหายใจอีกจั๊กนาที
อ้ายอยู่บ่ได้อิหลี ขั่นบ่มี..เจ้าอยู่ข้างๆ

ทำท่าว่าฮัก จักนอยได้บ่น้อนาง
ถึงสิตั๋วกะบ่เป็นหยัง ยังดีกว่าเจ้าสิเว้าคำลา
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใจได้
อ้ายสิค่อยหายไปจากชีวิตน้องหล่า
แต่ตอนนี้อยากขอร้องเเก้วตา
ให้ทำท่าฮักอ้าย พอได้ต่อลมหายใจเเน

ทำท่าว่าฮัก จักนอยได้บ่น้อนาง
ถึงสิตั๋วกะบ่เป็นหยัง ยังดีกว่าเจ้าสิเว้าคำลา
ถ้ามื้อนึงเฮ็ดใจได้
อ้ายสิค่อยหายไปจากชีวิตน้องหล่า
แต่ตอนนี้อยากขอร้องเเก้วตา
ให้ทำท่าฮักอ้าย พอได้ต่อลมหายใจเเน

ใจอ้ายคงขาดตายแท้ๆ ขั่นแม่นเจ้า
สิเซาฮักกัน

มิวสิควิดีโอ ทำท่าฮัก วงนิยม

เพลง : ทำท่าฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : วงนิยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน X มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : วงนิยม X โด้ กิตติภูมิ
สังกัด : Goodtime entertainment Thailand
คอร์ดเพลง ทำท่าฮัก วงนิยม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend