คอร์ดเพลง อิจฉาแฟนเจ้า ลำเพลิน วงศกร

  
Text   
คอร์ดเพลง อิจฉาแฟนเจ้า ศิลปิน ลำเพลิน วงศกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | F#m | D | A | E |
INTRO | F#m | D | A | E |
INTRO | F#m | D | A | E | F#m |

 
อกอ้าย
Bm 
หักทั้งที่ฮัก
C#m 
ยังบ่
F#m 
เริ่ม
 
บ่มีเบาะเ
Bm 
สริมให้คนที่
C#m 
มาช้า
F#m 
ไป
 
เมื่อข้างกาย
F#m 
เจ้า 
 
มีเขาเป็นยามเฝ้
Bm 
าใจ
 
ตาฮักปา
C#m 
นได๋ 
 
กะเบิดสิทธิ์ให้อ้าย
F#m 
สอย

 
บุญอ้าย
Bm 
น้อย 
 
เลยได้แค่
C#m 
หลอยซอม
F#m 
เบิ่ง
 
อยากขอแบ่ง
Bm 
เคิ่งความฮักนำ
C#m 
เจ้าจั๊ก
F#m 
หน่อย
 
แต่คนมา
F#m 
หลัง 
 
ความหวังกะคงสิหลุด
Bm 
ลอย
 
หัวใจล้า
C#m 
หล่อย 
 
ยามเห็นเขาต้อย
F#m 
คนงาม

 
ได้แต่คิด
B 
นำ 
 
บัดยามเขา
C#m 
คลำเนื้อ
F#m 
เนียน
 
โอ้แก้มเนียนเ
B 
นียนเขาคงสิ
C#m 
จูบเซ้า
F#m 
ค่ำ
 
ออนซอนแฟน
F#m 
เจ้า 
 
ผู้เขาได้จับได้
Bm 
คลำ
 
คงบ่บาปกร
E 
รมดอกเนาะแค่คึด
F#m 
ฮั่นหนา
 
คงบ่บาป
C#m 
กรรมดอกเนาะแค่คึด
F#m 
ฮั่นหนา

 
โทษเด้อ
Bm 
หล้า 
 
ถ้าว่าเจ้า
C#m 
บ่พอ
F#m 
ใจ
 
อ้ายขอโทษ
Bm 
หลาย 
 
หากถูกแฟน
C#m 
ฮ้ายด้วยสา
F#m 
ยตา
 
บ่ต้องคิด
F#m 
หลาย 
 
แค่อ้ายเผลอมองเจ้าผ่าน
Bm 
มา
 
แค่แอบ
C#m 
อิจฉา 
 
เขาผู้ได้ควงแขน
F#m 
เธอ

INSTRU | F#m | F#m E | Bm C#m | F#m |
INSTRU | Bm C#m | F#m | F#m | Bm | E | F#m |

 
ได้แต่คิด
B 
นำ 
 
บัดยามเขา
C#m 
คลำเนื้อ
F#m 
เนียน
 
โอ้แก้มเนียนเ
Bm 
นียนเขาคงสิ
C#m 
จูบเซ้า
F#m 
ค่ำ
 
ออนซอนแฟน
F#m 
เจ้า 
 
ผู้เขาได้จับได้
Bm 
คลำ
 
คงบ่บาปกร
E 
รมดอกเนาะแค่คึด
F#m 
ฮั่นหนา
 
คงบ่บาป
C#m 
กรรมดอกเนาะแค่คึด
F#m 
ฮั่นหนา

 
โทษเด้อ
Bm 
หล้า 
 
ถ้าว่าเจ้า
C#m 
บ่พอ
F#m 
ใจ
 
อ้ายขอโทษ
Bm 
หลาย 
 
หากถูกแฟน
C#m 
ฮ้ายด้วยสา
F#m 
ยตา
 
บ่ต้องคิด
F#m 
หลาย 
 
แค่อ้ายเผลอมองเจ้าผ่าน
Bm 
มา
 
แค่แอบ
C#m 
อิจฉา 
 
เขาผู้ได้ควงแขน
F#m 
เธอ
 
แค่แอบ
C#m 
อิจฉา 
 
เขาผู้ได้เธอเป็น
F#m 
แฟน..
E 
 
F#m 

OUTRO | Bm C#m | F#m | Bm C#m | F#m |
OUTRO | F#m | Bm | C#m | F#m | F#m E D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อิจฉาแฟนเจ้า


อกอ้ายหักทั้งที่ฮักยังบ่เริ่ม
บ่มีเบาะเสริมให้คนที่มาช้าไป
เมื่อข้างกายเจ้า มีเขาเป็นยามเฝ้าใจ
ตาฮักปานได๋กะเบิดสิทธิ์ให้อ้ายสอย

บุญอ้ายน้อย เลยได้แค่หลอยซอมเบิ่ง
อยากขอแบ่งเคิ่งความฮักนำเจ้าจั๊กหน่อย
แต่คนมาหลัง ความหวังกะคงสิหลุดลอย
หัวใจล้าหล่อย ยามเห็นเขาต้อยคนงาม

ได้แต่คิดนำ บัดยามเขาคลำเนื้อเนียน
โอ้แก้มเนียนเนียนเขาคงสิจูบเซ้าค่ำ
ออนซอนแฟนเจ้า ผู้เขาได้จับได้คลำ
คงบ่บาปกรรมดอกเนาะแค่คึดฮั่นหนา
คงบ่บาปกรรมดอกเนาะแค่คึดฮั่นหนา

โทษเด้อหล้า ถ้าว่าเจ้าบ่พอใจ
อ้ายขอโทษหลาย หากถูกแฟนฮ้ายด้วยสายตา
บ่ต้องคิดหลาย แค่อ้ายเผลอมองเจ้าผ่านมา
แค่แอบอิจฉา เขาผู้ได้ควงแขนเธอ

( ดนตรี )

ได้แต่คิดนำ บัดยามเขาคลำเนื้อเนียน
โอ้แก้มเนียนเนียนเขาคงสิจูบเซ้าค่ำ
ออนซอนแฟนเจ้า ผู้เขาได้จับได้คลำ
คงบ่บาปกรรมดอกเนาะแค่คึดฮั่นหนา
คงบ่บาปกรรมดอกเนาะแค่คึดฮั่นหนา

โทษเด้อหล้า ถ้าว่าเจ้าบ่พอใจ
อ้ายขอโทษหลาย หากถูกแฟนฮ้ายด้วยสายตา
บ่ต้องคิดหลาย แค่อ้ายเผลอมองเจ้าผ่านมา
แค่แอบอิจฉา เขาผู้ได้ควงแขนเธอ
แค่แอบอิจฉา เขาผู้ได้เธอเป็นแฟน..

มิวสิควิดีโอ อิจฉาแฟนเจ้า ลำเพลิน วงศกร

เพลง : อิจฉาแฟนเจ้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
IG : lumplearn_wongsakorn
คอร์ดเพลง อิจฉาแฟนเจ้า ลำเพลิน วงศกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend