คอร์ดเพลง ขวัญใจมดแดง ศาล สานศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง ขวัญใจมดแดง ศิลปิน ศาล สานศิลป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F Dm | Bb C | ( 4 Times )

 
คนส
F 
วยคือนั่งน้ำตา
Dm 
ย้อย
 
อ้ายพอสิ
Bb 
ซอยหยังได้บ่ห
C 
นอ
 
ต้องก
F 
ารคนซับน้ำ
Dm 
ตาอยู่บ่
Bb 
บอกอ้ายได้เด้อห
C 
ล่า

 
เห็นเ
F 
จ้านั่งเหงาเศร้า
Dm 
มาหลายมื้อ
 
มันบ่
Bb 
คือคนที่อ้ายคุ้น
C 
ตา
 
เห็
Bb 
นกันมาโดนคนสด
Dm 
ใสเริงร่า
 
สิมา
Bb 
นั่งน้ำตาอาบแ
C 
ก้ม
 
แนมเบิ่งแล้วบ่
F 
คือ 
 
 
C 

 
ตั้งแต่เ
F 
จ้าให้ผู้บ่าวบ้านไ
Dm 
กล
 
มาเหยียบหัว
Bb 
ใจอ้ายหมุ่นปา
C 
นฮำ
 
มดแ
F 
ดงตัวนี้กะจอบ
Dm 
เซ้าจอบค่ำ
 
แต่เจ้าก็ไ
Bb 
ปนำเขาลองซ
C 
อง
 
บ่เ
F 
คยเหลียวมองคนใ
Dm 
กล้
 
สุดท้
Bb 
ายต้องน้ำตาน
C 
อง
 
คนส
F 
วยแก้มใสที่ใจ
Dm 
อ้ายหมายปอง
Bb 
ถืกเขาห
C 
ย่องหัว
F 
ใจ

 
เห็นผู้บ่
Bb 
าวบ้านไกลดีกว่า
C 
คนใกล้กัน
 
เห็นแมง
Am 
หวี่แมงวันดี
Dm 
กว่ามดแดง
 
เป็นจังไ
Gm 
ด๋ล่ะน้ำตาคำแ
C 
พง 
 
คือย้อยห
F 
ย่ำหย่า

 
ต้องการคนซับ
Bb 
น้ำตา 
 
บ่คนส
C 
วย
 
อย่าเศร้า
Am 
หลายมันสิบ่
Dm 
งาม
 
หาเอาใ
Gm 
หม่คนใกล้ๆข้
C 
างๆ 
 
กะยังว่างอยู่เด้อ
F 
ใจ
 
ถึงไผสิ
Bb 
ว่าเจ้าเป็นของ
C 
ถิ่ม
 
แต่เจ้ายัง
Am 
ยิ้มงามสำหรับ
Dm 
อ้าย
 
ฮู้บ่
Gm 
ว่าเจ้าคือหวานใ
C 
จของอ้ายมดแ
F 
ดง 
 
 
C 

 
แอบมักเ
F 
จ้าแล้วจอบเซ้าจอบ
Dm 
แลง
 
แต่แก้มแ
Bb 
ดงกะบ่เคยสน
C 
ใจ
 
บ่
F 
ฮู้เลยบ่ 
 
แล้วว่า
Dm 
คนอยู่ใกล้
 
มันคิดไ
Bb 
กลหมายตามาโ
C 
ดน
 
ไป
F 
สนแต่ผู้บ่าวบ้า
Dm 
นอื่น
 
เลยต้องก
Bb 
ลืนน้ำตาหมอ
C 
งหม่น
 
ถึงไ
F 
ผสิว่า 
 
เจ้า
Dm 
นั้นเสียคน
 
แต่เจ้านั้นยังเ
Bb 
ป็นขวัญใ
C 
จมดแ
F 
ดง

INSTRU | F | Dm | Bb | C | ( 2 Times )

 
เห็นผู้บ่
Bb 
าวบ้านไกลดีกว่า
C 
คนใกล้กัน
 
เห็นแมง
Am 
หวี่แมงวันดี
Dm 
กว่ามดแดง
 
เป็นจังไ
Gm 
ด๋ล่ะน้ำตาคำแ
C 
พง 
 
คือย้อยห
F 
ย่ำหย่า

 
ต้องการคนซับ
Bb 
น้ำตา 
 
บ่คนส
C 
วย
 
อย่าเศร้า
Am 
หลายมันสิบ่
Dm 
งาม
 
หาเอาใ
Gm 
หม่คนใกล้ๆข้
C 
างๆ 
 
กะยังว่างอยู่เด้อ
F 
ใจ
 
ถึงไผสิ
Bb 
ว่าเจ้าเป็นของ
C 
ถิ่ม
 
แต่เจ้ายัง
Am 
ยิ้มงามสำหรับ
Dm 
อ้าย
 
ฮู้บ่
Gm 
ว่าเจ้าคือหวานใ
C 
จของอ้ายมดแ
F 
ดง

 
ต้องการคนซับ
Bb 
น้ำตา 
 
บ่คนส
C 
วย
 
อย่าเศร้า
Am 
หลายมันสิบ่
Dm 
งาม
 
หาเอาใ
Gm 
หม่คนใกล้ๆข้
C 
างๆ 
 
กะยังว่างอยู่เด้อ
F 
ใจ
 
ถึงไผสิ
Bb 
ว่าเจ้าเป็นของ
C 
ถิ่ม
 
แต่เจ้ายัง
Am 
ยิ้มงามสำหรับ
Dm 
อ้าย
 
ฮู้บ่
Gm 
ว่าเจ้าคือหวานใ
C 
จของอ้ายมดแ
F 
ดง

 
ฮู้บ่
Gm 
ว่าเจ้าคือหวาน
C 
ใจ.. 
 
ของอ้ายมดแดง

OUTRO | Bb | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขวัญใจมดแดง


คนสวยคือนั่งน้ำตาย้อย อ้ายพอที่ซอยหยังได้บ่หนอ
ต้องการคนซับน้ำตาอยู่บ่ บอกอ้ายได้เด้อหล่า
เห็นเจ้านั่งเหงาเศร้ามาหลายมื้อ มันบ่คือคนที่อ้ายคุ้นตา
เห็นกันมาโดนคนสดใสเริงร่า สิมานั่งน้ำตาอาบแก้ม
แนมเบิ่งแล้วบ่คือ

ตั้งแต่เจ้าให้ผู้บ่าวบ้านไกล
มาเหยียบหัวใจอ้ายหมุ่นปานฮำ
แดงตัวนี้กะจอบเซ้าจอบค่ำ แต่เจ้าก็ไปนำเขาลองซอง
บ่เคยเหลียวมองคนใกล้ สุดท้ายต้องน้ำตานอง
คนสวยแก้มใสที่ใจอ้ายหมายปอง ถืกเขาหย่องหัวใจ

เห็นผู้บ่าวบ้านไกลดีกว่าคนใกล้กัน
เห็นแมงหวี่แมงวันดีกว่ามดแดง
เป็นจังได๋ล่ะน้ำตาคำแพง คือย้อยหย่ำหย่า

ต้องการคนซับน้ำตา บ่คนสวย
อย่าเศร้าหลายมันสิบ่งาม
หาเอาใหม่คนใกล้ๆข้างๆกะยังว่างอยู่เด้อใจ
ถึงไผสิว่าเจ้าเป็นของถิ่ม แต่เจ้ายังยิ้มงามสำหรับอ้าย
ฮู้บ่ว่าเจ้าคือหวานใจของอ้ายมดแดง

แอบมักเจ้าแล้วจอบเซ้าจอบแลง
แต่แก้มแดงกะบ่เคยสนใจ
บ่ฮู้เลยบ่ แล้วว่าคนอยู่ใกล้มันคิดไกลหมายตามาโดน
ไปสนแต่ผู้บ่าวบ้านอื่น เลยต้องกลืนน้ำตาหมองหม่น
ถึงไผสิว่าเจ้านั้นเสียคน แต่เจ้านั้นยังเป็นขวัญใจมดแดง

( ดนตรี )

เห็นผู้บ่าวบ้านไกลดีกว่าคนใกล้กัน
เห็นแมงหวี่แมงวันดีกว่ามดแดง
เป็นจังได๋ล่ะน้ำตาคำแพง คือย้อยหย่ำหย่า

ต้องการคนซับน้ำตา บ่คนสวย
อย่าเศร้าหลายมันสิบ่งาม
หาเอาใหม่คนใกล้ๆข้างๆกะยังว่างอยู่เด้อใจ
ถึงไผสิว่าเจ้าเป็นของถิ่ม แต่เจ้ายังยิ้มงามสำหรับอ้าย
ฮู้บ่ว่าเจ้าคือหวานใจของอ้ายมดแดง

ต้องการคนซับน้ำตา บ่คนสวย
อย่าเศร้าหลายมันสิบ่งาม
หาเอาใหม่คนใกล้ๆข้างๆกะยังว่างอยู่เด้อใจ
ถึงไผสิว่าเจ้าเป็นของถิ่ม แต่เจ้ายังยิ้มงามสำหรับอ้าย
ฮู้บ่ว่าเจ้าคือหวานใจของอ้ายมดแดง

ฮู้บ่ว่าเจ้าคือหวานใจ..ของอ้ายมดแดง

มิวสิควิดีโอ ขวัญใจมดแดง ศาล สานศิลป์

เพลง : ขวัญใจมดแดง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปุ้ย ดีไมเนอร์
เรียบเรียง : ดรีม ยศดนัย
ติดต่องานศิลปิน : 098-083-4881
คอร์ดเพลง ขวัญใจมดแดง ศาล สานศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend