คอร์ดเพลง คืนที่ฟ้าไม่มีดาว ทิฆัมพร

  
Text   
คอร์ดเพลง คืนที่ฟ้าไม่มีดาว ศิลปิน ทิฆัมพร นามแดง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | C | G | G |
INTRO | C | C | G | G |
INTRO | Am | D | G | G |

 
ลมพัดโ
G 
ชยใจโบกโบยไปตามประ
Em 
สา
 
ท้องน
G 
ภาในเวลากำลังรา
D 
ตรี
 
คิดถึง
G 
คนที่อยู่ไกลกันใน
Em 
ตอนนี้
 
จึงฝากเพล
Am 
งนี้ไปกับสายลมห่มความคิด
D 
ถึง

 
คำสัญ
G 
ญาเนินแล้วหนายังจำ
Em 
ได้ดี
 
นานนับ
G 
ปีจนป่านนี้ไม่เคยไ
D 
ด้เจอ
 
เมื่อหลับตา
C 
ลงขอจงหลับฝัน
 
คงมีสัก
G 
วันที่ฉันและเธอ..
 
ได้กลับมา
Am 
เจอกันอีกสักค
D 
รั้ง
 
ในวันขอ
G 
งเรา 
 
..

 
ถ้าหากคืน
C 
นี้ไม่มีแสงดาว
 
เธอจะคิดถึงกันบ้างไ
G 
หม
 
ฝากบอกกับ
C 
ลมให้ลอยพัดไป..
 
ในค่ำคืนที่ใจเปลี่ยวเ
G 
หงา..
 
ว่าคนทาง
C 
นี้ยังคิดถึงเธอ
 
แม้ไม่เคยได้เจอข่าวค
G 
ราว..
 
ถ้าหากคืน
Am 
นี้ไม่มีแสงด
D 
าว
 
ฉันขอส่งข่าวไปกับสา
G 
ยลม

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
คำสัญ
G 
ญาเนินแล้วหนายังจำ
Em 
ได้ดี
 
นานนับ
G 
ปีจนป่านนี้ไม่เคยไ
D 
ด้เจอ
 
เมื่อหลับตา
C 
ลงขอจงหลับฝัน
 
คงมีสัก
G 
วันที่ฉันและเธอ..
 
ได้กลับมา
Am 
เจอกันอีกสักค
D 
รั้ง
 
ในวันขอ
G 
งเรา 
 
..

 
ถ้าหากคืน
C 
นี้ไม่มีแสงดาว
 
เธอจะคิดถึงกันบ้างไ
G 
หม
 
ฝากบอกกับ
C 
ลมให้ลอยพัดไป..
 
ในค่ำคืนที่ใจเปลี่ยวเ
G 
หงา..
 
ว่าคนทาง
C 
นี้ยังคิดถึงเธอ
 
แม้ไม่เคยได้เจอข่าวค
G 
ราว..
 
ถ้าหากคืน
Am 
นี้ไม่มีแสงด
D 
าว
 
ฉันขอส่งข่าวไปกับสา
G 
ยลม

 
ถ้าหากคืน
C 
นี้ไม่มีแสงดาว
 
เธอจะคิดถึงกันบ้างไ
G 
หม
 
ฝากบอกกับ
C 
ลมให้ลอยพัดไป..
 
ในค่ำคืนที่ใจเปลี่ยวเ
G 
หงา..
 
ว่าคนทาง
C 
นี้ยังคิดถึงเธอ
 
แม้ไม่เคยได้เจอข่าวค
G 
ราว..
 
ถ้าหากคืน
Am 
นี้ไม่มีแสงด
D 
าว
 
ฉันขอส่งข่าวไปกับสา
G 
ยลม

 
ถ้าหากคืน
Am 
นี้ไม่มีแสงด
D 
าว..
 
ฉันขอส่งข่าวไปกับสา
G 
ยลม

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คืนที่ฟ้าไม่มีดาว


ลมพัดโชยใจโบกโบยไปตามประสา
ท้องนภาในเวลากำลังราตรี
คิดถึงคนที่อยู่ไกลกันในตอนนี้
จึงฝากเพลงนี้ไปกับสายลมห่มความคิดถึง

คำสัญญาเนินแล้วหนายังจำได้ดี
นานนับปีจนป่านนี้ไม่เคยได้เจอ
เมื่อหลับตาลงขอจงหลับฝัน
คงมีสักวันที่ฉันและเธอ..
ได้กลับมาเจอกันอีกสักครั้ง
ในวันของเรา ..

ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว
เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม
ฝากบอกกับลมให้ลอยพัดไป..
ในค่ำคืนที่ใจเปลี่ยวเหงา..
ว่าคนทางนี้ยังคิดถึงเธอ
แม้ไม่เคยได้เจอข่าวคราว..
ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว
ฉันขอส่งข่าวไปกับสายลม

( ดนตรี )

คำสัญญาเนินแล้วหนายังจำได้ดี
นานนับปีจนป่านนี้ไม่เคยได้เจอ
เมื่อหลับตาลงขอจงหลับฝัน
คงมีสักวันที่ฉันและเธอ..
ได้กลับมาเจอกันอีกสักครั้ง
ในวันของเรา ..

ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว
เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม
ฝากบอกกับลมให้ลอยพัดไป..
ในค่ำคืนที่ใจเปลี่ยวเหงา..
ว่าคนทางนี้ยังคิดถึงเธอ
แม้ไม่เคยได้เจอข่าวคราว..
ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว
ฉันขอส่งข่าวไปกับสายลม

ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว
เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม
ฝากบอกกับลมให้ลอยพัดไป..
ในค่ำคืนที่ใจเปลี่ยวเหงา..
ว่าคนทางนี้ยังคิดถึงเธอ
แม้ไม่เคยได้เจอข่าวคราว..
ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว
ฉันขอส่งข่าวไปกับสายลม

ถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว..
ฉันขอส่งข่าวไปกับสายลม

มิวสิควิดีโอ คืนที่ฟ้าไม่มีดาว ทิฆัมพร

เพลง : คืนที่ฟ้าไม่มีดาว (คอร์ด)
ศิลปิน : ทิฆัมพร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทิฆัมพร นามแดง
เรียบเรียง : ทิฆัมพร นามแดง
มิกซ์ & มาสเตอร์ : hereaomsin
คอร์ดเพลง คืนที่ฟ้าไม่มีดาว ทิฆัมพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend