คอร์ดเพลง ความเป็นจริง ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ความเป็นจริง ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | C | C |
INTRO | C G | F C |
INTRO | Am G | F | G |

 
สิ้นเสียง
Am 
ฟ้ายังมีเสียงฝน 
 
สิ้นเสียง
Em 
ลมยังมีเสียงเล
 
สิ้นความห
F 
วังยังมีเสียงใ
G 
จที่ยังคงเห
C 
ลือ
 
สิ้นแสง
Am 
ดาวยังมีแสงเดือน 
 
ที่คอยย้ำเ
Em 
ตือนศรัทธาความเชื่อ
 
สิ้นใ
Dm 
จลงไปเมื่อไ
G 
หร่ก็ยังมีคน
C 
จดจำ

 
ใน
Dm 
สัจธรรมความจริง 
 
ชีวิต
Em 
นี้ไม่เหมือนดั่งฝัน
 
อยู่ที่เ
F 
ราจะเข้าใจ
G 
มันได้มากแค่ไ
C 
หน
 
ผ่าน
Dm 
พบมาเพื่อจากลา 
 
ทุกๆ
Em 
อย่างย่อมแปรผันไป
 
มันไม่
F 
มีอะไร 
 
ที่มั่นคงยืนย
G 
าว

 
เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เ
C 
ช้า 
 
เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ห
G 
นาว
 
ชีวิตคน
Am 
เราไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
กฎแห่งก
F 
ารดับสูญ 
 
เกิด
Em 
แก่เจ็บตาย
 
มัน
Dm 
เป็นเรื่องธรรม
G 
ดา
 
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็
C 
รัก 
 
เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็
G 
แพ้
 
ความอ่อน
Am 
แอและความเสี
Em 
ยใจ
 
ทุกสิ่งเหล่
F 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่
Dm 
เราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นจริง

INSTRU | C G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
ใน
Dm 
สัจธรรมความจริง 
 
ชีวิต
Em 
นี้ไม่เหมือนดั่งฝัน
 
อยู่ที่เ
F 
ราจะเข้าใจ
G 
มันได้มากแค่ไ
C 
หน
 
ผ่าน
Dm 
พบมาเพื่อจากลา 
 
ทุกๆ
Em 
อย่างย่อมแปรผันไป
 
มันไม่
F 
มีอะไร 
 
ที่มั่นคงยืนย
G 
าว

 
เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เ
C 
ช้า 
 
เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ห
G 
นาว
 
ชีวิตคน
Am 
เราไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
กฎแห่งก
F 
ารดับสูญ 
 
เกิด
Em 
แก่เจ็บตาย
 
มัน
Dm 
เป็นเรื่องธรรม
G 
ดา
 
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็
C 
รัก 
 
เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็
G 
แพ้
 
ความอ่อน
Am 
แอและความเสี
Em 
ยใจ
 
ทุกสิ่งเหล่
F 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่
Dm 
เราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นจ
C 
ริง

F 
  เมื่อในความเป็นจ
G 
ริงชีวิตคน
Em 
เราไม่มีอะไร
Am 
แน่นอน
 
  ผ่าน
F 
พบมาเพื่อจากลาก็เพื่อรักและก็เพื่อลาเท่า
G 
นั้น 
 
โว้..

 
เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เ
C 
ช้า 
 
เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ห
G 
นาว
 
ชีวิตคน
Am 
เราไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
กฎแห่งก
F 
ารดับสูญ 
 
เกิด
Em 
แก่เจ็บตาย
 
มัน
Dm 
เป็นเรื่องธรรม
G 
ดา
 
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็
C 
รัก 
 
เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็
G 
แพ้
 
ความอ่อน
Am 
แอและความเสี
Em 
ยใจ
 
ทุกสิ่งเหล่
F 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่
Dm 
เราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นCคน

 
ทุกสิ่งเหล่
Dm 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่เ
F 
ราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นจ
C 
ริง

OUTRO | C | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ความเป็นจริง


สิ้นเสียงฟ้ายังมีเสียงฝน สิ้นเสียงลมยังมีเสียงเล
สิ้นความหวังยังมีเสียงใจที่ยังคงเหลือ
สิ้นแสงดาวยังมีแสงเดือน ที่คอยย้ำเตือนศรัทธาความเชื่อ
สิ้นใจลงไปเมื่อไหร่ก็ยังมีคนจดจำ

ในสัจธรรมความจริง ชีวิตนี้ไม่เหมือนดั่งฝัน
อยู่ที่เราจะเข้าใจมันได้มากแค่ไหน
ผ่านพบมาเพื่อจากลา ทุกๆอย่างย่อมแปรผันไป
มันไม่มีอะไร ที่มั่นคงยืนยาว

เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เช้า เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาว
ชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากมาย
กฎแห่งการดับสูญ เกิดแก่เจ็บตาย
มันเป็นเรื่องธรรมดา
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็แพ้
ความอ่อนแอและความเสียใจ
ทุกสิ่งเหล่านี้ มันหลีกหนีไม่ได้
อยู่ที่เราเข้าใจมันหม้าย ในความเป็นจริง

( ดนตรี )

ในสัจธรรมความจริง ชีวิตนี้ไม่เหมือนดั่งฝัน
อยู่ที่เราจะเข้าใจมันได้มากแค่ไหน
ผ่านพบมาเพื่อจากลา ทุกๆอย่างย่อมแปรผันไป
มันไม่มีอะไร ที่มั่นคงยืนยาว

เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เช้า เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาว
ชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากมาย
กฎแห่งการดับสูญ เกิดแก่เจ็บตาย
มันเป็นเรื่องธรรมดา
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็แพ้
ความอ่อนแอและความเสียใจ
ทุกสิ่งเหล่านี้ มันหลีกหนีไม่ได้
อยู่ที่เราเข้าใจมันหม้าย ในความเป็นจริง

เมื่อในความเป็นจริงชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน
ผ่านพบมาเพื่อจากลาก็เพื่อรักและก็เพื่อลาเท่านั้น โว้..

เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เช้า เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาว
ชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากมาย
กฎแห่งการดับสูญ เกิดแก่เจ็บตาย
มันเป็นเรื่องธรรมดา
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็แพ้
ความอ่อนแอและความเสียใจ
ทุกสิ่งเหล่านี้ มันหลีกหนีไม่ได้
อยู่ที่เราเข้าใจมันหม้าย ในความเป็นคน

ทุกสิ่งเหล่านี้ มันหลีกหนีไม่ได้
อยู่ที่เราเข้าใจมันหม้าย ในความเป็นจริง

มิวสิควิดีโอ ความเป็นจริง ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ความเป็นจริง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ความเป็นจริง ธีเดช ทองอภิชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend