คอร์ดเพลง ดิ้นรน ซี ดาหลา x เบส ขวางหวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง ดิ้นรน ศิลปิน ซี ดาหลา x เบส ขวางหวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | A | G | A | A |

 
ชี
D 
วิตไม่มีอะไรง่าย
 
ถ้ามึงอยากส
A 
บายมึงต้องดิ้นรน
 
ไม่ต้อง
G 
สู้แข่งกับใครหลาย
A 
คน
 
แต่มึงต้องสู้กับ
D 
ตัวมึงเอง

 
ขวากห
D 
นามมากมายต้องเจอ
 
บอกตัวเองเส
A 
มออย่าไปยำเกรง
 
กัด
G 
ฟันสู้แบบนักเ
A 
ลงบอกตัวเองไม่ยอ
D 
มแพ้

 
แม้ร่างก
G 
ายหมดแรงพลัง 
 
แม้ว่าความ
F#m 
หวังจะยังริบหรี่
 
ถ้าดวงอา
Em 
ทิตย์ยังขึ้นทางนี้ 
 
วันพรุ่งนี้มึงยัง
A 
มีหวัง

 
อย่าพึ่ง
D 
ท้อได้ไหม 
 
อย่าถอด
A 
ใจเถอะนะ
 
ตราบใด
Bm 
ที่สองขายัง
A 
มีแรง
 
ตราปใดด
G 
วงตะวันยัง
F#m 
คงส่องแสง
 
อย่าหมด
Em 
แรงถอดใจไปก่อ
A 
นนะ

 
อดทนไ
D 
ว้ไม่ท้อมีคน
A 
รอข้างหลัง
 
เชื่อสัก
Bm 
วันพรุ่งนี้ต้องดีก
A 
ว่า
 
อย่า
G 
มัวรอคอยโชค
F#m 
วาสนา
 
ความสำ
Em 
เร็จมันต้องได้
A 
มา
 
ด้วยสองขาของ
D 
ตัวเอง 
 
 
A 

 
แม้ชี
D 
วิตไม่เป็นดังใจ 
 
บอกตัวเองเอา
A 
ไว้ต้องดีขึ้นสักวัน
 
หากวัน
G 
นี้มึงยังบาก
A 
บั่น 
 
ฝ่าฟันกับ
D 
ปัญหา
 
หากวัน
D 
นี้มึงยังดิ้นรน 
 
ชี้หน้าท้า
A 
ชนกับโชคชะตา
 
ความสำเ
G 
ร็จที่มึงตาม
A 
หาต้องได้มาใน
D 
สักวัน

 
แม้ร่างก
G 
ายหมดแรงพลัง 
 
แม้ว่าความ
F#m 
หวังจะยังริบหรี่
 
ถ้าดวงอา
Em 
ทิตย์ยังขึ้นทางนี้ 
 
วันพรุ่งนี้มึงยัง
A 
มีหวัง

 
อย่าพึ่ง
D 
ท้อได้ไหม 
 
อย่าถอด
A 
ใจเถอะนะ
 
ตราบใด
Bm 
ที่สองขายัง
A 
มีแรง
 
ตราปใดด
G 
วงตะวันยัง
F#m 
คงส่องแสง
 
อย่าหมด
Em 
แรงถอดใจไปก่อ
A 
นนะ

 
อดทนไ
D 
ว้ไม่ท้อมีคน
A 
รอข้างหลัง
 
เชื่อสัก
Bm 
วันพรุ่งนี้ต้องดีก
A 
ว่า
 
อย่า
G 
มัวรอคอยโชค
F#m 
วาสนา
 
ความสำ
Em 
เร็จมันต้องได้
A 
มา
 
ด้วยสองขาของ
D 
ตัวเอง

G 
  มันต้องดีต้องมีสักวันที่เ
D 
ราได้สมดังใจ
G 
  อุปสรรคมากมายเพียงไหน 
 
บอกใ
D 
จตัวเองไม่ท้อ
G 
  แม้ต้องล้มอีกสักกี่ครั้ง 
 
ลุกขึ้น
D 
มาฝืนยิ้มแล้วเดินต่อ
 
  อย่า
Em 
เฝ้ารอ 
 
อย่าไป
G 
ง้อ 
 
โชคชะ
A 
ตา

INSTRU | G | D | G | D | A | A |

 
อย่าพึ่ง
D 
ท้อได้ไหม 
 
อย่าถอด
A 
ใจเถอะนะ
 
ตราบใด
Bm 
ที่สองขายัง
A 
มีแรง
 
ตราปใดด
G 
วงตะวันยัง
F#m 
คงส่องแสง
 
อย่าหมด
Em 
แรงถอดใจไปก่อ
A 
นนะ

 
อดทนไ
D 
ว้ไม่ท้อมีคน
A 
รอข้างหลัง
 
เชื่อสัก
Bm 
วันพรุ่งนี้ต้องดีก
A 
ว่า
 
อย่า
G 
มัวรอคอยโชค
F#m 
วาสนา
 
ความสำ
Em 
เร็จมันต้องได้
A 
มา
 
ด้วยสองขาของ
D 
ตัวเอง 
 
 
G 
 
A 
 
ด้วยสองขาของตัวเอง..  
D 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ดิ้นรน


ชีวิตไม่มีอะไรง่าย
ถ้ามึงอยากสบายมึงต้องดิ้นรน
ไม่ต้องสู้แข่งกับใครหลายคน
แต่มึงต้องสู้กับตัวมึงเอง

ขวากหนามมากมายต้องเจอ
บอกตัวเองเสมออย่าไปยำเกรง
กัดฟันสู้แบบนักเลงบอกตัวเองไม่ยอมแพ้

แม้ร่างกายหมดแรงพลัง แม้ว่าความหวังจะยังริบหรี่
ถ้าดวงอาทิตย์ยังขึ้นทางนี้ วันพรุ่งนี้มึงยังมีหวัง

อย่าพึ่งท้อได้ไหม อย่าถอดใจเถอะนะ
ตราบใดที่สองขายังมีแรง
ตราปใดดวงตะวันยังคงส่องแสง
อย่าหมดแรงถอดใจไปก่อนนะ
อดทนไว้ไม่ท้อมีคนรอข้างหลัง
เชื่อสักวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า
อย่ามัวรอคอยโชควาสนา
ความสำเร็จมันต้องได้มาด้วยสองขาของตัวเอง

แม้ชีวิตไม่เป็นดังใจ บอกตัวเองเอาไว้ต้องดีขึ้นสักวัน
หากวันนี้มึงยังบากบั่น ฝ่าฟันกับปัญหา
หากวันนี้มึงยังดิ้นรน ชี้หน้าท้าชนกับโชคชะตา
ความสำเร็จที่มึงตามหาต้องได้มาในสักวัน

แม้ร่างกายหมดแรงพลัง แม้ว่าความหวังจะยังริบหรี่
ถ้าดวงอาทิตย์ยังขึ้นทางนี้ วันพรุ่งนี้มึงยังมีหวัง

อย่าพึ่งท้อได้ไหม อย่าถอดใจเถอะนะ
ตราบใดที่สองขายังมีแรง
ตราปใดดวงตะวันยังคงส่องแสง
อย่าหมดแรงถอดใจไปก่อนนะ

อดทนไว้ไม่ท้อมีคนรอข้างหลัง
เชื่อสักวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า
อย่ามัวรอคอยโชควาสนา
ความสำเร็จมันต้องได้มาด้วยสองขาของตัวเอง

มันต้องดีต้องมีสักวันที่เราได้สมดังใจ
อุปสรรคมากมายเพียงไหนบอกใจตัวเองไม่ท้อ
แม้ต้องล้มอีกสักกี่ครั้ง ลุกขึ้นมาฝืนยิ้มแล้วเดินต่อ
อย่าเฝ้ารอ อย่าไปง้อโชคชะตา

( ดนตรี )

อย่าพึ่งท้อได้ไหม อย่าถอดใจเถอะนะ
ตราบใดที่สองขายังมีแรง
ตราปใดดวงตะวันยังคงส่องแสง
อย่าหมดแรงถอดใจไปก่อนนะ

อดทนไว้ไม่ท้อมีคนรอข้างหลัง
เชื่อสักวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า
อย่ามัวรอคอยโชควาสนา
ความสำเร็จมันต้องได้มาด้วยสองขาของตัวเอง
ด้วยสองขาของตัวเอง

มิวสิควิดีโอ ดิ้นรน ซี ดาหลา x เบส ขวางหวัน

เพลง : ดิ้นรน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
Mix & Master : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง ดิ้นรน ซี ดาหลา x เบส ขวางหวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend